Huiselijk geweld; veiligheidsbeoordeling en -taxatie Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; veiligheidsbeoordeling en -taxatie Veilig Thuis, regio

Veiligheidstaxatie Veiligheidsbeoordeling Regio's Perioden Ontvangen meldingen (aantal)
Totaal Totaal Leeuwarden 2020* 1.265
Totaal Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 505
Totaal Overdracht Leeuwarden 2020* 595
Totaal Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 165
Totaal Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Totaal Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Acute onveiligheid Totaal Leeuwarden 2020* 20
Acute onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 15
Acute onveiligheid Overdracht Leeuwarden 2020* .
Acute onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* .
Acute onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Acute onveiligheid Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Structurele onveiligheid Totaal Leeuwarden 2020* 555
Structurele onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 235
Structurele onveiligheid Overdracht Leeuwarden 2020* 280
Structurele onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 40
Structurele onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Structurele onveiligheid Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Vermoeden van structurele onveiligheid Totaal Leeuwarden 2020* 215
Vermoeden van structurele onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 95
Vermoeden van structurele onveiligheid Overdracht Leeuwarden 2020* 105
Vermoeden van structurele onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 15
Vermoeden van structurele onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Vermoeden van structurele onveiligheid Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Totaal Leeuwarden 2020* 70
Eenmalige ernstig onveilige situatie Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 10
Eenmalige ernstig onveilige situatie Overdracht Leeuwarden 2020* 50
Eenmalige ernstig onveilige situatie Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 15
Eenmalige ernstig onveilige situatie Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Totaal Leeuwarden 2020* 155
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 85
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Overdracht Leeuwarden 2020* 50
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 20
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Totaal Leeuwarden 2020* 305
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 80
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Overdracht Leeuwarden 2020* 175
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 45
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Totaal Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Overdracht Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Totaal Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Overdracht Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Veiligheidstaxatie onbekend Totaal Leeuwarden 2020* 235
Veiligheidstaxatie onbekend Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Leeuwarden 2020* 130
Veiligheidstaxatie onbekend Overdracht Leeuwarden 2020* 50
Veiligheidstaxatie onbekend Geen vervolgstappen nodig Leeuwarden 2020* 60
Veiligheidstaxatie onbekend Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Leeuwarden 2020* .
Veiligheidstaxatie onbekend Nog niet beoordeeld Leeuwarden 2020* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veiligheidstaxatie en – beoordeling van bij de Veilig Thuis-organisaties binnengekomen meldingen. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.