Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Totaal Leeuwarden 2020* 1.385 1.265
Niet beroepsmatig totaal Leeuwarden 2020* 610 140
Beroepsmatig totaal Leeuwarden 2020* 780 1.125
Beroep: onderwijs: totaal Leeuwarden 2020* 80 45
Beroep: kinderopvang: totaal Leeuwarden 2020* . .
Beroep: medisch totaal Leeuwarden 2020* 70 80
Beroep: psychologen e.a.: totaal Leeuwarden 2020* 365 45
Beroep: paramedisch: totaal Leeuwarden 2020* . .
Beroep: justitie: totaal Leeuwarden 2020* 55 820
Beroep: justitie: politieagent Leeuwarden 2020* 35 815
Beroep: justitie: officier van justitie Leeuwarden 2020* . .
Beroep: justitie: anders Leeuwarden 2020* 20 .
Beroepsmatig: anders Leeuwarden 2020* 195 130
Rol/functie onbekend Leeuwarden 2020* . .
Gezondheidszorg: totaal Leeuwarden 2020* 85 95
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Leeuwarden 2020* 75 15
Kinderopvang Leeuwarden 2020* 10 .
Onderwijs: totaal Leeuwarden 2020* 80 40
Bureau Leerplicht Leeuwarden 2020* . .
Jeugdzorg: totaal Leeuwarden 2020* 230 35
Justitie en veiligheid: totaal Leeuwarden 2020* 55 820
J en V: politie: totaal Leeuwarden 2020* 35 815
J en V: openbaar ministerie Leeuwarden 2020* . .
J en V: reclassering Leeuwarden 2020* . .
J en V: anders Leeuwarden 2020* 15 .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Leeuwarden 2020* 20 .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Leeuwarden 2020* . .
Andere organisatie: anders Leeuwarden 2020* 225 115
Niet van toepassing Leeuwarden 2020* 610 140
Onbekend Leeuwarden 2020* . .
Duur geweld: niet langer dan 1 week Leeuwarden 2020* 305 185
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand Leeuwarden 2020* 220 110
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden Leeuwarden 2020* 360 365
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar Leeuwarden 2020* 235 305
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar Leeuwarden 2020* 205 270
Duur geweld: langer dan 5 jaar Leeuwarden 2020* 60 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.