Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
J en V: halt Nederland 2021* 65 35
J en V: halt Noord-Nederland (LD) 2021* . .
J en V: halt Oost-Nederland (LD) 2021* 20 20
J en V: halt West-Nederland (LD) 2021* 30 10
J en V: halt Zuid-Nederland (LD) 2021* 15 .
J en V: halt Groningen (PV) 2021* . .
J en V: halt Fryslân (PV) 2021* . .
J en V: halt Drenthe (PV) 2021* . .
J en V: halt Overijssel (PV) 2021* . 10
J en V: halt Flevoland (PV) 2021* . .
J en V: halt Gelderland (PV) 2021* 10 .
J en V: halt Utrecht (PV) 2021* 10 .
J en V: halt Noord-Holland (PV) 2021* 10 .
J en V: halt Zuid-Holland (PV) 2021* . .
J en V: halt Zeeland (PV) 2021* . .
J en V: halt Noord-Brabant (PV) 2021* 15 .
J en V: halt Limburg (PV) 2021* . .
J en V: halt Amsterdam-Amstelland (VT) 2021* . .
J en V: halt Brabant Noordoost (VT) 2021* . .
J en V: halt Drenthe (VT) 2021* . .
J en V: halt Flevoland (VT) 2021* . .
J en V: halt Fryslân (VT) 2021* . .
J en V: halt Gelderland-Midden (VT) 2021* . .
J en V: halt Gelderland-Zuid (VT) 2021* . .
J en V: halt Gooi en Vechtstreek (VT) 2021* . .
J en V: halt Groningen (VT) 2021* . .
J en V: halt Haaglanden (VT) 2021* . .
J en V: halt Hollands-Midden (VT) 2021* . .
J en V: halt IJsselland (VT) 2021* . .
J en V: halt Kennemerland (VT) 2021* 10 .
J en V: halt Noord- en Midden Limburg (VT) 2021* . .
J en V: halt Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2021* . .
J en V: halt Noord-Brabant Midden (VT) 2021* . .
J en V: halt Noord-Holland Noord (VT) 2021* . .
J en V: halt Rotterdam-Rijnmond (VT) 2021* . .
J en V: halt Twente (VT) 2021* . .
J en V: halt Utrecht (VT) 2021* 10 .
J en V: halt West-brabant (VT) 2021* . .
J en V: halt Zaanstreek-Waterland (VT) 2021* . .
J en V: halt Zeeland (VT) 2021* . .
J en V: halt Zuid-Holland-Zuid (VT) 2021* . .
J en V: halt Zuid-Limburg (VT) 2021* . .
J en V: halt Zuidoost-Brabant (VT) 2021* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.