Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Nederland 1e halfjaar 2020* 180 25
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Nederland (LD) 1e halfjaar 2020* 30 10
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Oost-Nederland (LD) 1e halfjaar 2020* 40 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg West-Nederland (LD) 1e halfjaar 2020* 65 10
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zuid-Nederland (LD) 1e halfjaar 2020* 45 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Groningen (PV) 1e halfjaar 2020* 25 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Fryslân (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Drenthe (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Overijssel (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Flevoland (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Gelderland (PV) 1e halfjaar 2020* 40 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Utrecht (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Holland (PV) 1e halfjaar 2020* 15 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zuid-Holland (PV) 1e halfjaar 2020* 35 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zeeland (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Brabant (PV) 1e halfjaar 2020* 40 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Limburg (PV) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Amsterdam-Amstelland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Drenthe (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Flevoland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Fryslân (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Gelderland-Midden (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Gelderland-Zuid (VT) 1e halfjaar 2020* 10 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Gooi en Vechtstreek (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Groningen (VT) 1e halfjaar 2020* 25 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Haaglanden (VT) 1e halfjaar 2020* 10 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Hollands-Midden (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg IJsselland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Kennemerland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord- en Midden Limburg (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord- en Oost-Gelderland (VT) 1e halfjaar 2020* 20 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Brabant Midden (VT) 1e halfjaar 2020* 15 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Brabant Noord (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Noord-Holland Noord (VT) 1e halfjaar 2020* 10 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Rotterdam-Rijnmond (VT) 1e halfjaar 2020* 15 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Twente (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Utrecht (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg West-brabant (VT) 1e halfjaar 2020* 15 .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zaanstreek-Waterland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zeeland (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zuid-Holland-Zuid (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zuid-Limburg (VT) 1e halfjaar 2020* . .
Gezondheidszorg: gehandicaptenzorg Zuidoost-Brabant (VT) 1e halfjaar 2020* 10 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.