Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Totaal Nederland 2021* 133.905 119.185
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021* 15.105 10.395
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021* 30.305 19.680
Totaal West-Nederland (LD) 2021* 61.440 63.500
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021* 27.055 25.610
Totaal Groningen (PV) 2021* 5.010 3.920
Totaal Fryslân (PV) 2021* 6.990 4.325
Totaal Drenthe (PV) 2021* 3.105 2.150
Totaal Overijssel (PV) 2021* 6.510 5.810
Totaal Flevoland (PV) 2021* 5.125 5.255
Totaal Gelderland (PV) 2021* 18.670 8.610
Totaal Utrecht (PV) 2021* 10.175 10.380
Totaal Noord-Holland (PV) 2021* 18.245 20.075
Totaal Zuid-Holland (PV) 2021* 30.495 31.350
Totaal Zeeland (PV) 2021* 2.525 1.695
Totaal Noord-Brabant (PV) 2021* 20.350 18.135
Totaal Limburg (PV) 2021* 6.705 7.480
Totaal Amsterdam-Amstelland (VT) 2021* 5.880 9.790
Totaal Brabant Noordoost (VT) 2021* 4.250 3.485
Totaal Drenthe (VT) 2021* 3.105 2.150
Totaal Flevoland (VT) 2021* 5.125 5.255
Totaal Fryslân (VT) 2021* 6.990 4.325
Totaal Gelderland-Midden (VT) 2021* 6.025 3.235
Totaal Gelderland-Zuid (VT) 2021* 7.135 2.570
Totaal Gooi en Vechtstreek (VT) 2021* 1.530 995
Totaal Groningen (VT) 2021* 5.010 3.920
Totaal Haaglanden (VT) 2021* 9.135 9.320
Totaal Hollands-Midden (VT) 2021* 4.885 5.720
Totaal IJsselland (VT) 2021* 3.225 2.285
Totaal Kennemerland (VT) 2021* 3.800 3.255
Totaal Noord- en Midden Limburg (VT) 2021* 3.100 3.330
Totaal Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2021* 5.510 2.805
Totaal Noord-Brabant Midden (VT) 2021* 4.545 3.890
Totaal Noord-Holland Noord (VT) 2021* 4.245 4.235
Totaal Rotterdam-Rijnmond (VT) 2021* 13.220 12.400
Totaal Twente (VT) 2021* 3.285 3.525
Totaal Utrecht (VT) 2021* 10.175 10.380
Totaal West-brabant (VT) 2021* 4.060 5.370
Totaal Zaanstreek-Waterland (VT) 2021* 2.790 1.800
Totaal Zeeland (VT) 2021* 2.525 1.695
Totaal Zuid-Holland-Zuid (VT) 2021* 3.255 3.910
Totaal Zuid-Limburg (VT) 2021* 3.605 4.150
Totaal Zuidoost-Brabant (VT) 2021* 7.495 5.395
Niet beroepsmatig totaal Nederland 2021* 59.405 11.115
Niet beroepsmatig totaal Noord-Nederland (LD) 2021* 7.410 1.295
Niet beroepsmatig totaal Oost-Nederland (LD) 2021* 13.885 2.410
Niet beroepsmatig totaal West-Nederland (LD) 2021* 26.850 4.525
Niet beroepsmatig totaal Zuid-Nederland (LD) 2021* 11.265 2.885
Niet beroepsmatig totaal Groningen (PV) 2021* 2.365 655
Niet beroepsmatig totaal Fryslân (PV) 2021* 3.340 410
Niet beroepsmatig totaal Drenthe (PV) 2021* 1.705 230
Niet beroepsmatig totaal Overijssel (PV) 2021* 3.400 1.040
Niet beroepsmatig totaal Flevoland (PV) 2021* 2.330 535
Niet beroepsmatig totaal Gelderland (PV) 2021* 8.155 840
Niet beroepsmatig totaal Utrecht (PV) 2021* 3.845 355
Niet beroepsmatig totaal Noord-Holland (PV) 2021* 8.340 1.740
Niet beroepsmatig totaal Zuid-Holland (PV) 2021* 13.340 2.200
Niet beroepsmatig totaal Zeeland (PV) 2021* 1.320 225
Niet beroepsmatig totaal Noord-Brabant (PV) 2021* 8.855 1.850
Niet beroepsmatig totaal Limburg (PV) 2021* 2.410 1.035
Niet beroepsmatig totaal Amsterdam-Amstelland (VT) 2021* 2.565 395
Niet beroepsmatig totaal Brabant Noordoost (VT) 2021* 1.825 480
Niet beroepsmatig totaal Drenthe (VT) 2021* 1.705 230
Niet beroepsmatig totaal Flevoland (VT) 2021* 2.330 535
Niet beroepsmatig totaal Fryslân (VT) 2021* 3.340 410
Niet beroepsmatig totaal Gelderland-Midden (VT) 2021* 3.145 180
Niet beroepsmatig totaal Gelderland-Zuid (VT) 2021* 2.380 240
Niet beroepsmatig totaal Gooi en Vechtstreek (VT) 2021* 680 85
Niet beroepsmatig totaal Groningen (VT) 2021* 2.365 655
Niet beroepsmatig totaal Haaglanden (VT) 2021* 3.675 630
Niet beroepsmatig totaal Hollands-Midden (VT) 2021* 2.070 515
Niet beroepsmatig totaal IJsselland (VT) 2021* 1.710 415
Niet beroepsmatig totaal Kennemerland (VT) 2021* 1.720 305
Niet beroepsmatig totaal Noord- en Midden Limburg (VT) 2021* 895 550
Niet beroepsmatig totaal Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2021* 2.630 420
Niet beroepsmatig totaal Noord-Brabant Midden (VT) 2021* 1.895 305
Niet beroepsmatig totaal Noord-Holland Noord (VT) 2021* 2.135 755
Niet beroepsmatig totaal Rotterdam-Rijnmond (VT) 2021* 6.035 650
Niet beroepsmatig totaal Twente (VT) 2021* 1.690 625
Niet beroepsmatig totaal Utrecht (VT) 2021* 3.845 355
Niet beroepsmatig totaal West-brabant (VT) 2021* 1.950 585
Niet beroepsmatig totaal Zaanstreek-Waterland (VT) 2021* 1.235 200
Niet beroepsmatig totaal Zeeland (VT) 2021* 1.320 225
Niet beroepsmatig totaal Zuid-Holland-Zuid (VT) 2021* 1.560 405
Niet beroepsmatig totaal Zuid-Limburg (VT) 2021* 1.515 485
Niet beroepsmatig totaal Zuidoost-Brabant (VT) 2021* 3.185 485
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Nederland 2021* 2.640 325
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Noord-Nederland (LD) 2021* 395 20
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Oost-Nederland (LD) 2021* 705 50
Niet ber: directbetrokkene, jeudige West-Nederland (LD) 2021* 915 165
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Zuid-Nederland (LD) 2021* 625 90
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Groningen (PV) 2021* 45 10
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Fryslân (PV) 2021* 270 .
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Drenthe (PV) 2021* 85 .
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Overijssel (PV) 2021* 160 25
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Flevoland (PV) 2021* 110 10
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Gelderland (PV) 2021* 430 15
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Utrecht (PV) 2021* 90 15
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Noord-Holland (PV) 2021* 325 75
Niet ber: directbetrokkene, jeudige Zuid-Holland (PV) 2021* 455 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.