Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Veenendaal 2021* 4.815 72
Totaal exclusief verblijf en opvang Veenendaal 2021* 4.815 72
Hulp bij het huishouden Veenendaal 2021* 1.585 24
Ondersteuning thuis, totaal Veenendaal 2021* 1.735 26
Begeleiding Veenendaal 2021* 1.525 23
Persoonlijke verzorging Veenendaal 2021* . .
Kortdurend verblijf Veenendaal 2021* . .
Ov. ondersteuning individu of huishouden Veenendaal 2021* . .
Dagbesteding Veenendaal 2021* 395 6
Overige groepsgerichte ondersteuning Veenendaal 2021* . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Veenendaal 2021* 2.880 43
Woondiensten Veenendaal 2021* . .
Vervoersdiensten Veenendaal 2021* 250 4
Rolstoelen Veenendaal 2021* 700 10
Vervoervoorzieningen Veenendaal 2021* 2.390 36
Woonvoorzieningen Veenendaal 2021* 600 9
Overige hulpmiddelen Veenendaal 2021* . .
Verblijf en opvang, totaal Veenendaal 2021* . .
Beschermd wonen Veenendaal 2021* . .
Opvang Veenendaal 2021* . .
Spoedopvang Veenendaal 2021* . .
Overige beschermd wonen en opvang Veenendaal 2021* . .
Overig, totaal Veenendaal 2021* . .
Overige maatwerkarrangementen Veenendaal 2021* . .
Generieke toewijzing Veenendaal 2021* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig gemaakt.
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd

Wijzigingen per 9 december 2021:
- Bij type maatwerkarrangement is de nieuwe hoofdcategorie 'Overig, totaal' toegevoegd.
- Het nieuwe type maatwerkarrangement 'Generieke toewijzing' is toegevoegd.
- Typen maatwerkarrangement 'Generieke toewijzing' en 'Overige maatwerkarrangementen' zijn ondergebracht bij hoofdcategorie 'Overig, totaal'.
- Type maatwerkarrangement 'Ondersteuning thuis, totaal' is anders samengesteld waardoor de aantallen lager zijn dan voorheen. Voor de oorspronkelijke cijfers zie tabel 'Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio, 2015-2020'. Voor een link zie paragraaf 3.
- De volgorde van de type maatwerkarrangementen is gewijzigd.
- De cijfers over 2019 zijn gepubliceerd met de nieuwe indeling.
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt en gepubliceerd met de nieuwe indeling.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 10.000 inwoners.