Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Leeuwarden 2020* 11.055 89
Totaal exclusief verblijf en opvang Leeuwarden 2020* 10.375 84
Ondersteuning thuis, totaal Leeuwarden 2020* 3.340 27
Begeleiding Leeuwarden 2020* 2.130 17
Persoonlijke verzorging Leeuwarden 2020* 20 0
Kortdurend verblijf Leeuwarden 2020* . .
Ov. ondersteuning individu of huishouden Leeuwarden 2020* . .
Dagbesteding Leeuwarden 2020* 1.640 13
Overige groepsgerichte ondersteuning Leeuwarden 2020* . .
Overige maatwerkarrangementen Leeuwarden 2020* 10 0
Hulp bij het huishouden Leeuwarden 2020* 3.930 32
Verblijf en opvang, totaal Leeuwarden 2020* 1.605 13
Beschermd wonen Leeuwarden 2020* 1.520 12
Opvang Leeuwarden 2020* 90 1
Spoedopvang Leeuwarden 2020* . .
Overige beschermd wonen en opvang Leeuwarden 2020* . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Leeuwarden 2020* 6.395 52
Woondiensten Leeuwarden 2020* . .
Vervoersdiensten Leeuwarden 2020* 4.515 36
Rolstoelen Leeuwarden 2020* 995 8
Vervoervoorzieningen Leeuwarden 2020* 1.910 15
Woonvoorzieningen Leeuwarden 2020* 2.395 19
Overige hulpmiddelen Leeuwarden 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de overige cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.
Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 10.000 inwoners.