ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt één of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt twee of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt drie of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt vier of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Spraakherkenning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Virtual agents of chatbots (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Data mining (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Patroon- of gezichtsherkenning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Service robots of autonome voertuigen (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Robot-ondersteunde procesautomatisering (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Machine learning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Deeplearning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Andere AI-technologieën (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 10 5 3 2 2 2 2 3 1 3 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 8 3 1 0 1 1 1 1 1 5 2 1 1
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 7 2 1 0 0 1 1 1 0 4 2 0 1
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 4 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0
10 tot 50 werkzame personen G Handel 10 5 3 1 1 2 2 2 1 3 5 3 2
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 5 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 31 22 15 10 10 11 9 12 4 8 18 12 11
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 16 9 6 4 2 3 7 4 3 9 11 5 4
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 9 5 1 0 2 1 1 4 0 0 3 3 2
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 17 9 5 3 5 4 4 5 2 4 8 5 3
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 7 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 7 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 7 3 2 1 1 2 1 2 1 2 4 2 1
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 13 7 4 2 4 3 3 4 2 3 6 4 3
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 30 19 14 8 9 10 7 11 3 7 16 12 10
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 20 10 6 3 4 5 4 5 2 7 9 5 4
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 21 9 4 2 2 2 2 4 3 12 6 2 3
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 24 17 4 4 4 7 3 6 2 9 13 9 5
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 8 4 1 1 1 1 1 4 0 2 3 1 2
50 tot 250 werkzame personen G Handel 20 10 5 1 2 5 3 5 2 7 9 5 2
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 17 9 5 4 4 4 4 7 4 7 7 4 4
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 8 2 1 1 0 2 2 3 0 1 4 1 1
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 48 36 27 18 16 18 15 17 7 16 30 20 15
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 42 21 15 10 12 16 11 8 0 21 19 15 5
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 29 14 2 1 0 7 2 9 0 17 7 1 5
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 32 20 14 9 9 8 9 10 3 9 18 11 10
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 5 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 1
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 11 4 3 2 6 2 3 2 0 1 1 1 2
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 18 9 5 2 2 4 3 5 2 6 8 4 3
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 19 11 7 4 5 5 5 5 2 6 10 5 5
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 46 33 24 16 15 17 13 17 7 15 29 17 13
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 42 28 18 12 15 13 10 14 8 19 20 13 12
250 of meer werkzame personen C Industrie 40 25 14 11 9 11 7 11 11 26 17 9 11
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 51 32 18 15 8 11 18 17 10 15 28 30 20
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 38 29 17 7 4 9 7 16 5 18 21 7 8
250 of meer werkzame personen G Handel 41 29 19 11 12 13 9 12 9 21 24 14 13
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 42 25 15 10 11 12 5 13 11 22 17 12 6
250 of meer werkzame personen I Horeca 29 10 0 0 2 5 5 10 0 10 8 0 0
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 63 51 41 32 32 36 30 26 14 24 43 36 28
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 72 64 56 49 33 47 40 23 14 54 57 35 33
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 67 49 41 13 8 13 8 18 0 33 33 26 31
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 62 53 42 30 24 22 19 27 17 37 45 31 29
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 27 17 12 6 7 9 6 8 4 9 12 5 5
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 40 21 13 8 26 7 6 15 3 10 10 8 8
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 40 26 16 10 11 12 8 12 8 20 21 12 10
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 37 27 20 13 12 13 10 13 8 17 22 13 12
250 of meer werkzame personen ICT-sector 61 52 43 37 30 40 32 30 19 33 43 39 27
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 13 7 4 2 3 3 2 4 2 4 6 3 3
10 of meer werkzame personen C Industrie 13 5 2 1 2 2 1 2 2 8 4 1 2
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 17 10 4 3 2 4 3 4 2 7 8 6 4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 5 2 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1
10 of meer werkzame personen G Handel 12 6 4 2 2 3 2 3 1 4 6 3 2
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 9 4 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2
10 of meer werkzame personen I Horeca 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 35 25 18 12 12 13 11 13 5 10 21 14 13
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 29 19 14 11 8 11 12 7 4 18 19 11 8
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 8 3 1 2 3 2 5 0 4 5 3 3
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 20 11 7 5 6 5 5 6 2 5 10 6 5
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 9 5 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 11 5 3 2 6 2 2 4 1 2 2 1 2
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 10 5 3 1 1 2 2 3 1 3 5 2 2
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 15 9 5 3 4 4 4 5 2 4 8 4 3
10 of meer werkzame personen ICT-sector 33 22 16 11 10 12 9 13 4 9 19 14 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijv. zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
Aantal AI-Technologieën
Verdeling van het aantal AI-technologieën dat een bepaald type bedrijven gebruikt heeft
Gebruikt één of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt één of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt twee of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt twee of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt drie of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt drie of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt vier of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt vier of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Welke AI-Technologieën
Welk type AI-technologieën hebben bedrijven gebruikt.
Spraakherkenning
Het bedrijf gebruikt technologieën die gesproken taal omzetten in machinaal leesbare vorm.
Virtual agents of chatbots
Het bedrijf gebruikt technologieën die taken uitvoeren op basis van geschreven of gesproken instructies.
Data mining
Het bedrijf gebruikt technologieën die data analyse uitvoeren van natuurlijke taal (mensentaal).
Patroon- of gezichtsherkenning
Het bedrijf gebruikt technologieën die op basis van patronen objecten of beelden identificeren.
Service robots of autonome voertuigen
Het bedrijf gebruikt technologieën die zelfstandig beslissingen nemen op basis van hun omgeving.
Robot-ondersteunde procesautomatisering
Het bedrijf gebruikt technologieën die verschillende werkstromen automatiseren of helpen bij het nemen van beslissingen.
Machine learning
Het bedrijf gebruikt technologieën die data-analyse uitvoeren door het gebruik van zelf-lerende algoritmes.
Deeplearning
Het bedrijf gebruikt technologieën die data-analyse uitvoeren door het gebruik van deep-learning methodieken.
Andere AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt andere AI-technologieën.