ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten Redenen onvervulde vactures Tekort aan sollicitanten (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten Redenen onvervulde vactures Sollicitanten missen juiste ICT-kennis (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten Redenen onvervulde vactures Sollicitanten missen werkervaring (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten Redenen onvervulde vactures Sollicitanten eisen te hoog salaris (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Minder dan 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 100 tot 500 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Ten minste 1 Gbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Snelheid vaste verbinding voldoende (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website met chatservice Chatservice met persoon (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website met chatservice Chatservice met virtuele medewerker (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt één of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt twee of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt drie of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt vier of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data analyses gebruikt (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data verkocht aan derden (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data gekocht van derden (% van bedrijven) Internet of Things IoT gebruik Gebruik IoT (% van bedrijven) 3D-Printing Gebruik 3D-printers (% van bedrijven) Gebruik van Robotica Robot(s) Gebruikt (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via één (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via twee (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via drie of meer (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen G Handel 28 7 5 4 3 3 3 97 7 29 32 11 90 66 28 86 15 2 50 10 5 3 1 24 1 2 13 5 4 4 3 4
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 47 3 3 1 3 3 1 95 7 24 40 9 84 84 53 90 13 5 66 9 5 1 0 27 0 1 12 0 0 2 0 5
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 23 4 3 2 2 2 2 94 9 29 33 8 87 56 25 83 11 2 44 7 3 2 1 24 0 1 14 3 3 4 3 5
50 tot 250 werkzame personen G Handel 29 20 13 10 12 9 7 97 3 26 36 15 91 82 31 89 21 5 57 20 10 5 1 39 1 4 24 6 10 4 2 6
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 64 42 25 10 20 15 6 100 0 18 41 15 100 100 76 95 26 6 93 29 14 2 1 45 0 13 30 5 0 0 0 8
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 27 17 11 8 9 7 5 98 4 24 37 15 91 80 29 88 17 4 56 18 9 5 2 38 1 4 24 5 8 3 3 8
250 of meer werkzame personen G Handel 21 59 44 37 38 30 25 100 2 17 33 25 95 96 17 96 41 14 83 41 29 19 11 62 4 11 33 5 13 2 5 10
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 69 72 49 49 36 21 18 100 0 8 36 31 100 100 83 100 49 0 100 67 49 41 13 72 5 21 51 13 13 0 0 8
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 26 59 43 36 37 29 23 99 3 17 32 26 95 95 23 96 34 13 80 40 26 16 10 61 4 10 35 5 15 3 5 13
10 of meer werkzame personen G Handel 25 10 7 5 5 4 4 97 6 29 33 12 90 69 24 87 17 3 52 12 6 4 2 28 1 3 15 5 5 4 3 4
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 60 13 9 5 7 6 3 96 5 22 40 11 87 88 71 91 17 5 73 15 8 3 1 32 0 4 17 1 0 1 0 6
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 25 8 5 4 4 3 3 95 8 28 33 10 87 61 25 84 12 2 47 10 5 3 1 27 1 2 16 3 4 4 3 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Telewerkers
Het gaat om werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2019 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
Redenen onvervulde vactures
Redenen waarom vacatures voor ICT-specialisten in 2019 moeilijk te vervullen waren
Tekort aan sollicitanten
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, maar moeite hadden om deze vacatures te vervullen vanwege een tekort aan sollicitanten
Sollicitanten missen juiste ICT-kennis
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, maar moeite hadden om deze vacatures te vervullen vanwege een tekort aan sollicitanten met de juiste ICT-kennis en -vaardigheden
Sollicitanten missen werkervaring
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, maar moeite hadden om deze vacatures te vervullen vanwege een tekort aan sollicitanten met relevante werkervaring
Sollicitanten eisen te hoog salaris
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, maar moeite hadden om deze vacatures te vervullen door een te hoge salariseis van de sollicitanten
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Internet, snelheid snelste verbinding
De maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetverbinding volgens het internetabonnement of -contract
Minder dan 30 Mbit/s
30 tot 100 Mbit/s
100 tot 500 Mbit/s
Ten minste 1 Gbit/s
Snelheid vaste verbinding voldoende
De snelheid van de vaste internetverbinding(en) is doorgaans voldoende voor wat het bedrijf nodig heeft.
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Het gaat om werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website met chatservice
Bedrijven met website met chatservice met volgende eigenschappen:
Chatservice met persoon
Bedrijven met een chatservice in website voor reguliere bezoekers waarbij een persoon de klant te woord staat
Chatservice met virtuele medewerker
Bedrijven met een chatservice in website voor reguliere bezoekers waarbij een virtuele servicemedewerker (ook wel chatbot) de klant te woord staat.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijv. zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
Aantal AI-Technologieën
Verdeling van het aantal AI-technologieën dat een bepaald type bedrijven gebruikt heeft
Gebruikt één of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt één of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt twee of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt twee of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt drie of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt drie of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt vier of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt vier of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data analyses gebruikt
Het gaat om bedrijven die big data analyses gebruikt hebben. De analyses kunnen zelf uitgevoerd zijn of door een extern bedrijf uitgevoerd zijn.
Big-data verkocht aan derden
Bedrijf heeft (toegang tot) zelf verzamelde big-data verkocht aan derden.
Big-data gekocht van derden
Bedrijf heeft (toegang tot) big-data gekocht die door derden verzameld is.
Internet of Things
Internet of Things (IoT) zijn apparaten of systemen die via een netwerk aan elkaar verbonden zijn, vaak aangeduid met het voorvoegsel 'smart' of 'slim'. Deze apparaten en systemen verzamelen gegevens en wisselen gegevens uit en kunnen via internet gemonitord of bediend worden. Voorbeelden zijn: - Slimme thermostaten, slimme lampen of slimme meters; - Radio Frequentie Identificatie (RFID) of Internet Protocol (IP) tags gelinkt aan producten of objecten om deze te kunnen volgen; - Sensoren voor het monitoren van de bewegingen of onderhoudsbehoefte van voertuigen via het internet.
IoT gebruik
Bedrijven die met elkaar verbonden systemen of apparaten hebben, die via internet gemonitord of op afstand bediend kunnen worden).
Gebruik IoT
Bedrijven die gebruikmaken van IoT oftewel met elkaar verbonden systemen of apparaten die via internet gemonitord of op afstand bediend kunnen worden (computers, smartphones en printer buiten beschouwing gelaten)
3D-Printing
3D-printen, ook wel Additive Manufacturing genoemd, verwijst naar het gebruik van speciale printers, hetzij door de onderneming zelf of door gebruik te maken van 3D-afdrukservices van andere bedrijven, voor het creëren van driedimensionale fysieke objecten met behulp van digitale technologie
Gebruik 3D-printers
Maken van prototypes of modellen voor verkoop
Gebruik van Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, her-programmeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Robot(s) Gebruikt
Er zijn één of meerdere industriële of service robots gebruikt.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Omzet via online platforms
In deze sectie wordt een onderscheid gemaakt tussen de omzet behaald via de eigen website of app van een bedrijf en de website of app van een ander bedrijf, ook wel aangeduid als online platform. Online platformen brengen aanbieders van goederen en diensten in contact met (potentiële) klanten en ondersteunen eventueel transacties. Voorbeelden van online platforms zijn booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl, etc. Een website of app in eigen beheer wordt dus niet gezien als een online platform.
Aantal platforms gebruikt
Aantal platformen gebruikt om orders te ontvangen of om diensten te verkopen
Via één
Via twee
Via drie of meer