ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Data van sociale media (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 39 12
2 of meer werkzame personen C Industrie 41 9
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 37 10
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 21 4
2 of meer werkzame personen G Handel 42 16
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 22 9
2 of meer werkzame personen I Horeca 42 17
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 57 20
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 40 14
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 29 11
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 40 12
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 40 13
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 47 9
2 of meer werkzame personen ICT-sector 55 16
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 35 12
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 33 7
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 20 6
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 15 3
2 tot 10 werkzame personen G Handel 38 15
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 15 10
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 38 17
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 51 16
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 33 10
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 24 10
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 35 11
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 34 10
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 44 8
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 48 13
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 53 14
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 48 10
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 50 7
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 39 6
10 tot 50 werkzame personen G Handel 59 16
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 29 6
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 58 17
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 72 26
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 54 24
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 64 18
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 62 17
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 48 15
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 52 11
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 72 22
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 70 19
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 66 11
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 81 25
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 79 12
50 tot 250 werkzame personen G Handel 69 22
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 62 9
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 63 30
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 82 35
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 74 27
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 87 27
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 79 24
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 60 24
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 71 12
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 82 31
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 82 30
250 of meer werkzame personen C Industrie 80 26
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 46
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 87 18
250 of meer werkzame personen G Handel 81 41
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 77 22
250 of meer werkzame personen I Horeca 78 32
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 92 53
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 72 44
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 33
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 82 38
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 33
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 20
250 of meer werkzame personen ICT-sector 87 48
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 39 12
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 40 8
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 34 8
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 21 4
2 tot 250 werkzame personen G Handel 42 15
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 21 9
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 42 17
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 57 19
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 39 13
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 29 11
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 40 12
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 39 12
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 46 9
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 55 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 14 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data bronnen
Het gaat om bedrijven die bepaalde Big data bronnen gebruikt hebben. Alleen bedrijven die zelf de Big Data uitgevoerd hebben worden meegerekend.
Data van sociale media
Data afkomstig van sociale media (bijv. sociale netwerken zoals Facebook, blogs en microblogs zoals Twitter, en websites die multimedia delen zoals YouTube)