Kerncijfers wijken en buurten 2020

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Wijken en buurten Bevolking Burgerlijke staat Verweduwd (aantal)
Nederland 859.020
Aa en Hunze 1.626
Wijk 00 Annen 235
Annen 230
Verspreide huizen Annen 5
Wijk 01 Eext 65
Eext 60
Verspreide huizen Eext 5
Wijk 02 Anloo 20
Anloo 15
Verspreide huizen Anloo 5
Wijk 03 Gasteren 15
Gasteren 15
Verspreide huizen Gasteren 0
Wijk 04 Anderen 10
Anderen 10
Verspreide huizen Anderen 0
Wijk 05 Schipborg 30
Schipborg 30
Verspreide huizen Schipborg 5
Wijk 06 Eexterveen 15
Eexterveen 15
Verspreide huizen Eexterveen 0
Wijk 07 Spijkerboor 5
Spijkerboor 5
Verspreide huizen Spijkerboor 0
Wijk 08 Nieuw-Annerveen 0
Nieuw-Annerveen 0
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen 0
Wijk 09 Oud-Annerveen 0
Oud-Annerveen 0
Verspreide huizen Oud-Annerveen 0
Wijk 11 Annerveenschekanaal 15
Annerveenschekanaal 15
Verspreide huizen Annerveenschekanaal 0
Wijk 12 Eexterveenschekanaal 10
Eexterveenschekanaal 10
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal 0
Wijk 13 Eexterzandvoort 5
Eexterzandvoort 5
Verspreide huizen Eexterzandvoort 0
Wijk 14 Gasselte 140
Gasselte 130
Kostvlies 5
Verspreide huizen Gasselte 5
Wijk 15 Gasselternijveen 80
Gasselternijveen 80
Gasselterboerveen 0
Verspreide huizen Gasselternijveen 0
Wijk 16 Gasselternijveenschemond 25
Gasselternijveenschemond 25
Gasselterboerveenschemond 0
Verspr.h. Gasselternijveenschemond 0
Wijk 17 Gieten 425
Gieten 420
Verspreide huizen Gieten 5
Wijk 18 Gieterveen 60
Gieterveen 35
Bonnerveen 0
Nieuwediep 10
Verspreide huizen Gieterveen 15
Wijk 19 Rolde 370
Rolde 345
Ballo 5
Nijlande 0
Deurze 0
Verspreide huizen Nooitgedacht 5
Verspreide huizen Rolde 5
Wijk 20 Grolloo 50
Grolloo 30
Schoonloo 15
Verspreide huizen Papenvoort 0
Verspreide huizen Grolloo 5
Wijk 21 Ekehaar 20
Ekehaar 10
Amen 5
Verspreide huizen Ekehaar 5
Aalsmeer 1.515
Wijk 00 Aalsmeer 895
Centrum 310
Stommeer 375
Hornmeer 165
Uiterweg 50
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 310
Kudelstaart 310
Wijk 02 Oosteinde 315
Bovenlanden 50
Greenpark 30
Oosteinde 215
Schinkelpolder 25
Aalten 1.675
Wijk 01 Buitengebied Aalten 160
Barlo-Kern 0
Verspreide huizen Barlo 15
Verspreide huizen Heurne 20
Verspreide huizen IJzerlo 15
IJzerlo-kern 5
Lintelo-kern 0
Verspreide huizen ten westen van Aalten 5
Verspreide huizen Lintelo 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2020.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per oktober 2021
Binnen het thema bevolking zijn geboorte- en sterftecijfers toegevoegd. Binnen het thema voorzieningen zijn cijfers over de afstand tot een huisartsenpraktijk, de afstand tot een basisschool en het aantal basisscholen binnen 3 kilometer toegevoegd.
Binnen het thema wonen zijn de gemiddelde WOZ-waardes van woningen toegevoegd. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is vanaf dit jaar op basis van de BAG woningvoorraadpopulatie berekend in plaats van de WOZ woningvoorraad.
In paragraaf 4 van deze toelichting is een link naar een verschillenanalyse te vinden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen op wijk- en buurtniveau aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer een wijk uit één buurt bestaat of een gemeente uit één wijk, dit afgerond niet overeenkomt.

Het komt voor dat van inwoners wel bekend is binnen welke gemeente ze geregistreerd zijn, maar niet exact waar ze verblijven. Deze inwoners zijn daarom wel meegeteld in de gemeentecijfers, maar niet in de cijfers per wijk en buurt. De cijfers per gemeente kunnen daardoor afwijken van de onderliggende wijken of buurten, zelfs wanneer een gemeente slechts uit één wijk bestaat.
Burgerlijke staat
Verweduwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.