Kerncijfers wijken en buurten 2020

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Opleidingsniveau Opleidingsniveau laag (aantal) Opleidingsniveau Opleidingsniveau middelbaar (aantal) Opleidingsniveau Opleidingsniveau hoog (aantal) Zorg Jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Zorg Percentage jongeren met jeugdzorg (%) Zorg Wmo-cliënten (aantal) Zorg Wmo-cliënten relatief (per 1 000 inwoners)
Nederland Land 3.663.210 5.505.600 4.100.340 429.210 9,7 1.221.820 70
Aa en Hunze Gemeente 4.570 8.800 5.790 575 10,0 1.865 73
Wijk 00 Annen Wijk 560 1.270 830 70 8,0 240 66
Annen Buurt 530 1.210 790 70 8,3 240 69
Verspreide huizen Annen Buurt 20 60 40 . . . .
Wijk 01 Eext Wijk 190 590 340 35 10,7 60 42
Eext Buurt 180 510 290 35 11,6 55 44
Verspreide huizen Eext Buurt 20 80 50 . . . .
Wijk 02 Anloo Wijk 70 100 130 . . 15 34
Anloo Buurt 60 80 100 . . 15 47
Verspreide huizen Anloo Buurt 10 20 30 . . . .
Wijk 03 Gasteren Wijk 30 180 120 10 15,9 20 50
Gasteren Buurt . . . 10 17,5 20 51
Verspreide huizen Gasteren Buurt . . . . . . .
Wijk 04 Anderen Wijk 40 90 90 . . 25 100
Anderen Buurt . . . . . 25 114
Verspreide huizen Anderen Buurt . . . . . . .
Wijk 05 Schipborg Wijk 70 150 220 . . 25 42
Schipborg Buurt 50 140 210 . . 25 47
Verspreide huizen Schipborg Buurt 10 10 10 . . . .
Wijk 06 Eexterveen Wijk 80 170 120 15 10,8 . .
Eexterveen Buurt . . . 15 10,9 . .
Verspreide huizen Eexterveen Buurt . . . . . . .
Wijk 07 Spijkerboor Wijk 40 70 20 . . . .
Spijkerboor Buurt 40 70 20 . . . .
Verspreide huizen Spijkerboor Buurt . . . . . . .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen Wijk 20 30 30 . . . .
Nieuw-Annerveen Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen Buurt . . . . . . .
Wijk 09 Oud-Annerveen Wijk 20 30 50 . . 10 77
Oud-Annerveen Buurt . . . . . 10 80
Verspreide huizen Oud-Annerveen Buurt . . . . . . .
Wijk 11 Annerveenschekanaal Wijk 90 150 70 . . 20 51
Annerveenschekanaal Buurt . . . . . 20 51
Verspreide huizen Annerveenschekanaal Buurt . . . . . . .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal Wijk 60 90 50 10 22,2 10 42
Eexterveenschekanaal Buurt . . . 10 22,2 . .
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal Buurt . . . . . . .
Wijk 13 Eexterzandvoort Wijk 10 30 60 . . . .
Eexterzandvoort Buurt . . . . . . .
Verspreide huizen Eexterzandvoort Buurt . . . . . . .
Wijk 14 Gasselte Wijk 370 590 440 40 10,8 145 76
Gasselte Buurt 280 480 340 35 11,6 130 86
Kostvlies Buurt 30 30 50 . . . .
Verspreide huizen Gasselte Buurt 60 90 40 . . 10 40
Wijk 15 Gasselternijveen Wijk 490 650 300 45 9,3 130 70
Gasselternijveen Buurt 480 630 290 45 9,7 130 72
Gasselterboerveen Buurt 10 20 10 . . . .
Verspreide huizen Gasselternijveen Buurt . . . . . . .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond Wijk 110 320 110 10 7,2 35 53
Gasselternijveenschemond Buurt 110 280 110 10 7,9 30 49
Gasselterboerveenschemond Buurt . . . . . . .
Verspr.h. Gasselternijveenschemond Buurt . . . . . . .
Wijk 17 Gieten Wijk 850 1.720 1.080 100 8,6 415 82
Gieten Buurt 840 1.700 980 95 8,4 410 84
Verspreide huizen Gieten Buurt 10 20 90 . . . .
Wijk 18 Gieterveen Wijk 370 410 190 35 11,6 40 33
Gieterveen Buurt 210 210 100 25 13,2 25 36
Bonnerveen Buurt 40 30 20 . . . .
Nieuwediep Buurt 90 100 20 10 15,9 . .
Verspreide huizen Gieterveen Buurt 40 80 50 . . . .
Wijk 19 Rolde Wijk 810 1.590 1.110 80 8,3 490 102
Rolde Buurt 620 1.170 820 60 7,9 360 95
Ballo Buurt 20 60 40 10 27,0 10 63
Nijlande Buurt 20 0 30 . . . .
Deurze Buurt 10 40 20 . . . .
Verspreide huizen Nooitgedacht Buurt 120 260 150 15 15,8 110 193
Verspreide huizen Rolde Buurt 20 60 40 . . . .
Wijk 20 Grolloo Wijk 210 380 300 15 5,6 45 40
Grolloo Buurt 100 210 170 . . 20 32
Schoonloo Buurt 20 60 60 . . 10 54
Verspreide huizen Papenvoort Buurt 30 10 10 . . . .
Verspreide huizen Grolloo Buurt 50 110 50 . . 15 58
Wijk 21 Ekehaar Wijk 60 190 150 10 7,7 15 29
Ekehaar Buurt 40 90 90 . . 10 36
Amen Buurt 10 40 30 . . . .
Verspreide huizen Ekehaar Buurt 10 60 40 . . . .
Aalsmeer Gemeente 6.800 10.200 6.660 550 6,3 . .
Wijk 00 Aalsmeer Wijk 2.800 3.990 2.560 165 5,5 . .
Centrum Buurt 530 720 690 25 4,3 . .
Stommeer Buurt 1.580 2.070 1.290 85 5,3 . .
Hornmeer Buurt 520 890 390 45 7,3 . .
Uiterweg Buurt 140 330 200 10 5,3 . .
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen Wijk 1.960 3.160 1.890 125 4,8 . .
Kudelstaart Buurt 1.960 3.160 1.890 125 4,8 . .
Wijk 02 Oosteinde Wijk 2.050 3.060 2.210 180 5,8 . .
Bovenlanden Buurt 200 400 150 15 7,7 . .
Greenpark Buurt 170 260 190 10 4,9 . .
Oosteinde Buurt 1.600 2.270 1.740 150 5,7 . .
Schinkelpolder Buurt 70 130 140 . . . .
Aalten Gemeente 6.040 9.810 4.350 615 9,1 2.140 79
Wijk 01 Buitengebied Aalten Wijk 850 1.570 690 70 5,8 145 35
Barlo-Kern Buurt 20 50 30 . . . .
Verspreide huizen Barlo Buurt 150 140 90 10 6,6 15 31
Verspreide huizen Heurne Buurt 80 140 50 . . 15 41
Verspreide huizen IJzerlo Buurt 70 210 80 . . 20 41
IJzerlo-kern Buurt 30 60 30 . . . .
Lintelo-kern Buurt 20 60 40 . . . .
Verspreide huizen ten westen van Aalten Buurt 50 100 60 . . . .
Verspreide huizen Lintelo Buurt 130 270 80 . . 20 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2020.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per december 2021
Alle onderwerpen binnen de thema’s opleidingsniveau en zorg zijn gevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Opleidingsniveau
Deze variabelen geven het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.

Cijfers worden afgerond op tientallen.
De gepresenteerde cijfers kunnen licht afwijken van de som van de gegevens op onderliggende regionale niveaus. Dit heeft te maken met afronding evenals met de toegepaste schattingsmethode.
Buurten / wijken met minder dan 30 inwoners worden onderdrukt. Het kan voorkomen dat extra buurten / wijken worden onderdrukt i.v.m. risico op indirecte onthulling of groepsonthulling.
Opleidingsniveau laag
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogst behaalde onderwijsniveau laag onderwijs betreft. Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1), praktijkonderwijs.

Het betreft voorlopige cijfers.
Opleidingsniveau middelbaar
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau middelbaar onderwijs betreft. Middelbaar onderwijs omvat
de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).

Het betreft voorlopige cijfers.
Opleidingsniveau hoog
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau hoog onderwijs betreft. Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Het betreft voorlopige cijfers.
Zorg
Deze variabelen geven per gemeente, wijk en buurt inzicht in het aantal personen dat gebruik maakte van jeugdzorg in natura en/of een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Om het risico op onthulling van individuen te voorkomen zijn de waarden 0 tot en met 7 weergegeven als geheim. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som van de detailgegevens afwijkt van het totaal.
Jongeren met jeugdzorg in natura
Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en maatregelen tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen, zie de link naar Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020, te vinden onder paragraaf 4 Bronnen en methoden.

Personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura, jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Jeugdhulp in natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Jeugdhulp bekostigd via PGB is hier dus van uitgesloten.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jeugdhulp is hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jeugdhulp omvat zowel lichte jeugd- en opvoedhulp, jeugd geestelijke gezondheidszorg en zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren. Er zijn ambulante vormen van jeugdhulp (die door het wijkteam of door een jeugdhulpaanbieder kunnen worden geleverd) en vormen van jeugdhulp met verblijf (zoals pleegzorg, gesloten plaatsing en residentiële jeugdhulp). Jeugdhulp kan zowel gericht zijn op behandelen als op begeleiden.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Indeling naar gemeente, wijk en buurt
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.
Percentage jongeren met jeugdzorg
Percentage van personen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Maatwerkarrangement
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken mogelijkheden en behoeften van een individu.

Wmo2015
Wet maatschappelijke ondersteuning zoals ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.

Regio
Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die toestemming hebben gegeven voor publicatie worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen daarbij apart toestemming geven voor de basisvariabelen Wmo en de facultatieve variabelen Wmo. Als gemeenten herlevering doen over eerdere verslagperioden, is de toestemming voor publicatie zoals die bij de herlevering is gegeven, leidend.

De cijfers over het totaal aantal cliënten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie over deze methode wordt verwezen naar de onderzoeksbeschrijving Gemeentelijke monitor sociaal domein, Wmo.
Wmo-cliënten relatief
Het aantal Wmo-cliënten per 1000 inwoners dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad. De relatieve cijfers zijn berekend na het afronden van de absolute cijfers.