Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun woonregio en sociaaleconomische categorie in een verslagjaar.
De sociaaleconomische categorie is gebaseerd op de voornaamste inkomensbron van het inkomen in de maand van het peilmoment.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Leeftijd Beroepen en specialismen Sociaaleconomische categorie Regio's Perioden Medisch geschoolden (aantal)
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 313.385
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noord-Nederland (LD) 2018* 35.885
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Oost-Nederland (LD) 2018* 67.325
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige West-Nederland (LD) 2018* 143.175
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuid-Nederland (LD) 2018* 65.300
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Niet in te delen (LD) incl. buitenland 2018* 1.700
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Groningen (PV) 2018* 13.800
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Friesland (PV) 2018* 11.820
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Drenthe (PV) 2018* 10.260
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Overijssel (PV) 2018* 21.720
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Flevoland (PV) 2018* 5.295
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Gelderland (PV) 2018* 40.310
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Utrecht (PV) 2018* 28.245
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noord-Holland (PV) 2018* 49.475
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuid-Holland (PV) 2018* 59.100
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zeeland (PV) 2018* 6.355
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noord-Brabant (PV) 2018* 43.605
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Limburg (PV) 2018* 21.695
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Niet in te delen (PV) incl. buitenland 2018* 1.700
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Groningen (RA) 2018* 13.800
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Drenthe (RA) 2018* 10.260
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Friesland (RA) 2018* 11.820
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Regio Zwolle (RA) 2018* 8.430
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Twente (RA) 2018* 11.320
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Stedendriehoek & Noord-Veluwe (RA) 2018* 11.515
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Achterhoek (RA) 2018* 5.470
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuid-West Gelderland (RA) 2018* 13.500
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Midden-Gelderland (RA) 2018* 10.965
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Flevoland (RA) 2018* 5.295
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Gooi- en Vechtstreek (RA) 2018* 4.620
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Utrecht en omgeving (RA) 2018* 22.565
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Amersfoort en omgeving (RA) 2018* 6.505
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noord-Holland Noord (RA) 2018* 10.945
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zaanstreek en Waterland (RA) 2018* 4.780
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Amsterdam (RA) 2018* 15.710
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Amstelland, Kennemerland en Meerl. (RA) 2018* 13.420
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Rijnstreek (RA) 2018* 15.960
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Rijnmond (RA) 2018* 18.900
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord (RA) 2018* 17.950
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuid-Holland Zuid (RA) 2018* 6.290
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zeeland (RA) 2018* 6.355
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige West-Brabant (RA) 2018* 11.590
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Midden-Brabant (RA) 2018* 6.995
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noordoost-Brabant (RA) 2018* 11.005
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuidoost-Brabant (RA) 2018* 14.015
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Noord- en Midden-Limburg (RA) 2018* 9.845
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Zuid-Limburg (RA) 2018* 11.850
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Werknemer of zelfstandige Niet in te delen (RA) incl. buitenland 2018* 1.700
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 358.610
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noord-Nederland (LD) 2018* 40.175
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Oost-Nederland (LD) 2018* 75.080
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd West-Nederland (LD) 2018* 158.990
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuid-Nederland (LD) 2018* 72.435
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Niet in te delen (LD) incl. buitenland 2018* 11.930
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Groningen (PV) 2018* 15.410
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Friesland (PV) 2018* 13.240
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Drenthe (PV) 2018* 11.525
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Overijssel (PV) 2018* 24.050
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Flevoland (PV) 2018* 6.165
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Gelderland (PV) 2018* 44.860
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Utrecht (PV) 2018* 31.195
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noord-Holland (PV) 2018* 55.465
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuid-Holland (PV) 2018* 65.210
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zeeland (PV) 2018* 7.125
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noord-Brabant (PV) 2018* 48.320
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Limburg (PV) 2018* 24.110
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Niet in te delen (PV) incl. buitenland 2018* 11.930
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Groningen (RA) 2018* 15.410
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Drenthe (RA) 2018* 11.525
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Friesland (RA) 2018* 13.240
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Regio Zwolle (RA) 2018* 9.275
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Twente (RA) 2018* 12.550
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Stedendriehoek & Noord-Veluwe (RA) 2018* 12.975
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Achterhoek (RA) 2018* 6.060
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuid-West Gelderland (RA) 2018* 14.930
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Midden-Gelderland (RA) 2018* 12.205
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Flevoland (RA) 2018* 6.165
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Gooi- en Vechtstreek (RA) 2018* 5.210
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Utrecht en omgeving (RA) 2018* 24.915
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Amersfoort en omgeving (RA) 2018* 7.200
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noord-Holland Noord (RA) 2018* 12.165
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zaanstreek en Waterland (RA) 2018* 5.290
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Amsterdam (RA) 2018* 17.685
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Amstelland, Kennemerland en Meerl. (RA) 2018* 15.110
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Rijnstreek (RA) 2018* 17.595
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Rijnmond (RA) 2018* 20.735
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord (RA) 2018* 19.970
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuid-Holland Zuid (RA) 2018* 6.910
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zeeland (RA) 2018* 7.125
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd West-Brabant (RA) 2018* 12.855
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Midden-Brabant (RA) 2018* 7.785
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noordoost-Brabant (RA) 2018* 12.250
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuidoost-Brabant (RA) 2018* 15.430
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Noord- en Midden-Limburg (RA) 2018* 10.995
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Zuid-Limburg (RA) 2018* 13.120
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal BIG-geregistreerd Niet in te delen (RA) incl. buitenland 2018* 11.930
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Bekende arbeidspositie Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 348.430
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Bekende arbeidspositie Noord-Nederland (LD) 2018* 40.175
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Bekende arbeidspositie Oost-Nederland (LD) 2018* 75.080
Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Bekende arbeidspositie West-Nederland (LD) 2018* 158.990
Bron: CBS.
Verklaring van tekens