Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Waardemutatie (%) Volumemutatie (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019 516 494 10,0 6,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 . . . .
C Industrie 2019 10 10 1,7 -2,3
D-E Energie, water, afvalbeheer 2019 26 16 31,4 10,8
F Bouwnijverheid 2019 37 34 35,6 23,3
G Handel 2019 65 63 14,5 10,1
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2019 38 38 1,5 -3,0
I Horeca 2019 56 58 12,1 11,2
K Financiële dienstverlening 2019 28 29 2,8 2,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 26 25 3,3 1,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 55 53 5,8 6,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 57 55 6,9 5,7
P Onderwijs 2019 29 30 4,0 3,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 54 51 7,7 3,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 28 27 9,6 4,1
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen op jaarbasis van Bonaire. Bruto toegevoegde waarde is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde is een maatstaf voor de economische prestatie van een bedrijfstak. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2021:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bruto toegevoegde waarde basisprijzen van 2020 wordt in het najaar van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2017
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Waardemutatie
De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volumemutatie
De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.