Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Waardemutatie (%) Volumemutatie (%)
A-U Alle economische activiteiten 2017 446 446 . .
A-U Alle economische activiteiten 2018 469 464 5,1 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 516 494 10,0 6,4
A-U Alle economische activiteiten 2020 487 449 -5,6 -8,5
A-U Alle economische activiteiten 2021 563 503 15,5 11,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 . . . .
B Delfstoffenwinning 2021 . . . .
C Industrie 2017 9 9 . .
C Industrie 2018 10 10 6,4 7,0
C Industrie 2019 10 10 1,7 -2,3
C Industrie 2020 10 9 -1,1 -9,0
C Industrie 2021 12 10 21,1 15,6
D-E Energie, water, afvalbeheer 2017 15 15 . .
D-E Energie, water, afvalbeheer 2018 20 14 33,5 -4,9
D-E Energie, water, afvalbeheer 2019 26 16 31,4 10,8
D-E Energie, water, afvalbeheer 2020 23 15 -11,8 -3,2
D-E Energie, water, afvalbeheer 2021 24 17 1,3 9,8
F Bouwnijverheid 2017 24 24 . .
F Bouwnijverheid 2018 27 27 13,4 13,0
F Bouwnijverheid 2019 37 34 35,6 23,3
F Bouwnijverheid 2020 44 37 17,6 8,5
F Bouwnijverheid 2021 47 40 6,7 10,2
G Handel 2017 55 55 . .
G Handel 2018 57 57 3,0 3,7
G Handel 2019 65 63 14,5 10,1
G Handel 2020 63 60 -3,3 -5,5
G Handel 2021 73 71 16,3 19,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2017 46 46 . .
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2018 38 39 -17,5 -15,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2019 38 38 1,5 -3,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2020 40 35 5,1 -7,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021 46 37 13,7 5,5
I Horeca 2017 44 44 . .
I Horeca 2018 50 52 13,9 19,3
I Horeca 2019 56 58 12,1 11,2
I Horeca 2020 28 27 -50,2 -53,5
I Horeca 2021 50 40 79,7 47,1
K Financiële dienstverlening 2017 24 24 . .
K Financiële dienstverlening 2018 27 28 15,2 18,8
K Financiële dienstverlening 2019 28 29 2,8 2,9
K Financiële dienstverlening 2020 28 28 0,3 -2,1
K Financiële dienstverlening 2021 29 30 4,2 4,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 22 22 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 25 25 13,4 9,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 26 25 3,3 1,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 25 24 -4,7 -2,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 27 25 6,8 3,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 44 44 . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 52 50 17,3 12,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 55 53 5,8 6,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 53 53 -3,5 0,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 64 63 21,8 17,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 52 52 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 53 52 1,6 0,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 57 55 6,9 5,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 61 57 7,6 3,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 67 60 9,1 4,1
P Onderwijs 2017 29 29 . .
P Onderwijs 2018 28 29 -2,6 1,1
P Onderwijs 2019 29 30 4,0 3,2
P Onderwijs 2020 32 31 10,1 4,8
P Onderwijs 2021 36 32 13,8 2,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 51 51 . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 50 49 -2,2 -4,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 54 51 7,7 3,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 56 52 3,6 2,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 62 55 11,2 5,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 25 25 . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 26 26 3,1 3,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 28 27 9,6 4,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 18 15 -37,3 -43,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 21 20 18,7 28,1
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen op jaarbasis van Bonaire. Bruto toegevoegde waarde is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde is een maatstaf voor de economische prestatie van een bedrijfstak. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bruto toegevoegde waarde basisprijzen van 2022 wordt in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2017
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Waardemutatie
De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volumemutatie
De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.