Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken


Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal stoppende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar gestopt zijn als zelfstandige. Stoppen betekent hierbij dat in het verslagjaar geen inkomen als zelfstandige meer is waargenomen, terwijl dit het jaar daarvoor nog wel het geval was. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (op het moment van stoppen), sociaaleconomische positie bij uitstroom ofwel wat wordt men als men stopt als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam was als zelfstandige en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2018 worden in december 2020 gepubliceerd.

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

Geslacht Type zelfstandige op stopmoment Sociaaleconomische positie bij uitstroom Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Stoppende zelfstandigen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening 2017 29,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 11,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2017 21,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 7,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 2,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: Jonger dan 25 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 2,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: Jonger dan 25 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: Jonger dan 25 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 1,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: Jonger dan 25 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: Jonger dan 25 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 5,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 3,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 4,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 11,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 3,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 8,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 6,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 2,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 4,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 6,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 2,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 4,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 4,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 3,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 4,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 3,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 3,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 2,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder M-N Zakelijke dienstverlening 2017 11,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 5,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2017 8,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 3,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder M-N Zakelijke dienstverlening 2017 0,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2017 0,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: Nederland M-N Zakelijke dienstverlening 2017 22,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: Nederland R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 8,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2017 17,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: Nederland N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 5,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: Nederland O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 2,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: westers M-N Zakelijke dienstverlening 2017 3,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: westers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: westers M Specialistische zakelijke diensten 2017 2,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: westers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: westers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: niet-westers M-N Zakelijke dienstverlening 2017 2,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: niet-westers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 1,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: niet-westers M Specialistische zakelijke diensten 2017 1,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: niet-westers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Migratieachtergrond: niet-westers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,1
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostwinner M-N Zakelijke dienstverlening 2017 17,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostwinner R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 5,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostwinner M Specialistische zakelijke diensten 2017 13,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostwinner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 4,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostwinner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 1,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner M-N Zakelijke dienstverlening 2017 6,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 3,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner M Specialistische zakelijke diensten 2017 4,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner M-N Zakelijke dienstverlening 2017 10,6
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 2,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner M Specialistische zakelijke diensten 2017 8,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 1,4
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner M-N Zakelijke dienstverlening 2017 9,5
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 4,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner M Specialistische zakelijke diensten 2017 6,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2,7
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind < 18 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 0,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind < 18 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind < 18 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind < 18 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0,2
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind < 18 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind >=18 jaar M-N Zakelijke dienstverlening 2017 2,0
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind >=18 jaar R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 0,9
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind >=18 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2017 1,3
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind >=18 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0,8
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige Totaal Positie hh: kind >=18 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens