Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 532 450 -82
S Totaal Diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 11.636 6.766 -4.869
SA Industriële diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . 0 .
SA Industriële diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 120 87 -33
SB Onderhoud en reparatie Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 8 7 -1
SB Onderhoud en reparatie Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 171 16 -156
SC Vervoersdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 70 111 42
SC Vervoersdiensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 607 1.590 983
SC1 Zeevaart Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 21 77 56
SC1 Zeevaart Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 184 435 252
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 21 53 32
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 152 420 268
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 24 24
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 32 15 -16
SC2 Luchtvaart Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 42 23 -19
SC2 Luchtvaart Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 194 1.027 833
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 29 8 -21
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 70 316 245
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 2 11 10
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 79 682 603
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 11 4 -7
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 45 30 -15
SC3 Overig vervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 7 11 5
SC3 Overig vervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 211 125 -86
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 4 8 5
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 178 105 -73
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 3 3 0
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 33 20 -13
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 18 3 -15
SD Reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 26 9 -17
SD Reisverkeer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 179 198 19
SDA Zakelijk reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDA Zakelijk reisverkeer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 42 101 59
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 42 101 59
SDB Privé reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 25 9 -17
SDB Privé reisverkeer Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 137 97 -40
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 30 5 -25
SDB3 Privé reisverkeer: overig Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 25 9 -17
SDB3 Privé reisverkeer: overig Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 108 92 -16
SE Bouwdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 7 19 12
SE Bouwdiensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* . . -5
SF Verzekeringsdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . . 2
SF Verzekeringsdiensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 8 34 26
SG Financiële diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 5 3 -2
SG Financiële diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 726 323 -403
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 1 98 97
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 5.544 436 -5.108
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 20 40 20
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 1.044 857 -187
SI1 Telecommunicatiediensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . . -4
SI1 Telecommunicatiediensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* . . -59
SI2 Computerdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 6 17 11
SI2 Computerdiensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 712 534 -178
SI3 Informatiediensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . . 13
SI3 Informatiediensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* . . 49
SJ Andere zakelijke diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 396 160 -236
SJ Andere zakelijke diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 3.105 3.070 -35
SJ1 Research en development (R&D) Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 1 9 8
SJ1 Research en development (R&D) Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 485 312 -173
SJ2 Professionele en managementadviesd. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 64 49 -16
SJ2 Professionele en managementadviesd. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 1.944 1.608 -336
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 331 103 -228
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 676 1.150 474
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . . 1
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 79 125 46
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* . . 1
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 54 97 43
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 0 0
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* 25 28 3
SL Overheidsdiensten n.e.g Verenigde Arabische Emiraten 2022 2e kwartaal* 0 . .
SL Overheidsdiensten n.e.g Verenigde Staten 2022 2e kwartaal* . . -17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 20 september 2022:
De nader voorlopige cijfers van 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, de nader voorlopige cijfers van 2021 zijn bijgesteld en blijven nader voorlopig, de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal zijn bijgesteld naar nader voorlopig en de voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.