Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2022* 250.079 260.751 10.672
S Totaal Diensten Algerije 2022* 11 35 24
S Totaal Diensten Andere internationale organisaties 2022* . . .
S Totaal Diensten Argentinië 2022* 368 532 165
S Totaal Diensten Australië 2022* 1.646 2.525 879
S Totaal Diensten Bahama's 2022* 18 26 9
S Totaal Diensten België 2022* 16.178 15.168 -1.010
S Totaal Diensten Bermuda 2022* 871 580 -290
S Totaal Diensten Bolivia 2022* 4 21 17
S Totaal Diensten Brazilië 2022* 875 1.543 668
S Totaal Diensten Bulgarije 2022* 638 446 -192
S Totaal Diensten Canada 2022* 2.633 2.763 131
S Totaal Diensten Caribisch Nederland 2022* 110 35 -75
S Totaal Diensten Chili 2022* 195 365 170
S Totaal Diensten China 2022* 3.459 2.485 -975
S Totaal Diensten Colombia 2022* 210 357 147
S Totaal Diensten Cuba 2022* 42 21 -21
S Totaal Diensten Curaçao 2022* 339 105 -233
S Totaal Diensten Cyprus 2022* 923 551 -372
S Totaal Diensten Denemarken 2022* 2.468 4.354 1.886
S Totaal Diensten Duitsland 2022* 28.353 35.122 6.769
S Totaal Diensten Ecuador 2022* 49 208 159
S Totaal Diensten Egypte 2022* . . 31
S Totaal Diensten Estland 2022* 208 257 49
S Totaal Diensten Europese instellingen 2022* 15 1.224 1.209
S Totaal Diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2022* 127.283 137.236 9.953
S Totaal Diensten Eurozone 2022* 108.929 116.043 7.114
S Totaal Diensten Filippijnen 2022* 894 1.004 110
S Totaal Diensten Finland 2022* 922 2.834 1.913
S Totaal Diensten Frankrijk 2022* 17.781 15.188 -2.594
S Totaal Diensten Griekenland 2022* 1.622 1.161 -461
S Totaal Diensten Hongarije 2022* 1.696 1.608 -88
S Totaal Diensten Hongkong 2022* 1.016 1.326 310
S Totaal Diensten Ierland 2022* 19.587 22.700 3.113
S Totaal Diensten IJsland 2022* 195 339 144
S Totaal Diensten India 2022* 5.030 1.793 -3.237
S Totaal Diensten Indonesië 2022* 242 662 420
S Totaal Diensten Israël 2022* 762 929 166
S Totaal Diensten Italië 2022* 6.791 7.522 731
S Totaal Diensten Jamaica 2022* 7 22 16
S Totaal Diensten Japan 2022* 1.399 3.139 1.741
S Totaal Diensten Jordanië 2022* 78 148 70
S Totaal Diensten Kaapverdië 2022* . . -29
S Totaal Diensten Kroatië 2022* 454 396 -58
S Totaal Diensten Letland 2022* 233 196 -38
S Totaal Diensten Liechtenstein 2022* 9 11 2
S Totaal Diensten Litouwen 2022* 851 390 -461
S Totaal Diensten Luxemburg 2022* 3.098 4.188 1.090
S Totaal Diensten Maleisië 2022* 426 846 420
S Totaal Diensten Malta 2022* 385 511 126
S Totaal Diensten Marokko 2022* 398 168 -230
S Totaal Diensten Mexico 2022* 895 1.559 664
S Totaal Diensten Niet-EU 2022* 122.796 123.515 719
S Totaal Diensten Niet-Eurozone 2022* 141.151 144.708 3.558
S Totaal Diensten Nieuw-Zeeland 2022* 185 234 49
S Totaal Diensten Nigeria 2022* 59 407 348
S Totaal Diensten Noorwegen 2022* 1.623 1.720 97
S Totaal Diensten Oekraïne 2022* 126 220 94
S Totaal Diensten Oman 2022* 50 194 144
S Totaal Diensten Oostenrijk 2022* 2.358 2.250 -108
S Totaal Diensten Peru 2022* 76 209 133
S Totaal Diensten Polen 2022* 5.703 4.185 -1.518
S Totaal Diensten Portugal 2022* 1.489 1.342 -147
S Totaal Diensten Roemenië 2022* 2.610 1.233 -1.377
S Totaal Diensten Rusland 2022* 570 1.404 834
S Totaal Diensten Saoedi-Arabië 2022* 183 3.748 3.565
S Totaal Diensten Singapore 2022* 2.856 2.893 37
S Totaal Diensten Slovenië 2022* 319 206 -113
S Totaal Diensten Slowakije 2022* 782 414 -368
S Totaal Diensten Spanje 2022* 7.049 6.042 -1.007
S Totaal Diensten Sint-Helena, Ascension, Tristan da Cunha 2022* . . .
S Totaal Diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2022* . . .
S Totaal Diensten Taiwan 2022* 828 1.300 471
S Totaal Diensten Thailand 2022* 312 569 257
S Totaal Diensten Timor-Leste 2022* . . .
S Totaal Diensten Tsjechië 2022* 1.825 1.683 -143
S Totaal Diensten Tunesië 2022* 60 44 -17
S Totaal Diensten Turkije 2022* 946 1.279 333
S Totaal Diensten Uruguay 2022* 36 74 38
S Totaal Diensten Venezuela 2022* 13 14 1
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2022* 31.447 29.951 -1.495
S Totaal Diensten Verenigde Arabische Emiraten 2022* 2.336 1.745 -590
S Totaal Diensten Verenigde Staten 2022* 47.311 26.663 -20.648
S Totaal Diensten Vietnam 2022* 273 293 20
S Totaal Diensten Zuid-Korea 2022* 665 1.270 604
S Totaal Diensten Zweden 2022* 2.945 6.065 3.121
S Totaal Diensten Zwitserland 2022* 5.194 18.166 12.972
S Totaal Diensten Europa (exclusief Nederland) 2022* 167.904 190.962 23.058
S Totaal Diensten Afrika 2022* 1.921 3.062 1.142
S Totaal Diensten Noord Afrika 2022* 762 579 -182
S Totaal Diensten Zuid-Afrika 2022* 455 972 517
S Totaal Diensten Overig Afrika 2022* 1.159 2.483 1.324
S Totaal Diensten Amerika 2022* 56.827 36.386 -20.441
S Totaal Diensten Noord-Amerika 2022* 49.948 29.427 -20.521
S Totaal Diensten Midden Amerika 2022* 4.891 3.416 -1.476
S Totaal Diensten Zuid Amerika 2022* 1.987 3.543 1.556
S Totaal Diensten Azië 2022* 21.431 26.343 4.913
S Totaal Diensten Nabije en Midden-Oosten 2022* 3.753 7.990 4.237
S Totaal Diensten Overig Azië 2022* 17.677 18.353 676
S Totaal Diensten Oceanië 2022* 1.974 2.833 859
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 20 maart 2023:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig, de voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2022 en jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.