Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SA Industriële diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SB Onderhoud en reparatie Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC Vervoersdiensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC1 Zeevaart Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC2 Luchtvaart Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC3 Overig vervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SC4 Post- en koeriersdiensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SD Reisverkeer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDA Zakelijk reisverkeer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDB Privé reisverkeer Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SDB3 Privé reisverkeer: overig Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SE Bouwdiensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SF Verzekeringsdiensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SG Financiële diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SI1 Telecommunicatiediensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SI2 Computerdiensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SI3 Informatiediensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SJ Andere zakelijke diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SJ1 Research en development (R&D) Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SJ2 Professionele en managementadviesd. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
SL Overheidsdiensten n.e.g Andere internationale organisaties 2022 3e kwartaal* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 21 december 2022:
De nader voorlopige cijfers van 2021 en eerste en tweede kwartaal 2022 zijn bijgesteld en blijven nader voorlopig, de voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.