Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Kenmerk van exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 260.450 0,1
01 Landbouw 2019* 266.692 0,1
02 Bosbouw 2019* 702 0,0
03 Visserij 2019* -6.944 0,0
B Delfstoffenwinning 2019* 88.882 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2019* 48.651 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2019* 18.263 0,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2019* 21.968 0,0
C Industrie 2019* 6.936.344 1,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019* 553.752 0,1
11 Drankenindustrie 2019* 114.226 0,0
12 Tabaksindustrie 2019* -55.401 0,0
13 Textielindustrie 2019* -24.605 0,0
14 Kledingindustrie 2019* -1.012 0,0
15 Leer- en schoenenindustrie 2019* 15.820 0,0
16 Houtindustrie 2019* 48.137 0,0
17 Papierindustrie 2019* -24.075 0,0
18 Grafische industrie 2019* -67.258 0,0
19 Aardolie-industrie 2019* 1.618.967 0,3
20 Chemische industrie 2019* -613.984 -0,1
21 Farmaceutische industrie 2019* 1.206.023 0,2
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019* -175.539 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie 2019* -9.577 0,0
24 Basismetaalindustrie 2019* -618.097 -0,1
25 Metaalproductenindustrie 2019* -36.007 0,0
26 Elektrotechnische industrie 2019* 94.751 0,0
27 Elektrische apparatenindustrie 2019* 343.035 0,1
28 Machine-industrie 2019* 2.132.622 0,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2019* -230.319 0,0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2019* 609.544 0,1
31 Meubelindustrie 2019* -20.630 0,0
32 Overige industrie 2019* 116.755 0,0
33 Reparatie en installatie van machines 2019* 1.959.218 0,4
D Energievoorziening 2019* -2.375.049 -0,5
35 Energiebedrijven 2019* -2.375.049 -0,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* -64.012 0,0
36 Waterleidingbedrijven 2019* -860 0,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2019* 2.846 0,0
38 Afvalbehandeling en recycling 2019* -64.175 0,0
39 Sanering en overig afvalbeheer 2019* -1.823 0,0
F Bouwnijverheid 2019* 186.904 0,0
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2019* 67.716 0,0
42 Grond-, water- en wegenbouw 2019* 24.466 0,0
43 Gespecialiseerde bouw 2019* 94.722 0,0
G Handel 2019* 5.092.343 1,0
45 Autohandel en -reparatie 2019* 282.033 0,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019* 4.321.239 0,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019* 489.071 0,1
H Vervoer en opslag 2019* 1.624.498 0,3
49 Vervoer over land 2019* 117.564 0,0
50 Vervoer over water 2019* 57.589 0,0
51 Vervoer door de lucht 2019* 135.470 0,0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019* 1.311.688 0,3
53 Post en koeriers 2019* 2.187 0,0
I Horeca 2019* 9.634 0,0
55 Logiesverstrekking 2019* 403 0,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019* 9.232 0,0
J Informatie en communicatie 2019* -128.937 0,0
58 Uitgeverijen 2019* 9.859 0,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2019* 12.560 0,0
60 Radio- en televisieomroepen 2019* 926 0,0
61 Telecommunicatie 2019* -26.215 0,0
62 IT-dienstverlening 2019* 404.404 0,1
63 Diensten op het gebied van informatie 2019* -530.472 -0,1
K Financiële dienstverlening 2019* -47.439 0,0
64 Bankwezen 2019* 5.842 0,0
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2019* -90 0,0
66 Overige financiële dienstverlening 2019* -53.191 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 45.644 0,0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 45.644 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2019* -1.040.665 -0,2
69 Juridische diensten en administratie 2019* 107.811 0,0
70 Holdings en managementadviesbureaus 2019* -1.573.299 -0,3
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2019* 223.765 0,0
72 Research 2019* 177.034 0,0
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2019* 28.452 0,0
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2019* -5.870 0,0
75 Veterinaire dienstverlening 2019* 1.441 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 143.127 0,0
77 Verhuur van roerende goederen 2019* 91.916 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019* 25.722 0,0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019* -8.260 0,0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2019* -5.048 0,0
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2019* -12.870 0,0
82 Overige zakelijke dienstverlening 2019* 51.669 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 26.027 0,0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 26.027 0,0
P Onderwijs 2019* -10.039 0,0
85 Onderwijs 2019* -10.039 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 32.118 0,0
86 Gezondheidszorg 2019* 24.128 0,0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2019* 139 0,0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2019* 7.851 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019* 30.618 0,0
90 Kunst 2019* 12.818 0,0
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2019* 6.615 0,0
92 Loterijen en kansspelen 2019* -436 0,0
93 Sport en recreatie 2019* 11.621 0,0
S Overige dienstverlening 2019* 49.633 0,0
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2019* 35.568 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van exporteurs uitgesplitst naar de bedrijfskenmerken omvang, multinationaliteit, bedrijfstak en exportstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012, met uitzondering van de reeks met onderscheid naar exportstatus. Deze is beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp), Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) en Buitenlandse multinationale ondernemingen over de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast omdat die onterecht als definitief waren aangemerkt. Ook zijn de cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van Nederlandse multinationale ondernemingen en Geen multinationale ondernemingen aangepast over de jaren 2013-2014 en 2016-2018. Dit vanwege een opgeloste fout in de onderliggende brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.