Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 37.673,0
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2020 303,1
Mobiele bronnen; totaal VOS door verbranding 2020 40,6
Mobiele bronnen; totaal VOS door verdamping 2020 3,5
Mobiele bronnen; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 44,2
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2020 4,1
Mobiele bronnen; totaal NMVOS 2020 40,1
Mobiele bronnen; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020 222,8
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 1,5
Mobiele bronnen; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020 4,0
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2020 8,1
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2020 30.775,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2020 254,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verbranding 2020 33,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verdamping 2020 3,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 37,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Methaan (CH4) 2020 2,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer NMVOS 2020 34,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020 119,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Distikstofoxide (N20) 2020 1,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020 1,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2020 5,2
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 26.119,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2020 224,1
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2020 29,7
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2020 1,9
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 31,7
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2020 2,6
Wegverkeer; totaal NMVOS 2020 29,0
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020 60,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 1,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,2
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2020 3,5
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2020 14.613,0
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2020 166,1
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2020 12,8
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2020 0,9
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 13,7
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2020 1,6
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2020 12,1
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2020 19,6
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2020 0,7
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,1
Wegverkeer; personenauto's PM10 (fijn stof) 2020 1,8
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2020 10.613,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2020 8,7
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2020 6,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2020 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 6,9
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2020 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2020 6,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2020 38,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2020 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 (fijn stof) 2020 1,5
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2020 892,1
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2020 49,3
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2020 10,0
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2020 1,0
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 11,0
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2020 0,5
Wegverkeer; overig NMVOS 2020 10,5
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2020 2,2
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,0
Wegverkeer; overig PM10 (fijn stof) 2020 0,2
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 1.882,0
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2020 25,6
Binnenvaart; totaal VOS door verbranding 2020 2,5
Binnenvaart; totaal VOS door verdamping 2020 1,6
Binnenvaart; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 4,1
Binnenvaart; totaal Methaan (CH4) 2020 0,1
Binnenvaart; totaal NMVOS 2020 4,0
Binnenvaart; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020 24,6
Binnenvaart; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Binnenvaart; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,0
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2020 0,8
Binnenvaart; personenvervoer Kooldioxide (CO2) 2020 114,2
Binnenvaart; personenvervoer Koolmonoxide (CO) 2020 0,4
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verbranding 2020 0,2
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verdamping 2020 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Methaan (CH4) 2020 0,0
Binnenvaart; personenvervoer NMVOS 2020 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020 1,8
Binnenvaart; personenvervoer Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,0
Binnenvaart; personenvervoer PM10 (fijn stof) 2020 0,1
Binnenvaart; vrachtvervoer Kooldioxide (CO2) 2020 1.610,1
Binnenvaart; vrachtvervoer Koolmonoxide (CO) 2020 4,9
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verbranding 2020 1,1
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verdamping 2020 1,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020 2,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Methaan (CH4) 2020 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer NMVOS 2020 2,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020 20,9
Binnenvaart; vrachtvervoer Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer PM10 (fijn stof) 2020 0,6
Binnenvaart; recreatievaartuigen Kooldioxide (CO2) 2020 157,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 maart 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies, Nederlands grondgebied
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (gebied dat zich bevindt tussen de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200 meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust).
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.