Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2020* 36.170,0
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2020* 413,4
Mobiele bronnen; totaal VOS door verbranding 2020* 37,4
Mobiele bronnen; totaal VOS door verdamping 2020* 3,4
Mobiele bronnen; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 40,7
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2020* 3,6
Mobiele bronnen; totaal NMVOS 2020* 37,2
Mobiele bronnen; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020* 220,6
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2020* 1,4
Mobiele bronnen; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020* 4,6
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2020* 8,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2020* 29.098,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2020* 358,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verbranding 2020* 31,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer VOS door verdamping 2020* 3,4
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 34,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Methaan (CH4) 2020* 2,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer NMVOS 2020* 32,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020* 118,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Distikstofoxide (N20) 2020* 1,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020* 1,7
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2020* 5,1
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2020* 24.762,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2020* 329,1
Wegverkeer; totaal VOS door verbranding 2020* 27,4
Wegverkeer; totaal VOS door verdamping 2020* 1,8
Wegverkeer; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 29,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2020* 2,4
Wegverkeer; totaal NMVOS 2020* 26,8
Wegverkeer; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020* 61,8
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2020* 1,2
Wegverkeer; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,2
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2020* 3,4
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2020* 13.115,0
Wegverkeer; personenauto's Koolmonoxide (CO) 2020* 265,0
Wegverkeer; personenauto's VOS door verbranding 2020* 14,7
Wegverkeer; personenauto's VOS door verdamping 2020* 1,0
Wegverkeer; personenauto's Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 15,7
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2020* 1,6
Wegverkeer; personenauto's NMVOS 2020* 14,1
Wegverkeer; personenauto's Stikstofoxiden (NOx) 2020* 20,4
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2020* 0,7
Wegverkeer; personenauto's Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,1
Wegverkeer; personenauto's PM10 (fijn stof) 2020* 1,8
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2020* 10.756,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Koolmonoxide (CO) 2020* 14,6
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verbranding 2020* 2,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen VOS door verdamping 2020* 0,0
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 2,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Methaan (CH4) 2020* 0,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen NMVOS 2020* 2,4
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Stikstofoxiden (NOx) 2020* 39,2
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2020* 0,5
Wegverkeer; vrachtvoertuigen Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,1
Wegverkeer; vrachtvoertuigen PM10 (fijn stof) 2020* 1,4
Wegverkeer; overig Kooldioxide (CO2) 2020* 890,9
Wegverkeer; overig Koolmonoxide (CO) 2020* 49,4
Wegverkeer; overig VOS door verbranding 2020* 10,2
Wegverkeer; overig VOS door verdamping 2020* 0,7
Wegverkeer; overig Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 10,9
Wegverkeer; overig Methaan (CH4) 2020* 0,6
Wegverkeer; overig NMVOS 2020* 10,3
Wegverkeer; overig Stikstofoxiden (NOx) 2020* 2,1
Wegverkeer; overig Distikstofoxide (N20) 2020* 0,0
Wegverkeer; overig Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,0
Wegverkeer; overig PM10 (fijn stof) 2020* 0,2
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2020* 1.914,0
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2020* 25,9
Binnenvaart; totaal VOS door verbranding 2020* 2,6
Binnenvaart; totaal VOS door verdamping 2020* 1,6
Binnenvaart; totaal Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 4,2
Binnenvaart; totaal Methaan (CH4) 2020* 0,1
Binnenvaart; totaal NMVOS 2020* 4,1
Binnenvaart; totaal Stikstofoxiden (NOx) 2020* 25,3
Binnenvaart; totaal Distikstofoxide (N20) 2020* 0,0
Binnenvaart; totaal Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,0
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2020* 0,8
Binnenvaart; personenvervoer Kooldioxide (CO2) 2020* 114,2
Binnenvaart; personenvervoer Koolmonoxide (CO) 2020* 0,4
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verbranding 2020* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer VOS door verdamping 2020* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Methaan (CH4) 2020* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer NMVOS 2020* 0,2
Binnenvaart; personenvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020* 1,8
Binnenvaart; personenvervoer Distikstofoxide (N20) 2020* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,0
Binnenvaart; personenvervoer PM10 (fijn stof) 2020* 0,1
Binnenvaart; vrachtvervoer Kooldioxide (CO2) 2020* 1.614,2
Binnenvaart; vrachtvervoer Koolmonoxide (CO) 2020* 5,0
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verbranding 2020* 1,1
Binnenvaart; vrachtvervoer VOS door verdamping 2020* 1,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Vluchtige organische stoffen (VOS) 2020* 2,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Methaan (CH4) 2020* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer NMVOS 2020* 2,5
Binnenvaart; vrachtvervoer Stikstofoxiden (NOx) 2020* 21,2
Binnenvaart; vrachtvervoer Distikstofoxide (N20) 2020* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer Zwaveldioxide (SO2) 2020* 0,0
Binnenvaart; vrachtvervoer PM10 (fijn stof) 2020* 0,6
Binnenvaart; recreatievaartuigen Kooldioxide (CO2) 2020* 185,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 oktober 2021:
Toevoeging voorlopige cijfers 2020.

Wijzigingen per 15 februari 2021:
-Vervanging voorlopige cijfers 2019 door definitieve cijfers.
-De emissies van koelaggregaten bij zware voertuigen zijn meegenomen in de berekeningen van de wegverkeer emissies.
-De CO2 emissies van wegverkeer zijn een onderschatting (hooguit 10 procent). De precieze grootte is nog niet bekend. Bij de volgende actualisatie van deze tabel zal dit gecorrigeerd worden.
-De N2O emissies van wegverkeer zijn niet consistent over de tijd. Voor 2018 en 2019 zijn er nieuwe emissiefactoren toegepast, die nog niet teruggelegd zijn in de reeks. Bij de volgende actualisatie van deze tabel zal dit gecorrigeerd worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 worden in maart 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies, Nederlands grondgebied
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (gebied dat zich bevindt tussen de laagwaterlijn en een waterdiepte van 200 meter, maar maximaal 200 mijl uit de kust).
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.