Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Geslacht Kenmerken Perioden Slachtoffers moord en doodslag (aantal) Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Per mln van gemiddelde bevolking)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022 143 8,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2022 17 4,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022 25 10,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022 34 15,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022 24 11,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022 16 6,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2022 27 5,7
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2022 14
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Vuurwapen 2022 38
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2022 60
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2022 11
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2022 74
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2022 14
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2022 28
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2022 27
Mannen Totaal 2022 95 10,8
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2022 11 5,7
Mannen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022 21 18,0
Mannen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022 19 16,7
Mannen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022 18 17,0
Mannen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022 12 9,4
Mannen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2022 14 6,2
Mannen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2022 4
Mannen Wijze: Slaan of schoppen 2022 15
Mannen Wijze: Vuurwapen 2022 32
Mannen Wijze: Steek- of slagwapen 2022 38
Mannen Wijze: Overige of onbekend 2022 6
Mannen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2022 36
Mannen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2022 13
Mannen Pleeglocatie: Openbare weg 2022 26
Mannen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2022 20
Vrouwen Totaal 2022 48 5,4
Vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2022 6 3,3
Vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022 4 3,5
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022 15 13,5
Vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022 6 5,6
Vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022 4 3,1
Vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2022 13 5,2
Vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2022 10
Vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2022 5
Vrouwen Wijze: Vuurwapen 2022 6
Vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2022 22
Vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2022 5
Vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2022 38
Vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2022 1
Vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2022 2
Vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2022 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 25 januari 2024:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 verschijnen er voorlopige cijfers over 2023.

Toelichting onderwerpen

Slachtoffers moord en doodslag
Moord: iemand van het leven beroven, opzettelijk en met voorbedachten rade.
Doodslag: iemand van het leven beroven, opzettelijk niet met voorbedachten rade.
Er wordt in de tabel geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag
Slachtoffers moord en doodslag, relatief
Per 1 000 000 van de gemiddelde bevolking in de overeenkomstige bevolkingsgroep van dat jaar.