Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Vervoerwijzen Populatie Marges Regio's Perioden Vervoersprestatie (mld reizigerskilometers)
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Nederland 2018 218,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Nederland 2019 218,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Nederland 2020 152,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Nederland 2021 168,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Nederland (LD) 2018 25,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Nederland (LD) 2019 25,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Nederland (LD) 2020 17,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Nederland (LD) 2021 19,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Oost-Nederland (LD) 2018 49,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Oost-Nederland (LD) 2019 49,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Oost-Nederland (LD) 2020 35,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Oost-Nederland (LD) 2021 38,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde West-Nederland (LD) 2018 98,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde West-Nederland (LD) 2019 99,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde West-Nederland (LD) 2020 68,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde West-Nederland (LD) 2021 76,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Nederland (LD) 2018 45,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Nederland (LD) 2019 44,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Nederland (LD) 2020 31,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Nederland (LD) 2021 34,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Groningen (PV) 2018 7,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Groningen (PV) 2019 8,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Groningen (PV) 2020 5,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Groningen (PV) 2021 6,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Friesland (PV) 2018 9,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Friesland (PV) 2019 10,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Friesland (PV) 2020 6,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Friesland (PV) 2021 7,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Drenthe (PV) 2018 7,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Drenthe (PV) 2019 7,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Drenthe (PV) 2020 4,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Drenthe (PV) 2021 5,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Overijssel (PV) 2018 15,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Overijssel (PV) 2019 15,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Overijssel (PV) 2020 10,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Overijssel (PV) 2021 11,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Flevoland (PV) 2018 6,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Flevoland (PV) 2019 6,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Flevoland (PV) 2020 4,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Flevoland (PV) 2021 4,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Gelderland (PV) 2018 27,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Gelderland (PV) 2019 28,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Gelderland (PV) 2020 20,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Gelderland (PV) 2021 22,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Utrecht (PV) 2018 16,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Utrecht (PV) 2019 18,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Utrecht (PV) 2020 12,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Utrecht (PV) 2021 13,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Holland (PV) 2018 35,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Holland (PV) 2019 33,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Holland (PV) 2020 22,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Holland (PV) 2021 25,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Holland (PV) 2018 42,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Holland (PV) 2019 42,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Holland (PV) 2020 29,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 32,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeeland (PV) 2018 4,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeeland (PV) 2019 5,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeeland (PV) 2020 3,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeeland (PV) 2021 4,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Brabant (PV) 2018 32,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Brabant (PV) 2019 32,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Brabant (PV) 2020 22,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 24,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Limburg (PV) 2018 12,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Limburg (PV) 2019 12,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Limburg (PV) 2020 9,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Limburg (PV) 2021 9,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeer sterk stedelijk 2018 46,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeer sterk stedelijk 2019 46,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeer sterk stedelijk 2020 31,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Zeer sterk stedelijk 2021 36,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Sterk stedelijk 2018 66,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Sterk stedelijk 2019 66,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Sterk stedelijk 2020 46,1
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Sterk stedelijk 2021 50,8
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Matig stedelijk 2018 34,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Matig stedelijk 2019 35,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Matig stedelijk 2020 24,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Matig stedelijk 2021 25,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Weinig stedelijk 2018 51,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Weinig stedelijk 2019 50,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Weinig stedelijk 2020 35,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Weinig stedelijk 2021 40,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Niet stedelijk 2018 18,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Niet stedelijk 2019 20,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Niet stedelijk 2020 14,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Waarde Niet stedelijk 2021 14,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Nederland 2018 214,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Nederland 2019 215,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Nederland 2020 149,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Nederland 2021 165,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2018 23,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2019 23,4
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2020 16,0
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2021 18,2
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2018 47,5
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2019 47,7
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2020 33,6
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2021 37,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het totaal aantal gereisde kilometers door de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De vervoersprestatie bestaat uit reizigerskilometers van reguliere verplaatsingen plus serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Het deel van de vervoersprestatie betreffende reguliere reizigerskilometers is vastgesteld op basis van ritinformatie.

De totale vervoersprestatie is uitgesplitst naar regio’s en vervoerwijzen.

Alleen gereisde kilometers op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat bij grensoverschrijdende verplaatsingen alleen het deel op Nederlands grondgebied wordt meegeteld. Gereisde kilometers in het buitenland zijn dus buiten beschouwing gelaten. Ook de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig zijn niet in de cijfers meegenomen.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OVIN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

De wijzigingen per 8 juli 2022.
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

De wijzigingen per 10 februari 2022.
Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden is de vervoersprestatie voor de jaren 2018, 2019 en 2020 naar boven bijgesteld, met name bij 'Personenauto als bestuurder' en 'Overige vervoerwijze'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2023 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Vervoersprestatie
De totale vervoersprestatie betreft het totaal aantal reizigerskilometers: de totaal afgelegde afstand door inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De vervoersprestatie is de som van de totale reguliere reizigerskilometers en de reizigerskilometers van serieverplaatsingen. Tot de vervoersprestatie behoren niet de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig en kilometers afgelegd met een luchtvaartuig.