Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Vervoerwijzen Populatie Perioden Regio's Vervoersprestatie (mld km)
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 211,3
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 207,9
Totaal Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 214,6
Personenauto (bestuurder) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 106,0
Personenauto (bestuurder) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 103,6
Personenauto (bestuurder) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 108,4
Personenauto (passagier) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 38,7
Personenauto (passagier) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 37,1
Personenauto (passagier) Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 40,4
Trein Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 22,6
Trein Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 21,3
Trein Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 23,9
Bus/tram/metro Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 6,3
Bus/tram/metro Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 6,0
Bus/tram/metro Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 6,6
Fiets Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 18,4
Fiets Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 18,0
Fiets Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 18,8
Lopen Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 5,2
Lopen Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 5,1
Lopen Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 5,4
Overige vervoerwijze Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 13,9
Overige vervoerwijze Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 12,8
Overige vervoerwijze Populatie: 6 jaar of ouder 2018 Nederland 15,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het totaal aantal gereisde kilometers door de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De vervoersprestatie bestaat uit reizigerskilometers van reguliere verplaatsingen plus serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Het deel van de vervoersprestatie betreffende reguliere reizigerskilometers is vastgesteld op basis van ritinformatie.

De totale vervoersprestatie is uitgesplitst naar regio’s en vervoerwijzen.

Alleen gereisde kilometers op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat bij grensoverschrijdende verplaatsingen alleen het deel op Nederlands grondgebied wordt meegeteld. Gereisde kilometers in het buitenland zijn dus buiten beschouwing gelaten. Ook de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig zijn niet in de cijfers meegenomen.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OVIN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 1 oktober 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Aan de tabellen van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2021 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2020.

Toelichting onderwerpen

Vervoersprestatie
De totale vervoersprestatie betreft het totaal aantal reizigerskilometers: de totaal afgelegde afstand door inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De vervoersprestatie is de som van de totale reguliere reizigerskilometers en de reizigerskilometers van serieverplaatsingen. Tot de vervoersprestatie behoren niet de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig en kilometers afgelegd met een luchtvaartuig.