ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Bedrijfstakken/branches SBI2008 ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Documentatie van ICT-veiligheid Wat is gedocumenteerd Omgang data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 49 42 6 4 3 2
C Industrie 41 37 6 5 3 3
D-E Energie, water, afvalbeheer 48 48 12 5 3 1
F Bouwnijverheid 41 30 7 7 5 3
G Handel 46 41 5 5 3 3
H Vervoer en opslag 39 37 6 5 2 2
I Horeca 27 13 4 4 1 1
J Informatie en communicatie 79 71 5 4 2 2
K Financiële dienstverlening 87 81 5 4 2 1
L Verhuur en handel van onroerend goed 55 61 7 6 4 3
M Specialistische zakelijke diensten 59 57 7 4 3 1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 47 37 4 3 2 2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 71 57 5 3 2 1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 36 27 7 7 2 3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 36 38 4 6 2 3
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 41 43 5 3 2 3
19-21 Raffinaderijen en chemie 63 63 5 7 1 4
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 47 38 10 7 4 3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 33 27 6 4 3 2
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 47 51 9 3 3 2
28 Machine-industrie 44 42 7 4 4 3
29-30 Transportmiddelenindustrie 41 37 7 6 4 3
31-33 Overige industrie en reparatie 46 39 3 5 2 3
41-42 B&U en wegenbouw 38 26 6 7 5 3
43 Gespecialiseerde bouw 42 32 7 6 4 4
45 Autohandel en -reparatie 36 32 7 8 4 5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 47 44 6 6 3 3
47 Detailhandel (niet in auto's) 49 39 4 2 2 2
55 Logiesverstrekking 44 38 5 9 1 2
56 Eet- en drinkgelegenheden 23 7 4 2 1 1
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 60 56 7 6 5 6
61 Telecommunicatie 80 84 1 1 0 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 82 73 5 3 2 2
6419-6492 Banken 88 86 5 7 0 2
651-652 Verzekeringen 90 93 9 5 5 0
6612-6619 Financiële advisering 85 69 3 1 1 0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 55 61 7 6 4 3
69-70 Juridisch en managementadvies 63 65 8 4 3 1
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 51 52 4 5 2 1
72 Research 68 60 6 7 2 4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 59 47 6 2 3 0
74-75 Overige professionele diensten 49 42 11 3 2 1
77 Verhuur van roerende goederen 45 44 5 7 4 3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 48 33 3 3 1 1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 51 74 6 3 2 2
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 45 37 4 3 2 2
86 Gezondheidszorg 83 63 3 3 2 2
87-88 Verzorging en welzijn 61 53 7 3 2 1
951 Reparatie van computers en telecom 60 65 19 0 0 0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 45 45 8 4 3 2
69-71 Management- en technisch advies 59 61 7 4 3 1
73-75 Reclame, design, overige diensten 55 45 8 3 3 1
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 47 36 4 3 1 2
ICT-sector 78 70 6 3 3 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 wordt is het samengevoegd.
Documentatie van ICT-veiligheid
Welke ICT-veiligheid gerelateerde zaken heeft het bedrijf gedocumenteerd en wanneer zijn deze voor het laatst gereviewd.
Wat is gedocumenteerd
Bedrijven met documenten met maatregelen, praktijken, of procedures voor de volgende ICT-veiligheid gerelateerde zaken
Omgang data
Opslaan, bescherming, toegang en behandeling van data
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten in 2018 voor in het bedrijf.
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software).
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten ICT-veiligheidsindenten als gevolg van
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data in 2018 als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Vernietiging data; aanval buitenaf