ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Bedrijfstakken/branches SBI2008 E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 83 17 6 20 18 16 14 10 7 4 16 14
C Industrie 90 10 7 19 16 14 11 8 5 5 12 9
D-E Energie, water, afvalbeheer 72 28 7 10 7 6 5 4 3 4 9 7
F Bouwnijverheid 72 28 3 7 6 5 4 3 2 2 6 5
G Handel 88 12 11 37 34 30 26 21 15 7 31 27
H Vervoer en opslag 78 22 4 24 23 21 19 13 9 2 12 11
I Horeca 53 47 4 24 23 20 16 11 6 3 24 22
J Informatie en communicatie 84 16 6 16 15 13 12 9 7 4 15 14
K Financiële dienstverlening 89 11 7 13 13 11 10 9 7 4 12 12
L Verhuur en handel van onroerend goed 65 35 4 7 7 5 5 5 5 3 7 7
M Specialistische zakelijke diensten 84 16 5 9 8 6 6 4 3 2 7 7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 89 11 3 12 11 9 7 5 4 2 10 10
Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 15 4 10 9 8 6 5 5 1 6 6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 89 11 16 40 36 32 30 26 21 12 22 17
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 88 12 8 37 30 26 21 13 10 6 25 19
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 95 5 4 25 20 17 12 5 2 3 18 13
19-21 Raffinaderijen en chemie 83 17 10 16 14 13 11 7 5 7 7 5
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 97 3 9 18 16 13 10 6 1 6 7 6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 96 4 4 10 7 5 4 4 2 3 7 4
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 94 6 5 14 13 12 10 4 3 5 9 8
28 Machine-industrie 91 9 5 9 8 7 6 4 3 3 6 6
29-30 Transportmiddelenindustrie 88 12 5 17 12 11 10 6 3 5 14 9
31-33 Overige industrie en reparatie 84 16 6 15 13 9 6 3 2 4 13 11
41-42 B&U en wegenbouw 42 58 1 6 6 4 3 2 1 0 5 5
43 Gespecialiseerde bouw 81 19 4 7 6 5 4 3 2 3 7 5
45 Autohandel en -reparatie 82 18 7 16 15 14 12 6 5 6 14 13
46 Groothandel en handelsbemiddeling 88 12 9 36 33 29 25 20 13 6 27 23
47 Detailhandel (niet in auto's) 89 11 15 47 42 36 32 28 24 8 45 39
55 Logiesverstrekking 49 51 5 56 55 51 41 35 20 3 56 55
56 Eet- en drinkgelegenheden 55 45 4 17 16 13 10 5 3 3 16 15
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 79 21 12 33 31 29 24 14 9 9 33 30
61 Telecommunicatie 96 4 1 34 31 24 19 16 13 1 32 30
62-63 IT- en informatiedienstverlening 86 14 5 13 12 10 10 8 7 3 11 10
6419-6492 Banken 75 25 5 12 12 11 11 11 9 3 9 9
651-652 Verzekeringen 97 3 17 27 25 20 14 14 10 9 27 25
6612-6619 Financiële advisering 90 10 3 6 6 6 6 3 3 3 6 6
68 Verhuur en handel van onroerend goed 65 35 4 7 7 5 5 5 5 3 7 7
69-70 Juridisch en managementadvies 84 16 4 8 8 6 6 4 4 2 6 6
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 79 21 3 8 7 5 5 3 1 2 5 5
72 Research 87 13 4 7 7 5 4 3 2 2 6 6
73 Reclamewezen en marktonderzoek 94 6 9 8 7 6 4 4 4 5 7 6
74-75 Overige professionele diensten 81 19 6 18 17 13 12 9 5 3 18 17
77 Verhuur van roerende goederen 93 7 9 21 19 14 11 9 6 7 19 18
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 86 14 1 8 7 6 5 3 2 1 7 6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 95 5 6 51 51 50 39 29 23 5 51 51
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 87 13 5 11 10 9 6 5 4 2 10 8
86 Gezondheidszorg 77 23 6 9 9 8 5 4 3 1 4 4
87-88 Verzorging en welzijn 90 10 2 10 10 8 7 6 5 1 8 8
951 Reparatie van computers en telecom 84 16 4 17 17 17 17 13 13 4 17 8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 92 8 5 11 10 9 8 4 3 4 7 6
69-71 Management- en technisch advies 82 18 4 8 8 6 5 4 3 2 6 6
73-75 Reclame, design, overige diensten 88 12 8 12 10 9 7 6 5 4 11 10
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 88 12 3 11 10 9 7 5 3 2 10 9
ICT-sector 86 14 4 19 18 15 14 10 8 3 14 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via ecommerce
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf