ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetVaste InternetverbindingInternet, vast (% van bedrijven) Vaste InternetverbindingInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Mbit/s (% van bedrijven) Vaste InternetverbindingInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Mbit/s (% van bedrijven) Vaste InternetverbindingInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Mbit/s (% van bedrijven) Vaste InternetverbindingInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Vaste InternetverbindingInternet, snelheid snelste verbinding100 Mbit/s of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetVaste InternetverbindingVoice of video apps gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetMobiel InternetMobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetMobiel InternetPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBeschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatVerwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteGegevens bezoekers op website gebruikt (% van bedrijven) Sociale MediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale MediaType sociale mediaSociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale MediaType sociale mediaBlogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale MediaType sociale mediaMultimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale MediaType sociale mediaWiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Sociale MediaSociale media gebruikt voorMarketing producten/bedrijfsimago (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale MediaSociale media gebruikt voorMeningen klant, reageren op vragen (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale MediaSociale media gebruikt voorBetrekking klant bij productontwikkeling (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale MediaSociale media gebruikt voorSamenwerken met zakenrelaties (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale MediaSociale media gebruikt voorWerven van personeel (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale MediaSociale media gebruikt voorKennis uitwisseling binnen het bedrijf (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenAnti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenBeleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenUpdaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenAuthenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenEncryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenGegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenNetwork access control (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenVPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenLogbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenMethodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheidGebruikte ICT-veiligheidsmaatregelenRisicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheidTraining personeel ICT-veiligheidVrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheidTraining personeel ICT-veiligheidVerplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheidTraining personeel ICT-veiligheidMet contract (% van bedrijven) ICT-veiligheidUitvoering van ICT-veiligheidEigen personeel (% van bedrijven) ICT-veiligheidUitvoering van ICT-veiligheidExterne leveranciers (% van bedrijven) ICT-veiligheidDocumentatie van ICT-veiligheidICT-veiligheidsdocumenten aanwezig (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidWat is gedocumenteerdBeheer toegangsrechten (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidWat is gedocumenteerdOmgang data (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidWat is gedocumenteerdPreventie van veiligheidsincidenten (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidWat is gedocumenteerdRegels voor personeel (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidWat is gedocumenteerdOpleiden personeel (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidMeest recente reviewminder dan 12 maanden geleden (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidMeest recente reviewtussen de 12 en 24 maanden geleden (% van bedrijven) Documentatie van ICT-veiligheidMeest recente reviewmeer dan 24 maanden geleden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT-veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT-veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT-veiligheidsincidentenIncident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT-veiligheidsincidentenKosten incident aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidOorzaken van ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidOorzaken van ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidOorzaken van ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidOorzaken van ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidOorzaken van ICT-veiligheidsincidentenOnthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenUitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenVernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheidKosten ICT-veiligheidsincidentenOnthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheidVerzekering ICT-veiligheidsincidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheidGezocht naar meldingen cyberdreigingen (% van bedrijven) ICT-veiligheidDigital Trust CenterBekend met DTC (% van bedrijven) ICT-veiligheidDigital Trust CenterDTC-website als bron gebruikt (% van bedrijven) Verzonden facturenFactuur verzonden aanAndere bedrijven (% van bedrijven) Verzonden facturenFactuur verzonden aanOverheid (% van bedrijven) Verzonden facturenFactuur verzonden aanConsumenten (% van bedrijven) Verzonden facturenWijze van verzenden van facturenE-factuur (% van verzonden facturen) Verzonden facturenWijze van verzenden van facturenElektronisch, maar geen e-factuur (% van verzonden facturen) Verzonden facturenWijze van verzenden van facturenPapieren vorm (% van verzonden facturen) Ontvangen facturenWijze van ontvangen van facturenE-factuur (% van ontvangen facturen) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018Verkoop via e-commerceVerkoop via e-commerce (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 100 0 4 10 39 47 61 69 36 95 81 15 3 2 20 64 26 81 79 34 32 7 81 28 29 44 84 37 97 83 96 61 55 93 56 70 71 56 57 49 18 55 50 81 55 52 53 42 39 28 43 10 3 53 23 9 4 47 6 7 3 7 21 3 3 0 1 37 15 12 5 96 49 48 13 69 18 18 24 48 13
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 69 100 0 12 17 47 24 46 57 24 83 72 25 7 6 21 51 23 67 66 20 22 2 79 39 27 44 86 25 94 74 87 49 42 80 48 45 52 47 45 27 15 38 40 69 32 31 31 25 23 17 26 5 1 36 12 8 4 33 6 3 3 2 10 2 1 2 0 22 8 10 4 94 41 45 14 73 13 18 24 46 16
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 83 100 0 7 13 43 38 55 65 31 90 78 19 5 4 21 59 25 75 74 29 28 5 80 32 28 44 85 33 96 80 92 56 50 88 53 60 63 52 52 40 17 48 46 76 46 44 44 35 33 24 36 8 2 46 19 9 4 42 6 6 3 5 16 3 2 1 1 31 12 11 5 95 46 47 14 71 16 18 24 47 14
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 100 0 4 5 31 59 75 84 46 97 84 22 7 7 27 81 38 91 90 48 53 18 87 37 31 44 93 47 98 90 98 73 78 96 70 83 88 74 73 72 40 73 80 78 80 78 77 70 69 56 63 13 4 59 23 15 5 52 9 6 8 12 21 3 3 3 3 40 35 28 13 94 55 38 19 65 16 18 40 54 17
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 73 100 0 8 15 42 35 54 69 31 92 75 21 6 5 28 62 29 77 76 25 27 5 81 40 31 42 96 32 96 82 94 59 55 88 56 59 69 61 60 39 18 48 44 81 49 47 46 38 36 27 39 8 2 49 20 12 7 44 9 5 3 7 18 6 2 2 1 23 14 12 5 96 42 39 18 68 14 20 29 50 13
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 100 0 6 11 38 44 62 75 37 94 79 22 6 5 28 70 33 82 82 34 37 10 84 38 31 43 95 38 97 85 95 64 64 91 62 68 77 66 65 52 27 58 58 80 61 60 58 50 49 38 49 10 3 53 22 13 7 47 9 5 5 9 19 5 3 2 2 30 22 18 8 96 47 39 18 67 15 19 33 52 14
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 100 0 0 3 13 84 92 96 57 95 82 27 8 15 39 77 51 95 94 60 71 35 87 47 49 62 97 63 99 97 99 87 89 96 81 91 92 87 89 92 62 77 92 82 90 88 88 87 84 78 75 13 2 66 38 20 7 51 14 4 6 29 32 4 1 2 6 48 54 39 23 96 68 40 19 58 23 23 45 61 26
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 100 0 4 12 31 53 63 84 48 96 85 21 8 5 35 78 42 88 87 36 44 8 88 45 32 44 96 39 98 86 97 66 63 93 63 70 86 70 64 53 26 61 53 87 68 63 66 60 54 43 52 15 1 61 30 14 7 55 10 9 4 14 26 6 5 3 5 28 20 19 8 98 43 32 15 76 10 20 31 53 14
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 81 100 0 3 9 26 62 72 88 50 96 84 23 8 8 36 78 45 90 89 43 52 16 88 46 38 49 96 46 98 89 98 73 71 94 68 76 87 75 71 64 37 65 65 85 75 71 72 68 63 53 59 14 2 63 32 16 7 54 11 7 5 19 28 5 4 3 5 34 30 25 12 97 51 34 16 71 13 21 35 55 17
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 100 0 4 9 38 49 64 72 48 96 82 16 4 3 22 67 28 82 81 37 36 10 82 30 30 45 86 39 97 84 96 63 59 94 59 73 74 59 60 53 22 58 55 80 59 57 57 47 44 33 46 10 3 54 24 10 4 48 6 7 4 9 21 3 3 1 1 37 18 15 7 96 50 46 14 69 18 18 27 49 14
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 76 100 0 10 16 45 29 49 62 42 86 74 24 7 6 24 56 26 71 70 22 25 3 81 40 28 43 90 28 95 77 90 53 47 83 51 50 59 52 50 32 16 42 42 73 39 37 37 31 28 21 31 7 1 41 15 9 5 38 7 4 3 4 13 3 2 2 1 23 11 11 4 95 41 42 15 72 13 19 25 47 15
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 100 0 7 12 41 40 57 68 44 91 78 20 5 4 23 62 27 77 76 30 31 7 81 34 29 44 87 34 96 81 93 58 53 89 55 63 67 56 55 43 19 51 49 77 50 48 48 40 37 28 39 9 2 48 20 10 5 43 7 6 4 7 17 3 2 1 1 31 15 13 6 95 46 45 14 70 15 18 26 48 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens