ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale Media Type sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Marketing producten/bedrijfsimago (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Meningen klant, reageren op vragen (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Betrekking klant bij productontwikkeling (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Samenwerken met zakenrelaties (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Werven van personeel (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Kennis uitwisseling binnen het bedrijf (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 55 72 70 21 25 5 82 40 29 34 77 26
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 46 64 62 11 23 3 80 29 25 34 69 17
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 42 55 55 10 15 1 59 18 16 25 77 25
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 45 61 59 11 16 1 78 21 24 36 70 21
10 tot 50 werkzame personen G Handel 61 75 73 22 30 3 85 50 31 32 72 24
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 31 52 51 7 14 4 68 28 26 28 75 17
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 57 79 79 14 16 3 89 65 34 20 77 26
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 76 91 88 54 48 25 91 38 36 52 87 46
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 54 68 66 22 16 5 70 34 23 33 70 24
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 62 77 74 29 28 3 82 54 38 37 83 30
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 64 81 79 34 32 7 81 28 29 44 84 37
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 51 67 66 20 22 2 79 39 27 44 86 25
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 53 69 65 17 14 2 71 36 22 23 77 23
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 56 73 72 18 24 3 84 52 31 29 74 24
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 59 75 74 29 28 5 80 32 28 44 85 33
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 74 89 86 48 44 23 89 35 34 51 88 40
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 69 82 81 32 41 8 84 43 31 40 92 35
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 63 76 73 23 40 7 82 28 29 34 88 26
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 77 88 81 41 61 15 76 58 46 49 83 56
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 72 92 89 30 41 4 86 28 23 42 90 32
50 tot 250 werkzame personen G Handel 71 80 79 30 46 7 93 57 31 41 90 36
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 58 74 71 19 31 3 76 27 20 26 92 26
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 79 88 88 28 34 4 94 83 41 50 96 38
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 81 94 93 70 61 35 93 56 46 54 97 55
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 60 78 72 48 41 10 86 55 35 46 81 26
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 81 95 95 50 56 16 70 67 45 30 90 29
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 81 91 90 48 53 18 87 36 31 44 93 46
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 62 77 76 25 26 5 81 40 31 42 96 32
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 71 88 87 31 39 2 70 39 31 35 95 34
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 69 80 78 27 41 6 89 54 30 39 91 34
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 70 82 82 34 37 10 83 38 31 43 95 38
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 81 94 93 66 62 34 94 56 44 57 96 56
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 81 91 89 52 63 20 87 55 40 47 95 48
250 of meer werkzame personen C Industrie 79 87 84 48 59 18 85 45 37 52 92 46
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 71 94 87 70 70 45 77 71 40 55 82 60
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 89 97 96 54 73 27 90 43 37 55 97 53
250 of meer werkzame personen G Handel 83 92 90 52 68 22 92 75 46 46 96 49
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 78 86 84 41 55 25 93 53 40 40 95 42
250 of meer werkzame personen I Horeca 72 87 87 35 58 12 95 81 55 43 88 32
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 93 99 97 79 80 40 96 60 56 66 95 69
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 76 80 77 59 63 37 93 81 66 53 97 55
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 100 100 100 60 30 90 100 90 50 100 80
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 76 95 94 59 70 34 87 46 48 61 97 62
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 87 87 36 44 8 88 45 32 44 96 39
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 93 92 61 70 15 80 52 34 37 98 45
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 81 90 88 47 63 22 93 70 45 44 95 46
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 77 90 89 42 52 15 88 46 37 49 96 46
250 of meer werkzame personen ICT-sector 89 96 94 69 70 39 96 61 59 71 95 79
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 59 74 73 24 29 6 82 41 30 36 80 29
10 of meer werkzame personen C Industrie 52 68 66 16 29 5 81 30 27 35 75 21
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 54 68 65 25 33 9 67 39 30 38 80 41
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 50 66 64 15 20 2 80 23 24 38 75 25
10 of meer werkzame personen G Handel 63 76 75 24 33 4 86 52 32 34 76 27
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 39 58 57 11 19 4 72 29 25 28 81 21
10 of meer werkzame personen I Horeca 59 80 80 15 17 3 90 66 35 23 79 27
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 77 92 90 57 51 27 91 42 38 53 89 48
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 58 71 69 33 28 10 77 46 33 39 77 29
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 67 81 79 36 35 6 80 59 42 36 85 31
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 67 82 81 37 36 9 82 30 30 45 86 39
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 56 71 70 22 25 3 81 40 28 43 90 28
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 59 75 72 25 25 4 72 39 25 27 84 28
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 58 74 73 20 28 4 85 53 32 31 77 26
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 62 77 76 30 31 7 81 34 29 44 87 34
10 of meer werkzame personen ICT-sector 76 90 87 52 48 25 90 40 36 53 90 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten.
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Type sociale media
Bedrijven die de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Yammer.
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs van het bedrijf zoals Twitter
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia delen zoals YouTube, Flickr, Picasa
Wiki's om kennis te delen
Op wiki gebaseerde middelen om kennis te delen. Een wiki is een website waarop gebruikers zelf de inhoud kunnen aanpassen, en waarop ze zelf inhoud kunnen bijdragen.
Sociale media gebruikt voor
Bedrijven die sociale media gebruiken voor de volgende doeleinden.
Marketing producten/bedrijfsimago
Ontwikkelen van het imago van het bedrijf of de marketing van producten (adverteren, productlanceringen etc)
Meningen klant, reageren op vragen
Verkrijgen van meningen / recensies van klanten of het reageren op vragen
Betrekking klant bij productontwikkeling
Samenwerken met zakenrelaties
Samenwerken met zakenrelaties of andere organisaties
Werven van personeel
Werven of aantrekken van kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.
Kennis uitwisseling binnen het bedrijf
Uitwisselen van meningen, kennis of visies binnen het eigen bedrijf