ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 83 17 6 19 17 15 12 10 7 4 16 14
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 91 9 7 16 13 11 9 6 4 5 13 10
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 74 26 5 5 3 3 2 2 0 3 4 3
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 71 29 3 7 6 5 4 3 2 2 7 6
10 tot 50 werkzame personen G Handel 88 12 10 35 32 28 25 20 15 6 30 27
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 83 17 2 16 16 15 12 8 5 1 9 8
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 54 46 4 22 21 18 14 9 5 3 22 20
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 83 17 5 15 15 13 11 9 7 3 14 13
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 83 17 4 9 8 8 7 5 4 4 9 8
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 50 50 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 84 16 4 8 8 6 5 4 3 2 7 6
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 91 9 3 13 11 10 7 5 4 2 11 10
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 86 14 3 9 9 7 5 4 4 0 7 7
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 81 19 8 29 27 24 20 16 11 5 25 23
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 87 13 4 10 9 8 6 4 3 2 9 8
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 85 15 4 18 17 14 13 9 7 3 14 13
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 82 18 7 25 23 20 17 13 9 5 16 14
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 86 14 7 25 21 18 15 11 8 6 9 7
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 73 27 12 20 16 13 13 8 7 8 18 15
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 79 21 3 5 5 5 3 2 0 2 3 2
50 tot 250 werkzame personen G Handel 87 13 12 45 40 36 30 23 15 9 33 29
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 73 27 9 48 47 42 39 27 19 5 21 21
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 49 51 4 44 43 41 35 27 16 3 41 40
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 86 14 6 18 17 15 14 10 8 4 16 15
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 94 6 6 14 13 11 11 11 10 5 14 13
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 96 4 5 13 13 13 10 10 10 0 13 13
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 86 14 5 11 10 8 7 6 4 2 7 7
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 85 15 3 9 9 7 6 5 4 2 9 8
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 17 5 8 7 7 7 5 5 3 4 4
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 80 20 10 45 42 38 33 25 16 7 31 28
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 85 15 4 10 9 8 6 5 4 2 8 7
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 87 13 6 21 21 19 17 15 11 3 15 14
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 86 14 10 26 24 22 20 15 11 5 17 15
250 of meer werkzame personen C Industrie 92 8 11 33 31 28 25 20 15 4 16 14
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 64 36 7 13 10 7 7 7 7 4 13 10
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 72 28 6 9 9 7 4 1 1 2 3 3
250 of meer werkzame personen G Handel 93 7 18 53 51 47 41 31 21 11 43 39
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 78 22 20 45 41 35 34 26 21 5 23 20
250 of meer werkzame personen I Horeca 41 59 6 61 50 41 39 30 17 6 58 50
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 93 7 11 26 25 22 22 14 8 8 22 21
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 92 8 22 34 34 29 21 21 13 7 25 25
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 1 0 20 10 10 10 10 10 0 20 10
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 90 10 9 15 14 12 12 9 7 6 13 12
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 88 12 4 9 9 8 6 4 3 2 8 8
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 74 26 6 12 12 12 11 10 8 3 4 4
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 84 16 18 52 48 43 39 29 21 9 39 35
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 89 11 6 11 10 9 8 6 4 3 10 9
250 of meer werkzame personen ICT-sector 93 7 6 28 28 24 23 16 10 3 21 21
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 83 17 6 20 18 16 14 10 7 4 16 14
10 of meer werkzame personen C Industrie 90 10 7 19 16 14 11 8 5 5 12 9
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 72 28 7 10 7 6 5 4 3 4 9 7
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 72 28 3 7 6 5 4 3 2 2 6 5
10 of meer werkzame personen G Handel 88 12 11 37 34 30 26 21 15 7 31 27
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 78 22 4 24 23 21 19 13 9 2 12 11
10 of meer werkzame personen I Horeca 53 47 4 24 23 20 16 11 6 3 24 22
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 84 16 6 16 15 13 12 9 7 4 15 14
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 89 11 7 13 13 11 10 9 7 4 12 12
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 65 35 4 7 7 5 5 5 5 3 7 7
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 84 16 5 9 8 6 6 4 3 2 7 7
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 89 11 3 12 11 9 7 5 4 2 10 10
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 15 4 10 9 8 6 5 5 1 6 6
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 81 19 8 32 30 26 23 17 12 5 26 24
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 87 13 4 10 9 8 6 5 3 2 9 8
10 of meer werkzame personen ICT-sector 86 14 4 19 18 15 14 10 8 3 14 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via ecommerce
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf