ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Documentatie van ICT-veiligheid Wat is gedocumenteerd Omgang data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 37 24 4 3 2 1
2 tot 250 werkzame personen 36 23 4 3 2 1
2 werkzame personen 29 13 2 2 1 1
3 tot 5 werkzame personen 33 20 3 2 1 1
5 tot 10 werkzame personen 41 26 4 4 2 2
10 tot 20 werkzame personen 42 31 5 4 2 2
20 tot 50 werkzame personen 48 44 6 5 2 2
50 tot 100 werkzame personen 58 56 7 6 3 3
100 tot 250 werkzame personen 67 66 7 5 2 2
250 tot 500 werkzame personen 76 80 8 6 3 2
500 of meer werkzame personen 86 83 11 9 4 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijziging per november 2020
In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor' opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 wordt is het samengevoegd.
Documentatie van ICT-veiligheid
Welke ICT-veiligheid gerelateerde zaken heeft het bedrijf gedocumenteerd en wanneer zijn deze voor het laatst gereviewd.
Wat is gedocumenteerd
Bedrijven met documenten met maatregelen, praktijken, of procedures voor de volgende ICT-veiligheid gerelateerde zaken
Omgang data
Opslaan, bescherming, toegang en behandeling van data
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten in 2018 voor in het bedrijf.
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software).
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten ICT-veiligheidsindenten als gevolg van
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data in 2018 als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Vernietiging data; aanval buitenaf