ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Documentatie van ICT-veiligheid Wat is gedocumenteerd Omgang data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 37 23 4 3 2 1
2 of meer werkzame personen C Industrie 32 22 6 4 3 2
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 38 28 6 3 2 0
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 27 13 3 2 2 1
2 of meer werkzame personen G Handel 32 19 3 3 2 2
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 26 17 3 4 2 2
2 of meer werkzame personen I Horeca 18 7 2 2 0 1
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 66 48 4 2 2 1
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 56 51 3 1 2 0
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 26 20 3 3 2 1
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 44 30 5 3 2 1
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 34 21 4 2 1 2
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 67 49 3 2 1 1
2 of meer werkzame personen ICT-sector 67 51 4 3 2 1
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 33 19 3 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 27 13 5 4 3 2
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 31 16 2 1 1 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 24 9 2 1 1 1
2 tot 10 werkzame personen G Handel 28 14 3 3 2 2
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 20 10 2 3 1 1
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 16 5 2 2 0 1
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 62 41 4 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 47 42 2 1 2 0
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 22 15 2 3 2 1
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 41 25 4 3 2 2
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 28 15 3 2 1 2
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 66 48 2 1 1 1
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 63 44 4 2 1 1
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 44 36 5 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 34 28 5 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 29 31 11 3 2 0
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 38 25 6 7 5 4
10 tot 50 werkzame personen G Handel 43 36 5 4 3 3
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 34 30 6 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 24 9 4 3 1 1
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 78 67 5 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 83 74 4 3 1 0
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 56 55 5 7 4 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 55 53 7 3 3 0
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 42 31 3 3 1 2
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 66 51 5 2 2 2
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 76 66 6 3 3 2
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 62 60 7 6 3 3
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 56 55 9 6 3 3
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 71 69 13 8 6 4
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 49 47 8 4 5 2
50 tot 250 werkzame personen G Handel 60 61 8 7 3 4
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 52 51 4 7 3 3
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 59 47 8 7 4 4
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 84 87 6 3 3 2
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 94 8 3 4 0
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 51 81 13 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 78 77 6 8 3 3
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 55 46 5 3 2 2
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 77 69 4 4 1 0
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 87 88 7 3 2 1
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 81 81 10 7 4 3
250 of meer werkzame personen C Industrie 78 84 9 10 4 3
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 93 90 17 13 3 0
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 83 88 10 18 2 3
250 of meer werkzame personen G Handel 78 81 10 7 4 2
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 79 82 17 11 6 7
250 of meer werkzame personen I Horeca 72 71 7 2 3 0
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 86 94 6 7 3 4
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 93 96 8 11 2 6
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 80 90 20 10 20 10
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 89 88 4 6 1 2
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 63 66 9 4 5 3
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 92 83 10 6 3 1
250 of meer werkzame personen ICT-sector 92 91 2 5 1 3
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 36 23 4 3 2 1
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 31 21 6 4 3 2
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 35 25 6 2 2 0
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 27 13 3 2 2 1
2 tot 250 werkzame personen G Handel 31 18 3 3 2 2
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 25 16 3 4 2 1
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 18 6 2 2 0 1
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 66 48 4 2 2 1
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 55 49 2 1 2 0
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 26 20 3 3 2 1
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 44 30 5 3 2 1
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 33 20 3 2 1 2
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 66 49 3 1 1 1
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 67 51 4 3 2 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijziging per november 2020
In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor' opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 wordt is het samengevoegd.
Documentatie van ICT-veiligheid
Welke ICT-veiligheid gerelateerde zaken heeft het bedrijf gedocumenteerd en wanneer zijn deze voor het laatst gereviewd.
Wat is gedocumenteerd
Bedrijven met documenten met maatregelen, praktijken, of procedures voor de volgende ICT-veiligheid gerelateerde zaken
Omgang data
Opslaan, bescherming, toegang en behandeling van data
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten in 2018 voor in het bedrijf.
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software).
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten ICT-veiligheidsindenten als gevolg van
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data in 2018 als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Vernietiging data; aanval buitenaf