Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, 2011-2022

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, 2011-2022

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2022 1e kwartaal 356
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 176
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 180
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 212
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 46
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: niet-westers 2022 1e kwartaal 97
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond : onbekend 2022 1e kwartaal 1
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 115
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 128
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 111
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 2
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 130
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 118
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 76
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 42
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 39
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 108
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 51
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 18
Kortdurig werkloos Totaal personen 2022 1e kwartaal 273
Kortdurig werkloos Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 130
Kortdurig werkloos Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 142
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 160
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 37
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: niet-westers 2022 1e kwartaal 74
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond : onbekend 2022 1e kwartaal 1
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 88
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 98
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 85
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 1
Kortdurig werkloos Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 120
Kortdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 96
Kortdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 61
Kortdurig werkloos Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 35
Kortdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 23
Kortdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 57
Kortdurig werkloos Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 21
Kortdurig werkloos Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 13
Korter dan 1 maand Totaal personen 2022 1e kwartaal 108
Korter dan 1 maand Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 54
Korter dan 1 maand Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 54
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 68
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 15
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: niet-westers 2022 1e kwartaal 25
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond : onbekend 2022 1e kwartaal 0
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 37
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 43
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 28
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0
Korter dan 1 maand Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 61
Korter dan 1 maand Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 32
Korter dan 1 maand Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 23
Korter dan 1 maand Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 8
Korter dan 1 maand Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 5
Korter dan 1 maand Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 15
Korter dan 1 maand Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 5
Korter dan 1 maand Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 6
1 tot 3 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 81
1 tot 3 maanden Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 35
1 tot 3 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 46
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 43
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 13
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: niet-westers 2022 1e kwartaal 24
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond : onbekend 2022 1e kwartaal 1
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 27
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 25
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 29
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0
1 tot 3 maanden Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 36
1 tot 3 maanden Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 30
1 tot 3 maanden Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 20
1 tot 3 maanden Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 10
1 tot 3 maanden Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 8
1 tot 3 maanden Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 15
1 tot 3 maanden Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 5
1 tot 3 maanden Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2
3 tot 6 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 45
3 tot 6 maanden Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 23
3 tot 6 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 21
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 29
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 4
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: niet-westers 2022 1e kwartaal 11
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond : onbekend 2022 1e kwartaal 0
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 14
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 17
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 12
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 1
3 tot 6 maanden Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 14
3 tot 6 maanden Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 18
3 tot 6 maanden Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 10
3 tot 6 maanden Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 8
3 tot 6 maanden Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 5
3 tot 6 maanden Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 12
3 tot 6 maanden Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 5
3 tot 6 maanden Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 3
6 tot 12 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 39
6 tot 12 maanden Geslacht: Mannen 2022 1e kwartaal 18
6 tot 12 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 1e kwartaal 21
6 tot 12 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 1e kwartaal 20
6 tot 12 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 1e kwartaal 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
De jaarcijfers over 2021 en de kwartaalcijfers over het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2021 zijn gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.