Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Btw Perioden Aardgas Transporttarief (Euro/jaar) Aardgas Vast leveringstarief (Euro/jaar) Aardgas Variabel leveringstarief (Euro/m3) Aardgas Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/m3) Aardgas Energiebelasting (Euro/m3) Elektriciteit Transporttarief (Euro/jaar) Elektriciteit Vast leveringstarief (Euro/jaar) Elektriciteit Variabel leveringstarief (Euro/kWh) Elektriciteit Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/kWh) Elektriciteit Energiebelasting (Euro/kWh)
Inclusief btw 2020 januari 185,36 66,52 0,3227 0,09378 0,40301 241,85 67,50 0,0768 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 februari 185,36 66,52 0,3169 0,09378 0,40301 241,85 67,50 0,0755 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 maart 185,36 67,12 0,3060 0,09378 0,40301 241,85 68,08 0,0733 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 april 185,36 67,01 0,2942 0,09378 0,40301 241,85 67,98 0,0707 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 mei 185,36 67,01 0,2888 0,09378 0,40301 241,85 67,98 0,0690 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 juni 185,36 67,01 0,2843 0,09378 0,40301 241,85 67,98 0,0682 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 juli 185,36 68,52 0,2616 0,09378 0,40301 241,85 68,82 0,0675 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 augustus 185,36 67,95 0,2630 0,09378 0,40301 241,85 68,89 0,0685 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 september 185,36 69,18 0,2634 0,09378 0,40301 241,85 69,34 0,0691 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 oktober 185,36 69,18 0,2649 0,09378 0,40301 241,85 69,34 0,0692 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 november 185,36 69,29 0,2696 0,09378 0,40301 241,85 69,44 0,0701 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 december 185,36 69,60 0,2720 0,09378 0,40301 241,85 69,73 0,0700 0,03303 0,11822
Inclusief btw 2020 185,36 67,91 0,2840 0,09378 0,40301 241,85 68,55 0,0707 0,03303 0,11822
Exclusief btw 2020 januari 153,19 54,98 0,2667 0,07750 0,33307 199,88 55,79 0,0635 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 februari 153,19 54,98 0,2619 0,07750 0,33307 199,88 55,79 0,0624 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 maart 153,19 55,47 0,2529 0,07750 0,33307 199,88 56,26 0,0605 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 april 153,19 55,38 0,2432 0,07750 0,33307 199,88 56,18 0,0584 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 mei 153,19 55,38 0,2387 0,07750 0,33307 199,88 56,18 0,0571 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 juni 153,19 55,38 0,2349 0,07750 0,33307 199,88 56,18 0,0564 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 juli 153,19 56,62 0,2162 0,07750 0,33307 199,88 56,88 0,0558 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 augustus 153,19 56,16 0,2174 0,07750 0,33307 199,88 56,93 0,0566 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 september 153,19 57,17 0,2177 0,07750 0,33307 199,88 57,31 0,0571 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 oktober 153,19 57,17 0,2189 0,07750 0,33307 199,88 57,31 0,0572 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 november 153,19 57,27 0,2228 0,07750 0,33307 199,88 57,39 0,0580 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 december 153,19 57,52 0,2248 0,07750 0,33307 199,88 57,62 0,0578 0,02730 0,09770
Exclusief btw 2020 153,19 56,12 0,2347 0,07750 0,33307 199,88 56,65 0,0584 0,02730 0,09770
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief BTW).
De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste maand zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan de netbeheerder voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd). De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per eenheid betaalt aan variabele kosten voor de levering van elektriciteit of gas. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Elektriciteit
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar aan de netbeheerder betaalt voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd). De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per eenheid betaalt aan variabele kosten voor de levering van elektriciteit of gas. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.