Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2019** 3.096
86221 Praktijken overige specialisten 2019** 3.178
86222 Praktijken van psychiaters 2019** 419
86231 Praktijken van tandartsen 2019** 3.263
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2019** 290
86911 Praktijken van verloskundigen 2019** 234
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2019** 1.606
86913 Praktijken van psychologen 2019** 714
86919 Overige paramedische praktijken 2019** 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het meest recente verslagjaar zijn nader voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over 2019 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Ook zijn cijfers van praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra over 2019 toegevoegd.
- De cijfers van praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra over 2018 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 verschijnen er definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.