Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Totaal (mln kg) Aanbod Winning (mln kg) Aanbod Andere bronnen (mln kg) Aanbod Productie Totaal (mln kg) Aanbod Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod Productie Petrochemie (mln kg) Aanbod Productie Overige oliebedrijven (mln kg) Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 maart* 10.022 133 124 7.983 5.180 307 2.496 15.932 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 april* 9.478 139 148 7.415 4.791 307 2.317 15.039 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 mei* 9.867 135 -1 7.728 5.134 294 2.300 15.075 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 juni* 9.542 149 24 7.552 4.519 301 2.732 14.160 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 juli* 9.622 111 181 7.546 4.794 257 2.496 15.250 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 augustus* 9.929 134 80 7.887 5.157 298 2.432 14.727 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 september* 9.251 73 -37 7.148 4.879 325 1.943 14.961 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 oktober* 10.494 89 47 8.304 5.221 318 2.765 16.422 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 november* 9.652 120 128 7.511 4.902 341 2.268 16.265 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 december* 8.981 104 175 7.099 4.691 266 2.141 14.931 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 januari* 9.199 102 288 7.231 4.840 300 2.091 16.247 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 februari* 8.375 78 154 6.500 4.218 317 1.965 13.870 . .
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 maart* 5.262 95 124 8.699 4.770 3.929
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 april* 4.973 106 148 8.328 4.296 4.032
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 mei* 5.184 104 -1 8.119 4.593 3.526
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 juni* 4.693 118 24 7.654 3.924 3.730
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 juli* 4.752 88 181 7.816 4.129 3.687
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 augustus* 5.151 97 80 8.112 4.197 3.915
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 september* 4.685 60 -37 8.405 4.396 4.008
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 oktober* 5.394 59 47 9.017 5.171 3.845
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 november* 5.314 87 128 9.009 4.584 4.424
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 december* 4.812 73 175 7.803 3.495 4.308
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 januari* 4.877 72 288 9.196 4.514 4.682
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 februari* 4.144 44 154 7.680 4.856 2.825
Ruwe aardolie 2021 maart* 4.807 71 8.185 4.343 3.842
Ruwe aardolie 2021 april* 4.517 87 7.777 3.809 3.967
Ruwe aardolie 2021 mei* 4.667 77 7.768 4.275 3.492
Ruwe aardolie 2021 juni* 4.204 80 7.297 3.752 3.545
Ruwe aardolie 2021 juli* 4.340 61 7.438 3.959 3.479
Ruwe aardolie 2021 augustus* 4.586 69 7.613 3.969 3.644
Ruwe aardolie 2021 september* 4.313 32 7.959 4.073 3.887
Ruwe aardolie 2021 oktober* 4.867 32 8.530 4.765 3.765
Ruwe aardolie 2021 november* 4.544 55 8.286 4.111 4.175
Ruwe aardolie 2021 december* 4.143 45 7.294 3.303 3.990
Ruwe aardolie 2022 januari* 4.326 39 8.541 4.225 4.316
Ruwe aardolie 2022 februari* 3.542 19 7.024 4.406 2.618
Aardgascondensaat 2021 maart* 330 11 388 301 87
Aardgascondensaat 2021 april* 320 7 421 356 64
Aardgascondensaat 2021 mei* 345 9 291 258 34
Aardgascondensaat 2021 juni* 341 8 320 135 185
Aardgascondensaat 2021 juli* 255 7 299 91 208
Aardgascondensaat 2021 augustus* 418 8 385 115 271
Aardgascondensaat 2021 september* 216 6 250 128 122
Aardgascondensaat 2021 oktober* 332 7 352 272 80
Aardgascondensaat 2021 november* 595 6 620 371 249
Aardgascondensaat 2021 december* 493 10 424 105 318
Aardgascondensaat 2022 januari* 356 10 527 161 366
Aardgascondensaat 2022 februari* 455 7 483 277 206
Fossiele additieven 2021 maart* 52 14 126 126 .
Fossiele additieven 2021 april* 51 12 130 130 .
Fossiele additieven 2021 mei* 90 19 60 60 .
Fossiele additieven 2021 juni* 70 30 37 37 .
Fossiele additieven 2021 juli* 77 21 79 79 .
Fossiele additieven 2021 augustus* 70 21 113 113 .
Fossiele additieven 2021 september* 71 22 196 196 .
Fossiele additieven 2021 oktober* 92 20 135 135 .
Fossiele additieven 2021 november* 82 25 103 103 .
Fossiele additieven 2021 december* 67 19 86 86 .
Fossiele additieven 2022 januari* 74 23 128 128 .
Fossiele additieven 2022 februari* 48 18 173 173 .
Biologische additieven 2021 maart* 73 124
Biologische additieven 2021 april* 86 148
Biologische additieven 2021 mei* 83 -1
Biologische additieven 2021 juni* 79 24
Biologische additieven 2021 juli* 81 181
Biologische additieven 2021 augustus* 76 80
Biologische additieven 2021 september* 85 -37
Biologische additieven 2021 oktober* 102 47
Biologische additieven 2021 november* 93 128
Biologische additieven 2021 december* 109 175
Biologische additieven 2022 januari* 121 288
Biologische additieven 2022 februari* 98 154
Totaal aardolieproducten 2021 maart* 4.760 38 7.983 5.180 307 2.496 7.233 . .
Totaal aardolieproducten 2021 april* 4.505 32 7.415 4.791 307 2.317 6.711 . .
Totaal aardolieproducten 2021 mei* 4.683 31 7.728 5.134 294 2.300 6.956 . .
Totaal aardolieproducten 2021 juni* 4.849 31 7.552 4.519 301 2.732 6.505 . .
Totaal aardolieproducten 2021 juli* 4.870 22 7.546 4.794 257 2.496 7.434 . .
Totaal aardolieproducten 2021 augustus* 4.779 37 7.887 5.157 298 2.432 6.616 . .
Totaal aardolieproducten 2021 september* 4.567 14 7.148 4.879 325 1.943 6.556 . .
Totaal aardolieproducten 2021 oktober* 5.100 30 8.304 5.221 318 2.765 7.405 . .
Totaal aardolieproducten 2021 november* 4.338 34 7.511 4.902 341 2.268 7.256 . .
Totaal aardolieproducten 2021 december* 4.169 31 7.099 4.691 266 2.141 7.128 . .
Totaal aardolieproducten 2022 januari* 4.322 30 7.231 4.840 300 2.091 7.051 . .
Totaal aardolieproducten 2022 februari* 4.231 34 6.500 4.218 317 1.965 6.190 . .
Restgas 2021 maart* 350 30 320 117 203
Restgas 2021 april* 388 17 370 163 207
Restgas 2021 mei* 401 18 383 177 206
Restgas 2021 juni* 366 17 348 156 192
Restgas 2021 juli* 372 10 362 168 194
Restgas 2021 augustus* 403 22 381 194 187
Restgas 2021 september* 392 13 378 193 186
Restgas 2021 oktober* 414 16 399 197 202
Restgas 2021 november* 406 21 385 194 191
Restgas 2021 december* 302 19 283 189 94
Restgas 2022 januari* 375 18 357 192 164
Restgas 2022 februari* 371 22 349 169 180
Lpg 2021 maart* 259 152 115 37 267 . .
Lpg 2021 april* 260 184 160 23 364 . .
Lpg 2021 mei* 251 172 158 14 337 . .
Lpg 2021 juni* 267 148 133 15 231 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Gegevens van januari 2015 tot en met december 2019 zijn definitief.
Gegevens over 2020 zijn voorlopig en de gegevens vanaf januari 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Voorlopige cijfers februari 2022 zijn toegevoegd.

De overige inzet en overige productie van de petrochemie salderen in massa tot 0 dit was eerder in PJ’s. De productie en het eigen verbruik van restgassen bij de raffinaderijen zijn verhoogd door nagekomen cijfers van een raffinaderij.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Voor alle verslagperiodes is de winning van overige aardolieproducten toegevoegd. Daardoor is de totale productie van overige aardolieproducten afgenomen en komt die totale productie nu overeen met de productie bij raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 september 2021:
De cijfers van de onderwerpen Vervoer finaal energieverbruik Totaal, Wegverkeer, Railverkeer, Binnenlandse scheepvaart, Binnenlandse luchtvaart en Overige afnemers, worden met ingang van deze versie met 2 decimalen achter de komma gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Totaal
Totaal van de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur.

Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie.
Totaal
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Raffinaderijen
Een raffinaderij zet ruwe aardolie en andere grondstoffen om in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemie
Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Overige oliebedrijven
Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.