Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Woningkenmerken Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh)
Totaal woningen Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam 1.050 2.140
Totaal woningen Utrechtsestraat Arnhem 1.080 1.980
Totaal woningen Utrecht Utrecht 790 2.400
Totaal woningen Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.670 3.170
Totaal woningen Utrechtseweg Zeist 1.910 3.720
Appartement Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam 950 1.940
Appartement Utrechtsestraat Arnhem 990 1.830
Appartement Utrecht Utrecht 560 1.970
Appartement Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 870 2.050
Appartement Utrechtseweg Zeist 1.410 3.260
Tussenwoning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam 2.070 4.190
Tussenwoning Utrechtsestraat Arnhem 2.560 4.760
Tussenwoning Utrecht Utrecht 1.030 2.790
Tussenwoning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.320 2.930
Tussenwoning Utrechtseweg Zeist 1.400 2.910
Hoekwoning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam . .
Hoekwoning Utrechtsestraat Arnhem . .
Hoekwoning Utrecht Utrecht 1.140 3.060
Hoekwoning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.560 3.040
Hoekwoning Utrechtseweg Zeist 1.490 3.360
Twee-onder-één-kap woning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam . .
Twee-onder-één-kap woning Utrechtsestraat Arnhem . .
Twee-onder-één-kap woning Utrecht Utrecht 1.240 3.720
Twee-onder-één-kap woning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.960 3.570
Twee-onder-één-kap woning Utrechtseweg Zeist 2.170 4.070
Vrijstaande woning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam . .
Vrijstaande woning Utrechtsestraat Arnhem . .
Vrijstaande woning Utrecht Utrecht 1.830 4.670
Vrijstaande woning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 2.820 4.480
Vrijstaande woning Utrechtseweg Zeist 2.860 4.570
Eigen woning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam 1.210 2.580
Eigen woning Utrechtsestraat Arnhem 1.240 2.260
Eigen woning Utrecht Utrecht 960 2.800
Eigen woning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.940 3.600
Eigen woning Utrechtseweg Zeist 2.060 3.920
Huurwoning Utrechtsebuurt Zuid Amsterdam 880 1.700
Huurwoning Utrechtsestraat Arnhem 920 1.660
Huurwoning Utrecht Utrecht 680 2.070
Huurwoning Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug 1.250 2.410
Huurwoning Utrechtseweg Zeist 1.650 2.950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2018.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per augustus 2019:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.