Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Woningkenmerken Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh)
Totaal woningen Afrikahaven Amsterdam . .
Totaal woningen Afrikabuurt-West Delft 910 3.260
Totaal woningen Afrikabuurt-Oost Delft 810 2.070
Totaal woningen Afrika Purmerend 20 3.290
Totaal woningen Afrikaanderwijk Rotterdam 740 2.190
Totaal woningen Afrikaanderbuurt West Tilburg 920 2.440
Totaal woningen Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 1.040 2.200
Totaal woningen Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.080 2.420
Appartement Afrikahaven Amsterdam . .
Appartement Afrikabuurt-West Delft 660 2.130
Appartement Afrikabuurt-Oost Delft 780 1.760
Appartement Afrika Purmerend . 2.130
Appartement Afrikaanderwijk Rotterdam 760 2.120
Appartement Afrikaanderbuurt West Tilburg 700 2.110
Appartement Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 760 1.670
Appartement Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 800 1.780
Tussenwoning Afrikahaven Amsterdam . .
Tussenwoning Afrikabuurt-West Delft 930 3.400
Tussenwoning Afrikabuurt-Oost Delft 870 2.900
Tussenwoning Afrika Purmerend . 3.550
Tussenwoning Afrikaanderwijk Rotterdam 220 3.490
Tussenwoning Afrikaanderbuurt West Tilburg 940 2.550
Tussenwoning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 1.330 2.820
Tussenwoning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.320 3.000
Hoekwoning Afrikahaven Amsterdam . .
Hoekwoning Afrikabuurt-West Delft 1.040 3.620
Hoekwoning Afrikabuurt-Oost Delft 1.030 2.940
Hoekwoning Afrika Purmerend . 3.840
Hoekwoning Afrikaanderwijk Rotterdam 370 3.470
Hoekwoning Afrikaanderbuurt West Tilburg 1.150 2.570
Hoekwoning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 1.570 3.100
Hoekwoning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.520 3.250
Twee-onder-één-kap woning Afrikahaven Amsterdam . .
Twee-onder-één-kap woning Afrikabuurt-West Delft . .
Twee-onder-één-kap woning Afrikabuurt-Oost Delft . .
Twee-onder-één-kap woning Afrika Purmerend . 3.700
Twee-onder-één-kap woning Afrikaanderwijk Rotterdam . .
Twee-onder-één-kap woning Afrikaanderbuurt West Tilburg . .
Twee-onder-één-kap woning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg . .
Twee-onder-één-kap woning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.230 2.580
Vrijstaande woning Afrikahaven Amsterdam . .
Vrijstaande woning Afrikabuurt-West Delft . .
Vrijstaande woning Afrikabuurt-Oost Delft . .
Vrijstaande woning Afrika Purmerend 110 4.410
Vrijstaande woning Afrikaanderwijk Rotterdam . .
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt West Tilburg 2.270 5.530
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg . .
Vrijstaande woning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg . .
Eigen woning Afrikahaven Amsterdam . .
Eigen woning Afrikabuurt-West Delft 950 3.470
Eigen woning Afrikabuurt-Oost Delft 910 3.040
Eigen woning Afrika Purmerend 20 3.660
Eigen woning Afrikaanderwijk Rotterdam 210 3.100
Eigen woning Afrikaanderbuurt West Tilburg 960 2.730
Eigen woning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 1.290 2.820
Eigen woning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.310 3.000
Huurwoning Afrikahaven Amsterdam . .
Huurwoning Afrikabuurt-West Delft 770 2.490
Huurwoning Afrikabuurt-Oost Delft 790 1.840
Huurwoning Afrika Purmerend . 2.370
Huurwoning Afrikaanderwijk Rotterdam 820 2.090
Huurwoning Afrikaanderbuurt West Tilburg 1.010 2.400
Huurwoning Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 970 1.920
Huurwoning Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 1.030 2.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2018.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per augustus 2019:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.