Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Institutionele sectoren Transacties en saldi Perioden Overheidsproductie en -consumptie (mln euro)
Overheid P1 Output 2021* 156.551
Overheid P11 Marktoutput 2021* 7.266
Overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2021* 6.769
Overheid P13 Niet-marktoutput 2021* 142.516
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2021* 11.502
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2021* 131.014
Overheid P2 Intermediair verbruik 2021* 56.170
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2021* 100.381
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2021* 26.528
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2021* 73.853
Overheid D1 Beloning van werknemers 2021* 73.357
Overheid D11 Lonen 2021* 54.824
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2021* 18.533
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2021* 764
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2021* -268
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2021* 0
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2021* 225.204
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2021* 154.127
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2021* 59.937
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2021* 94.190
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2021* 71.077
Centrale overheid P1 Output 2021* 61.962
Centrale overheid P11 Marktoutput 2021* 2.024
Centrale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2021* 5.610
Centrale overheid P13 Niet-marktoutput 2021* 54.328
Centrale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2021* 4.701
Centrale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2021* 49.627
Centrale overheid P2 Intermediair verbruik 2021* 21.839
Centrale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2021* 40.123
Centrale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2021* 12.593
Centrale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2021* 27.530
Centrale overheid D1 Beloning van werknemers 2021* 27.299
Centrale overheid D11 Lonen 2021* 20.150
Centrale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2021* 7.149
Centrale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2021* 247
Centrale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2021* -16
Centrale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2021* 0
Centrale overheid P3 Consumptieve bestedingen 2021* 59.827
Centrale overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2021* 16.734
Centrale overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2021* 6.534
Centrale overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2021* 10.200
Centrale overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2021* 43.093
Rijksoverheid P1 Output 2021* 35.938
Rijksoverheid P11 Marktoutput 2021* 199
Rijksoverheid P12A Investeringen in eigen beheer 2021* 1.120
Rijksoverheid P13 Niet-marktoutput 2021* 34.619
Rijksoverheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2021* 3.492
Rijksoverheid P132 Overige niet-marktoutput 2021* 31.127
Rijksoverheid P2 Intermediair verbruik 2021* 14.089
Rijksoverheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2021* 21.849
Rijksoverheid P51c Verbruik van vaste activa 2021* 6.012
Rijksoverheid B1n Netto toegevoegde waarde 2021* 15.837
Rijksoverheid D1 Beloning van werknemers 2021* 15.644
Rijksoverheid D11 Lonen 2021* 11.335
Rijksoverheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2021* 4.309
Rijksoverheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2021* 198
Rijksoverheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2021* -5
Rijksoverheid B2n Netto exploitatieoverschot 2021* 0
Rijksoverheid P3 Consumptieve bestedingen 2021* 40.469
Rijksoverheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2021* 12.032
Rijksoverheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2021* 2.690
Rijksoverheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2021* 9.342
Rijksoverheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2021* 28.437
Overige centrale overheid P1 Output 2021* 26.024
Overige centrale overheid P11 Marktoutput 2021* 1.825
Overige centrale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2021* 4.490
Overige centrale overheid P13 Niet-marktoutput 2021* 19.709
Overige centrale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2021* 1.209
Overige centrale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2021* 18.500
Overige centrale overheid P2 Intermediair verbruik 2021* 7.750
Overige centrale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2021* 18.274
Overige centrale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2021* 6.581
Overige centrale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2021* 11.693
Overige centrale overheid D1 Beloning van werknemers 2021* 11.655
Overige centrale overheid D11 Lonen 2021* 8.815
Overige centrale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2021* 2.840
Overige centrale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2021* 49
Overige centrale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2021* -11
Overige centrale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2021* 0
Overige centrale overheid P3 Consumptieve bestedingen 2021* 19.358
Overige centrale overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2021* 4.702
Overige centrale overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2021* 3.844
Overige centrale overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2021* 858
Overige centrale overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2021* 14.656
Lokale overheid P1 Output 2021* 91.347
Lokale overheid P11 Marktoutput 2021* 5.242
Lokale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2021* 1.138
Lokale overheid P13 Niet-marktoutput 2021* 84.967
Lokale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2021* 6.801
Lokale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2021* 78.166
Lokale overheid P2 Intermediair verbruik 2021* 32.847
Lokale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2021* 58.500
Lokale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2021* 13.831
Lokale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2021* 44.669
Lokale overheid D1 Beloning van werknemers 2021* 44.409
Lokale overheid D11 Lonen 2021* 33.460
Lokale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2021* 10.949
Lokale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2021* 512
Lokale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2021* -252
Lokale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de productie en consumptie van de sector overheid. De overheidsproductie (output) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, afschrijvingen, niet-productgebonden belastingen en niet-productgebonden subsidies. Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Een deel van de overheidsproductie wordt verkocht op de markt, gebruikt voor investeringen in eigen beheer of wordt weliswaar verstrekt als niet-marktoutput, maar met een gedeeltelijke vergoeding. Het merendeel van overheidsproductie wordt gebruikt als overige niet-marktoutput vrijelijk beschikbaar gesteld aan de burgers via overheidsconsumptie.

Overheidsconsumptie is onder te verdelen naar individuele en collectieve consumptieve bestedingen. De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die deels door de overheid zelf is geproduceerd en voor ander deel is aangekocht bij andere producenten. De collectieve overheidsconsumptie is het resterende deel van de overheidsconsumptie.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
Het verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2020 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Cijfers over het jaar 2021 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2020 geactualiseerd.
De cijfers over jaar 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 6 maanden na afloop van een verslagjaar gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overheidsproductie en -consumptie
Overheidsproductie en overheidsconsumptie

De overheidsproductie (output P1) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik P2, beloning van werknemers D1, afschrijvingen P51c, niet-productgebonden belastingen D29, niet-productgebonden subsidies D39 en het netto exploitatieoverschot B2n:
P1 = P2 + P51c + D1 + D29 + D39 + B2n
Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Het netto exploitatieoverschot van de sector overheid is nul.
Een deel van de overheidsproductie P1 wordt verkocht op de markt P11, gebruikt voor investeringen in eigen beheer P12, of wordt verstrekt met een vergoeding voor de niet-marktoutput P131. Het grootste deel van overheidsproductie wordt gebruikt voor overige niet-marktoutput P132. Er geldt dus:
P1 = P11 + P12 + P131 + P132
Overheidsconsumptie P3 is onder te verdelen naar individuele P31 en collectieve consumptieve bestedingen P32:
P3 = P31 + P32
De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die voor een deel door de overheid zelf is geproduceerd D631 en voor het andere deel is aangekocht bij andere producenten D632:
P31 = D631 + D632
De collectieve overheidsconsumptie P.32 is het deel van overige niet markt-output P.132, dat niet aan individuele overheidsconsumptie D.631 is besteed. Er geldt dus ook:
P132 = D631 + P32
Voor de saldi geldt:
B1g = P1 - P2 = B1n + P51c
B1n = D1 + D29 + D39 + B2n