Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Institutionele sectoren Transacties en saldi Perioden Overheidsproductie en -consumptie (mln euro)
Overheid P1 Output 2022* 169.402
Overheid P11 Marktoutput 2022* 7.863
Overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2022* 6.827
Overheid P13 Niet-marktoutput 2022* 154.712
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2022* 12.957
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2022* 141.755
Overheid P2 Intermediair verbruik 2022* 60.539
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2022* 108.863
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2022* 28.717
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2022* 80.146
Overheid D1 Beloning van werknemers 2022* 79.288
Overheid D11 Lonen 2022* 58.782
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2022* 20.506
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2022* 1.119
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2022* -261
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2022* 0
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2022* 240.500
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2022* 163.321
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2022* 64.576
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2022* 98.745
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2022* 77.179
Centrale overheid P1 Output 2022* 67.788
Centrale overheid P11 Marktoutput 2022* 2.250
Centrale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2022* 5.572
Centrale overheid P13 Niet-marktoutput 2022* 59.966
Centrale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2022* 5.415
Centrale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2022* 54.551
Centrale overheid P2 Intermediair verbruik 2022* 23.383
Centrale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2022* 44.405
Centrale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2022* 13.683
Centrale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2022* 30.722
Centrale overheid D1 Beloning van werknemers 2022* 30.379
Centrale overheid D11 Lonen 2022* 22.276
Centrale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2022* 8.103
Centrale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2022* 360
Centrale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2022* -17
Centrale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2022* 0
Centrale overheid P3 Consumptieve bestedingen 2022* 64.800
Centrale overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2022* 18.033
Centrale overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2022* 7.784
Centrale overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2022* 10.249
Centrale overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2022* 46.767
Rijksoverheid P1 Output 2022* 38.174
Rijksoverheid P11 Marktoutput 2022* 232
Rijksoverheid P12A Investeringen in eigen beheer 2022* 1.156
Rijksoverheid P13 Niet-marktoutput 2022* 36.786
Rijksoverheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2022* 4.028
Rijksoverheid P132 Overige niet-marktoutput 2022* 32.758
Rijksoverheid P2 Intermediair verbruik 2022* 13.759
Rijksoverheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2022* 24.415
Rijksoverheid P51c Verbruik van vaste activa 2022* 6.580
Rijksoverheid B1n Netto toegevoegde waarde 2022* 17.835
Rijksoverheid D1 Beloning van werknemers 2022* 17.552
Rijksoverheid D11 Lonen 2022* 12.641
Rijksoverheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2022* 4.911
Rijksoverheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2022* 293
Rijksoverheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2022* -10
Rijksoverheid B2n Netto exploitatieoverschot 2022* 0
Rijksoverheid P3 Consumptieve bestedingen 2022* 42.046
Rijksoverheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2022* 11.758
Rijksoverheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2022* 2.470
Rijksoverheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2022* 9.288
Rijksoverheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2022* 30.288
Overige centrale overheid P1 Output 2022* 29.614
Overige centrale overheid P11 Marktoutput 2022* 2.018
Overige centrale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2022* 4.416
Overige centrale overheid P13 Niet-marktoutput 2022* 23.180
Overige centrale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2022* 1.387
Overige centrale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2022* 21.793
Overige centrale overheid P2 Intermediair verbruik 2022* 9.624
Overige centrale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2022* 19.990
Overige centrale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2022* 7.103
Overige centrale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2022* 12.887
Overige centrale overheid D1 Beloning van werknemers 2022* 12.827
Overige centrale overheid D11 Lonen 2022* 9.635
Overige centrale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2022* 3.192
Overige centrale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2022* 67
Overige centrale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2022* -7
Overige centrale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2022* 0
Overige centrale overheid P3 Consumptieve bestedingen 2022* 22.754
Overige centrale overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2022* 6.275
Overige centrale overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2022* 5.314
Overige centrale overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2022* 961
Overige centrale overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2022* 16.479
Lokale overheid P1 Output 2022* 97.286
Lokale overheid P11 Marktoutput 2022* 5.613
Lokale overheid P12A Investeringen in eigen beheer 2022* 1.232
Lokale overheid P13 Niet-marktoutput 2022* 90.441
Lokale overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2022* 7.542
Lokale overheid P132 Overige niet-marktoutput 2022* 82.899
Lokale overheid P2 Intermediair verbruik 2022* 34.568
Lokale overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2022* 62.718
Lokale overheid P51c Verbruik van vaste activa 2022* 14.924
Lokale overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2022* 47.794
Lokale overheid D1 Beloning van werknemers 2022* 47.287
Lokale overheid D11 Lonen 2022* 35.320
Lokale overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2022* 11.967
Lokale overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2022* 751
Lokale overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2022* -244
Lokale overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2022* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de productie en consumptie van de sector overheid. De overheidsproductie (output) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, afschrijvingen, niet-productgebonden belastingen en niet-productgebonden subsidies. Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Een deel van de overheidsproductie wordt verkocht op de markt, gebruikt voor investeringen in eigen beheer of wordt weliswaar verstrekt als niet-marktoutput, maar met een gedeeltelijke vergoeding. Het merendeel van overheidsproductie wordt gebruikt als overige niet-marktoutput vrijelijk beschikbaar gesteld aan de burgers via overheidsconsumptie.

Overheidsconsumptie is onder te verdelen naar individuele en collectieve consumptieve bestedingen. De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die deels door de overheid zelf is geproduceerd en voor ander deel is aangekocht bij andere producenten. De collectieve overheidsconsumptie is het resterende deel van de overheidsconsumptie.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
Het verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2021 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Cijfers over het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 geactualiseerd.
De cijfers over jaar 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 6 maanden na afloop van een verslagjaar gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overheidsproductie en -consumptie
Overheidsproductie en overheidsconsumptie

De overheidsproductie (output P1) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik P2, beloning van werknemers D1, afschrijvingen P51c, niet-productgebonden belastingen D29, niet-productgebonden subsidies D39 en het netto exploitatieoverschot B2n:
P1 = P2 + P51c + D1 + D29 + D39 + B2n
Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Het netto exploitatieoverschot van de sector overheid is nul.
Een deel van de overheidsproductie P1 wordt verkocht op de markt P11, gebruikt voor investeringen in eigen beheer P12, of wordt verstrekt met een vergoeding voor de niet-marktoutput P131. Het grootste deel van overheidsproductie wordt gebruikt voor overige niet-marktoutput P132. Er geldt dus:
P1 = P11 + P12 + P131 + P132
Overheidsconsumptie P3 is onder te verdelen naar individuele P31 en collectieve consumptieve bestedingen P32:
P3 = P31 + P32
De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die voor een deel door de overheid zelf is geproduceerd D631 en voor het andere deel is aangekocht bij andere producenten D632:
P31 = D631 + D632
De collectieve overheidsconsumptie P.32 is het deel van overige niet markt-output P.132, dat niet aan individuele overheidsconsumptie D.631 is besteed. Er geldt dus ook:
P132 = D631 + P32
Voor de saldi geldt:
B1g = P1 - P2 = B1n + P51c
B1n = D1 + D29 + D39 + B2n