Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020* 11.078
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020* 2.110
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020* 5.641
022 Exploitatie van bossen 2020* 125
06 Winning van aardolie en aardgas 2020* 45
061 Winning van aardolie 2020* 5
062 Winning van aardgas 2020* 40
081 Winning van zand, grind en klei 2020* 163
089 Winning van overige delfstoffen 2020* 55
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020* 1.394
182 Repro van geluid, beeld en software 2020* 57
268 Industrie van informatiedragers 2020* 4
302 Industrie van rollend spoormaterieel 2020* .
304 Industrie van gevechtsvoertuigen 2020* .
33 Reparatie en installatie van machines 2020* 16.563
331 Reparatie van machines en apparatuur 2020* 11.844
332 Installatie van industriële machines 2020* 4.719
352 Productie van biogas 2020* .
353 Productie van stoom en koele lucht 2020* .
381 Inzameling van afval 2020* 1.468
382 Behandeling van afval 2020* 615
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020* 14.535
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2020* 1.899
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020* 968
582 Uitgeverijen van software 2020* 6
591 Productie, distributie van films, tv 2020* 2.856
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 2020* 268
63 Diensten op het gebied van informatie 2020* 575
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020* .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 8.600
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 8.600
682 Verhuur van onroerend goed 2020* 4.838
M Specialistische zakelijke diensten 2020* 49.534
69 Juridische diensten en administratie 2020* 2.129
701 Holdings en interne concerndiensten 2020* 6.455
712 Keurings- en controlediensten 2020* 3.271
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 93.229
77 Verhuur van roerende goederen 2020* 30.611
771 Verhuur en lease van auto's 2020* 17.733
772 Verhuur van consumentenartikelen 2020* 4.672
773 Zakelijke verhuur van goederen 2020* 8.058
774 Exploitatie van patenten 2020* 148
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020* 3.625
823 Organisatie van congressen, beurzen 2020* 478
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2020* 1.802
95 Reparatie van consumentenartikelen 2020* 4.522
951 Reparatie van computers en telecom 2020* 674
952 Reparatie van consumentenartikelen 2020* 3.848
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022
De nieuwe cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van het verslagjaar in gebruik heeft gehad.

Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.