Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 juli 983 622 587
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 augustus 951 820 635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 september 953 573 519
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 oktober 1.045 540 502
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 november 1.080 504 435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2020 december 942 489 509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 januari* 965 541 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 februari* 921 520 474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 maart* 976 531 479
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 april* 978 465 430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 mei* 1.009 401 419
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 juni* 989 482 445
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 juli 2 3 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 augustus 3 4 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 september 9 7 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 oktober 17 2 2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 november 13 2 3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2020 december 4 1 11
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 januari* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 februari* 2 1 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 maart* 2 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 april* 3 1 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 mei* 7 2 1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 juni* 9 3 5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 juli 5 6 4
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 augustus 16 6 6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 september 21 7 6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 oktober 14 6 10
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 november 19 5 4
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2020 december 11 2 6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 januari* 10 11 1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 februari* 13 3 5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 maart* 19 10 5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 april* 9 5 5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 mei* 10 5 5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 juni* 10 2 5
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 juli 10 6 4
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 augustus 9 5 8
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 september 19 5 5
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 oktober 20 5 2
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 november 10 6 9
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2020 december 13 4 4
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 januari* 12 8 4
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 februari* 13 2 6
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 maart* 9 5 3
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 april* 10 7 7
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 mei* 19 5 4
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Leeuwarden 2021 juni* 13 5 1
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 juli 7 7 6
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 augustus 11 7 5
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 september 13 5 3
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 oktober 16 3 4
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 november 20 4 2
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2020 december 8 1 3
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 januari* 11 5 5
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 februari* 7 1 4
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 maart* 6 7 6
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 april* 17 6 5
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 mei* 15 6 4
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Leeuwarden 2021 juni* 19 4 2
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 juli 8 3 2
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 augustus 7 2 7
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 september 11 7 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 oktober 11 2 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 november 10 3 3
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2020 december 11 0 7
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 januari* 13 3 3
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 februari* 10 3 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 maart* 4 3 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 april* 5 5 3
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 mei* 10 3 2
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Leeuwarden 2021 juni* 8 3 3
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 juli 4 1 6
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 augustus 11 2 9
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 september 11 2 2
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 oktober 14 1 0
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 november 16 2 2
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2020 december 16 1 4
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 januari* 10 0 4
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 februari* 6 1 4
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 maart* 6 7 3
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 april* 11 3 7
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 mei* 10 2 2
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Leeuwarden 2021 juni* 8 2 2
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 juli 6 3 4
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 augustus 8 2 9
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 september 12 3 5
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 oktober 10 3 3
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 november 10 2 2
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2020 december 10 2 4
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 januari* 10 0 6
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 februari* 11 3 3
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 maart* 10 1 0
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 april* 13 2 1
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 mei* 8 2 1
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Leeuwarden 2021 juni* 8 0 1
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Leeuwarden 2020 juli 6 4 2
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Leeuwarden 2020 augustus 11 6 1
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Leeuwarden 2020 september 8 4 0
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Leeuwarden 2020 oktober 5 3 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juli 2021:
De voorlopige cijfers van juni 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.