Groeirekeningen; nationale rekeningen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Groeirekeningen Op basis van geconsolideerde productie Bijdrage kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van geconsolideerde productie Bijdrage ICT-kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van geconsolideerde productie Bijdrage niet-ICT-kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage ICT-kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage niet-ICT-kapitaal (procentpunt) Kapitaalproductiviteit Op basis van geconsolideerde productie Kapitaalproductiviteitsontwikkeling (%) (%) Kapitaalproductiviteit Op basis van geconsolideerde productie Kapitaalproductiviteit (2015=100) (2015=100) Kapitaalproductiviteit Op basis van toegevoegde waarde Kapitaalproductiviteitsontwikkeling (%) (%) Kapitaalproductiviteit Op basis van toegevoegde waarde Kapitaalproductiviteit (2015=100) (2015=100) Kapitaaldiensten Kapitaaldiensten (mln euro / euro) Kapitaaldiensten (mln euro) (mln euro) Kapitaaldiensten Kapitaaldiensten (mln euro / euro) Kapitaaldiensten gewerkt uur (euro) (euro) Kapitaaldiensten Kapitaaldiensten (mln euro / euro) ICT-kapitaaldiensten (mln euro) (mln euro) Kapitaaldiensten Kapitaaldiensten (mln euro / euro) niet-ICT-kapitaaldiensten (mln euro) (mln euro) Kapitaaldiensten Kapitaaldiensten (mln euro / euro) Kapitaaldiensten neoklassiek (mln euro) (mln euro)
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2020* 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 -6,9 98,0 -6,5 97,6 97.051 8,2 28.020 69.031 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,4 -0,8 125,8 -0,6 125,8 6.813 17,0 108 6.705 .
B Delfstoffenwinning 2020* -5,0 -0,1 -5,0 -7,7 -0,1 -7,6 -11,2 67,6 -15,7 63,9 3.632 265,7 94 3.537 .
C Industrie 2020* 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 -5,3 96,7 -3,6 104,7 20.732 16,4 3.508 17.224 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 -2,5 97,8 -2,3 93,8 3.551 16,5 571 2.980 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 -0,1 -9,1 102,5 -11,7 85,5 220 8,0 50 171 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2020* -0,2 0,0 -0,2 -0,5 0,1 -0,6 -2,2 109,1 -1,5 111,7 1.159 14,7 150 1.009 .
19 Aardolie-industrie 2020* 0,1 0,0 0,1 1,1 -0,1 1,3 -9,3 87,8 -8,1 104,3 1.066 117,5 56 1.010 .
20 Chemische industrie 2020* 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 115,1 -0,2 116,4 3.660 49,2 234 3.426 .
21 Farmaceutische industrie 2020* -0,4 0,1 -0,5 -1,0 0,3 -1,3 6,4 135,6 8,1 140,2 863 35,1 120 743 .
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2020* 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 -3,7 112,0 -3,7 111,4 1.111 12,7 150 961 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020* 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 -7,1 100,1 -7,1 101,0 1.692 8,7 291 1.402 .
26 Elektrotechnische industrie 2020* 0,2 0,0 0,3 1,5 -0,1 1,6 -13,9 40,5 -9,8 78,2 1.567 35,7 449 1.119 .
27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 0,2 0,2 0,0 0,6 0,5 0,0 1,4 108,7 3,2 115,8 1.142 29,9 438 704 .
28 Machine-industrie 2020* 0,3 0,0 0,2 0,8 0,1 0,7 -1,5 117,4 -0,2 120,6 2.624 18,2 530 2.094 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 -17,2 114,1 -11,6 111,8 827 13,2 155 672 .
31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 -10,8 94,5 -9,9 88,6 1.249 4,8 316 933 .
D Energievoorziening 2020* 0,8 -0,2 1,0 1,5 -0,3 1,8 -0,6 92,1 1,9 99,0 6.393 139,7 645 5.748 .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 -1,8 106,4 -2,6 103,2 1.889 29,8 284 1.605 .
F Bouwnijverheid 2020* 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -2,4 115,0 -2,0 119,1 3.013 3,3 968 2.045 .
G-I Handel, vervoer en horeca 2020* 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 -9,9 93,8 -9,2 94,3 19.587 6,3 5.479 14.108 .
G Handel 2020* 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 -3,7 101,3 -2,6 103,2 11.820 5,9 3.844 7.976 .
H Vervoer en opslag 2020* 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 -15,0 86,7 -15,1 84,4 7.523 11,7 1.372 6.151 .
I Horeca 2020* 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 -36,7 63,8 -42,4 56,2 244 0,5 262 -19 .
J Informatie en communicatie 2020* -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -4,0 120,4 -0,1 112,9 7.677 13,9 3.447 4.230 .
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020* 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 -18,1 133,0 -11,2 90,8 669 7,6 369 300 .
61 Telecommunicatie 2020* -0,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 106,2 1,1 132,6 4.048 91,6 945 3.103 .
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2020* -0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,6 0,4 1,7 108,3 2,2 98,4 2.959 7,0 2.133 827 .
K Financiële dienstverlening 2020* 0,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0,4 -6,7 87,1 -1,9 89,4 7.861 23,3 3.326 4.536 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* . . . . . . . . . . . . . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2020* 0,6 0,3 0,4 1,0 0,4 0,6 -11,7 74,2 -11,8 69,8 17.460 6,4 6.557 10.903 .
69-71 Management- en technisch advies 2020* 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 -2,1 103,1 -1,6 93,4 3.590 3,9 1.742 1.848 .
72 Research 2020* -0,3 0,5 -0,8 -0,6 1,1 -1,7 -0,4 101,4 3,3 105,1 -560 -8,2 321 -881 .
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -6,5 106,7 -7,2 108,3 412 1,6 386 27 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 1,2 0,5 0,7 1,9 0,8 1,1 -21,3 61,6 -20,3 60,8 14.018 9,5 4.108 9.910 .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* . . . . . . . . . . . . . . .
P Onderwijs 2020* . . . . . . . . . . . . . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 -0,1 -4,6 101,3 -6,4 98,1 959 0,5 2.938 -1.979 .
86 Gezondheidszorg 2020* 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3 -0,2 -7,5 96,3 -11,0 91,5 -1.726 -2,2 1.891 -3.617 .
87-88 Verzorging en welzijn 2020* 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 -1,2 107,0 -1,4 105,5 2.686 2,7 1.047 1.638 .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -21,1 79,3 -25,7 75,2 1.034 1,8 666 368 .
R Cultuur, sport en recreatie 2020* -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,3 -38,9 56,1 -49,2 47,0 412 1,6 485 -73 .
S Overige dienstverlening 2020* -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,5 106,7 -2,7 107,1 622 1,9 181 441 .
T Huishoudens 2020* . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitkomsten van de Nederlandse groeirekeningen. De groeirekeningen laten zien welke bijdragen de verschillende productiemiddelen hebben geleverd aan de economische groei. Zo kan worden bepaald welk deel van de productiegroei wordt verklaard door een verandering in de inzet van kapitaal (K), arbeid (L), energie (E), materialen (M) of diensten (S).

Uit de uitkomsten van de groeirekeningen kan ook de bijdrage van de multifactorproductiviteit worden afgeleid. Dit is het deel van de groei (van de productie of toegevoegde waarde) dat niet kan worden toegerekend aan één van de verschillende productiemiddelen. Multifactorproductiviteit is daarmee een belangrijke maatstaf voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Doordat met alle bekende inputs van het productieproces rekening wordt gehouden, levert de multifactorproductiviteit een breder beeld van de productiviteit dan de van oudsher gehanteerde arbeidsproductiviteit. In deze tabel worden ook de onderliggende data, kapitaalproductiviteit en de arbeidsproductiviteit gepubliceerd. De gegevens over de geconsolideerde productie en verbruik, samen met de groeirekeningen op basis van geconsolideerde productie zijn weggelaten voor de jaren 1995-2014. Dit komt doordat voor deze jaren geen input-output tabel met volumeontwikkelingen beschikbaar was.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2019 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021.
Cijfers over de periode 2019 en 2020 zijn geüpdatet.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 9 maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 33 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Groeirekeningen
Hierin wordt de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie of toegevoegde waarde toegerekend aan de verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit.
Op basis van geconsolideerde productie
Groeirekeningen op basis van de geconsolideerde productie. Hierin wordt de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie toegerekend aan de verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit. De bijdragen worden gemeten in procentpunten. De bijdragen van arbeid, kapitaal, energie, materialen, diensten en multifactorproductiviteit tellen samen op tot de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie.
Bijdrage kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen. Voorbeelden van kapitaalgoederen zijn gebouwen, machines, computers en software.
Bijdrage ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van ICT-kapitaalgoederen.
Bijdrage niet-ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen anders dan ICT.
Op basis van toegevoegde waarde
Groeirekeningen op basis van toegevoegde waarde. Hierin wordt de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde toegerekend aan de verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit. De bijdragen worden gemeten in procentpunten. De bijdragen van arbeid, kapitaal en multifactorproductiviteit tellen samen op tot de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde.
Bijdrage kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen. Voorbeelden van kapitaalgoederen zijn gebouwen, machines, computers en software.
Bijdrage ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van ICT-kapitaalgoederen.
Bijdrage niet-ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen anders dan ICT.
Kapitaalproductiviteit
De volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie of toegevoegde per eenheid van kapitaalvolume.
Op basis van geconsolideerde productie
De volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie per eenheid van kapitaalvolume.
Kapitaalproductiviteitsontwikkeling (%)
Kapitaalproductiviteit (2015=100)
Op basis van toegevoegde waarde
De volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde per eenheid van kapitaalvolume.
Kapitaalproductiviteitsontwikkeling (%)
Kapitaalproductiviteit (2015=100)
Kapitaaldiensten
De belangrijkste typen van kapitaal zijn opgenomen in de groeirekeningen. De kapitaalgoederenvoorraad wordt meegenomen, net als de Nederlandse aardolie- en aardgasreserve. Verder zijn voorraden, landbouwgrond en grond onder bebouwing opgenomen. De waarde van de kapitaaldiensten wordt gelijk gesteld aan de kosten van de kapitaaldiensten. Deze kosten worden de gebruikskosten van kapitaal genoemd. Deze gebruikskosten zijn conceptueel het beste te vergelijken met de huurprijs van de betreffende kapitaalgoederen. Doorgaans bestaan de gebruikskosten van kapitaal uit vier onderdelen,
namelijk de afschrijvingen, de (toegerekende) rentekosten, het saldo van belastingen en subsidies op het gebruik van kapitaal en de waarderingswinsten of -verliezen. Wanneer de prijzen van de kapitaalgoederen stijgen, ontstaan er waarderingswinsten die in mindering moeten worden gebracht op de gebruikskosten van kapitaalgoederen. Bij prijsdalingen nemen de gebruikskosten juist toe.
Kapitaaldiensten (mln euro / euro)
Kapitaaldiensten (mln euro)
Diensten die door kapitaalgoederen worden geleverd in het productieproces.
Kapitaaldiensten gewerkt uur (euro)
Diensten per gewerkt uur die door kapitaalgoederen worden geleverd in het productieproces.
ICT-kapitaaldiensten (mln euro)
Diensten die door ICT-kapitaalgoederen worden geleverd in het productieproces. ICT goederen zijn computers, telecommunicatie-apparatuur en software en databases.
niet-ICT-kapitaaldiensten (mln euro)
Diensten die door kapitaalgoederen anders dan ICT worden geleverd in het productieproces. Het saldo van belastingen en subsidies en kapitaal wordt ook aan dit aggregaat toegerekend.
Kapitaaldiensten neoklassiek (mln euro)
Diensten die door kapitaalgoederen worden geleverd in het productieproces. Deze kapitaaldiensten worden berekend door ervan uit te gaan dat er binnen een bedrijfstak geen winsten zijn, en daarom het gehele netto-exploitatie overschot als een vergoeding voor kapitaal beschouwd moet worden.