Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Geslacht Leeftijd Regio-indeling 2018 Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2050 18.527,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groningen (PV) 2050 559,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Friesland (PV) 2050 617,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Drenthe (PV) 2050 475,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overijssel (PV) 2050 1.152,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Flevoland (PV) 2050 495,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gelderland (PV) 2050 2.152,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht (PV) 2050 1.464,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Holland (PV) 2050 3.201,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Holland (PV) 2050 4.198,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zeeland (PV) 2050 383,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Brabant (PV) 2050 2.747,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Limburg (PV) 2050 1.078,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oost-Groningen (CR) 2050 119,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2050 32,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overig Groningen (CR) 2050 407,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Friesland (CR) 2050 299,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2050 139,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2050 179,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Drenthe (CR) 2050 191,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2050 156,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2050 128,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Overijssel (CR) 2050 388,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2050 156,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Twente (CR) 2050 608,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Veluwe (CR) 2050 738,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Achterhoek (CR) 2050 388,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2050 770,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2050 255,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht (CR) 2050 1.464,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2050 374,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2050 255,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal IJmond (CR) 2050 208,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2050 253,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zaanstreek (CR) 2050 190,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2050 1.647,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2050 271,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2050 479,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2050 1.016,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delft en Westland (CR) 2050 272,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2050 382,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2050 1.618,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2050 430,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2050 100,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overig Zeeland (CR) 2050 282,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2050 674,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2050 526,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2050 695,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2050 850,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Limburg (CR) 2050 280,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Limburg (CR) 2050 232,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Limburg (CR) 2050 566,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Flevoland (CR) 2050 495,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alkmaar 2050 111,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Almelo 2050 70,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Almere 2050 271,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alphen aan den Rijn 2050 129,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amersfoort 2050 175,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amstelveen 2050 103,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2050 1.054,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Apeldoorn 2050 162,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arnhem 2050 173,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Assen 2050 72,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Barneveld 2050 67,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bergen op Zoom 2050 68,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Breda 2050 210,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Capelle aan den IJssel 2050 70,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delft 2050 129,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deventer 2050 100,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Doetinchem 2050 57,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dordrecht 2050 125,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ede 2050 135,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Eindhoven 2050 276,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Emmen 2050 100,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Enschede 2050 154,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal De Fryske Marren 2050 48,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gooise Meren 2050 57,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gouda 2050 85,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2050 633,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groningen (gemeente) 2050 227,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlem 2050 177,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlemmermeer 2050 183,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hardenberg 2050 58,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heerenveen 2050 50,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heerhugowaard 2050 59,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heerlen 2050 84,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Den Helder 2050 49,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Helmond 2050 103,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hengelo (O.) 2050 81,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Hertogenbosch 2050 169,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hilversum 2050 97,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoogeveen 2050 53,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoorn 2050 75,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kampen 2050 56,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Katwijk 2050 70,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Krimpenerwaard 2050 63,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lansingerland 2050 74,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2050 122,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leiden 2050 151,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leidschendam-Voorburg 2050 82,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2018 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 10 september 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2022 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.