Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2018* 8.308,1 61,3 332.866 40,1 34,1 66,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2018* 108,5 89,3 75 0,7 0,5 68,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018* 1.725,9 92,2 20.664 12,0 6,1 86,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018* 3.243,4 81,5 146.447 45,2 40,9 82,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2018* 3.057,4 68,5 162.792 53,2 45,7 73,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 65 jaar of ouder 2018* 173,0 5,6 2.887 16,7 9,2 3,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018* 1.724,4 85,0 68.553 39,8 38,1 85,9
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018* 1.519,0 77,9 77.895 51,3 45,2 80,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018* 1.760,9 73,5 96.240 54,7 46,3 76,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018* 1.296,5 62,8 66.552 51,3 44,8 68,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018* 158,6 8,6 2.751 17,3 9,7 5,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 75 tot 85 jaar 2018* 13,3 1,4 126 9,5 4,8 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Leeftijd: 85 jaar of ouder 2018* 1,1 0,4 9 8,6 3,5 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Migratieachtergrond: Nederland 2018* 6.477,6 60,9 267.872 41,4 35,8 66,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Migratieachtergrond: westers 2018* 825,6 61,7 34.953 42,3 33,7 68,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Migratieachtergrond: niet-westers 2018* 1.004,9 64,4 30.041 29,9 24,0 69,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: hoofdkostwinner 2018* 4.380,7 56,7 240.732 55,0 49,3 64,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2018* 1.774,7 50,8 70.138 39,5 35,6 58,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: hoofdkostw. met partner 2018* 2.605,9 61,7 170.593 65,5 57,6 68,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018* 2.172,3 57,0 67.973 31,3 28,4 68,9
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: kind < 18 jaar 2018* 583,0 95,2 1.451 2,5 1,7 89,1
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: kind >=18 jaar 2018* 1.072,2 88,4 20.442 19,1 13,4 84,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Positie hh: overig lid 2018* 99,9 53,4 2.269 22,7 18,2 55,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: werknemer en zelfstandige 2018* 6.633,3 85,6 323.913 48,8 42,0 83,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: werknemer 2018* 6.484,7 100,0 322.383 49,7 42,7 97,4
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: zelfstandige 2018* 148,6 11,7 1.530 10,3 7,0 2,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: directeur-grootaandeelhouder 2018* 13,4 6,3 233 17,4 10,8 1,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: zelfstandige ondernemer 2018* 115,9 12,3 1.159 10,0 7,1 2,8
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: meewerkend gezinslid 2018* 5,7 25,1 47 8,3 7,9 20,2
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: overige zelfstandige 2018* 13,6 15,7 91 6,7 3,8 6,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: uitkerings- en pensioenontvanger 2018* 404,9 9,2 3.751 9,3 5,7 3,6
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: uitkeringsontvanger 2018* 215,8 17,5 1.334 6,2 4,7 5,3
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering 2018* 62,2 45,9 509 8,2 6,7 13,4
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: ontvanger van sociale voorziening 2018* 84,3 14,0 311 3,7 3,1 3,7
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: bijstandsontvanger 2018* 58,0 13,7 189 3,3 2,6 3,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: ontvanger ov. sociale voorziening 2018* 26,4 14,6 122 4,6 4,4 4,1
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: arbeidsongeschikte 2018* 69,3 14,0 513 7,4 6,0 4,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: pensioenontvanger 2018* 189,1 5,9 2.417 12,8 7,3 3,0
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer SEC: (school)kind of student 2018* 1.269,9 92,5 5.201 4,1 3,0 77,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Totaal personen 2018* 8.300,0 61,3 265.781 32,0 27,3 53,1
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2018* 108,5 89,3 63 0,6 0,4 57,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018* 1.725,8 92,2 16.790 9,7 5,1 69,9
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018* 3.242,3 81,5 116.044 35,8 32,4 65,6
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2018* 3.054,6 68,5 130.199 42,6 36,0 58,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 65 jaar of ouder 2018* 168,8 5,4 2.684 15,9 8,8 3,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018* 1.724,1 84,9 54.168 31,4 30,2 67,9
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018* 1.518,2 77,9 61.876 40,8 35,6 63,8
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018* 1.759,6 73,4 77.042 43,8 36,5 61,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018* 1.295,0 62,7 53.157 41,0 35,3 54,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018* 155,1 8,4 2.562 16,5 9,3 5,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 75 tot 85 jaar 2018* 12,7 1,3 114 9,0 4,5 0,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Leeftijd: 85 jaar of ouder 2018* 1,0 0,3 8 8,2 3,2 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Migratieachtergrond: Nederland 2018* 6.470,4 60,8 213.392 33,0 28,5 52,6
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Migratieachtergrond: westers 2018* 824,9 61,6 28.345 34,4 27,1 55,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Migratieachtergrond: niet-westers 2018* 1.004,7 64,3 24.044 23,9 19,6 55,5
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: hoofdkostwinner 2018* 4.373,8 56,7 192.169 43,9 38,8 51,7
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2018* 1.773,5 50,8 55.859 31,5 28,5 46,2
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: hoofdkostw. met partner 2018* 2.600,3 61,5 136.310 52,4 45,0 54,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018* 2.171,2 57,0 54.116 24,9 22,9 54,8
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: kind < 18 jaar 2018* 583,0 95,2 1.219 2,1 1,4 74,8
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: kind >=18 jaar 2018* 1.072,2 88,4 16.459 15,4 11,3 68,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband Positie hh: overig lid 2018* 99,8 53,3 1.817 18,2 15,1 44,6
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: werknemer en zelfstandige 2018* 6.630,9 85,6 258.195 38,9 33,2 66,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: werknemer 2018* 6.484,6 100,0 256.927 39,6 33,8 77,6
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: zelfstandige 2018* 146,3 11,6 1.268 8,7 6,0 2,2
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: directeur-grootaandeelhouder 2018* 13,3 6,2 202 15,2 9,6 1,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: zelfstandige ondernemer 2018* 113,8 12,1 951 8,4 6,1 2,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: meewerkend gezinslid 2018* 5,7 25,1 40 6,9 6,6 16,9
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: overige zelfstandige 2018* 13,5 15,5 75 5,6 3,2 5,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: uitkerings- en pensioenontvanger 2018* 399,3 9,0 3.213 8,0 4,9 3,1
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: uitkeringsontvanger 2018* 215,1 17,4 1.114 5,2 4,0 4,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering 2018* 62,1 45,8 424 6,8 5,7 11,2
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: ontvanger van sociale voorziening 2018* 84,3 14,0 262 3,1 2,6 3,1
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: bijstandsontvanger 2018* 57,9 13,7 159 2,7 2,2 2,9
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: ontvanger ov. sociale voorziening 2018* 26,4 14,6 103 3,9 3,7 3,4
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: arbeidsongeschikte 2018* 68,7 13,8 428 6,2 5,1 3,3
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: pensioenontvanger 2018* 184,2 5,8 2.099 11,4 6,7 2,6
Totaal mannen en vrouwen 1.1 Loon uit dienstverband SEC: (school)kind of student 2018* 1.269,9 92,5 4.373 3,4 2,5 65,1
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Totaal personen 2018* 561,0 4,1 3.017 5,4 4,9 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2018* 0,0 0,0 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018* 26,0 1,4 63 2,4 2,1 0,3
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018* 282,5 7,1 1.330 4,7 4,4 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2018* 243,5 5,5 1.568 6,4 5,7 0,7
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 65 jaar of ouder 2018* 8,9 0,3 56 6,2 4,9 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018* 132,5 6,5 508 3,8 3,6 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018* 150,0 7,7 823 5,5 5,1 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018* 164,9 6,9 1.064 6,5 5,8 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018* 78,6 3,8 504 6,4 5,7 0,5
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018* 7,9 0,4 49 6,1 4,8 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 75 tot 85 jaar 2018* 0,9 0,1 6 6,9 5,5 0,0
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Leeftijd: 85 jaar of ouder 2018* 0,1 0,0 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Migratieachtergrond: Nederland 2018* 478,3 4,5 2.595 5,4 4,9 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Migratieachtergrond: westers 2018* 47,0 3,5 269 5,7 4,9 0,5
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Migratieachtergrond: niet-westers 2018* 35,6 2,3 153 4,3 3,7 0,4
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: hoofdkostwinner 2018* 467,4 6,1 2.686 5,7 5,2 0,7
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2018* 100,5 2,9 461 4,6 4,1 0,4
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: hoofdkostw. met partner 2018* 366,8 8,7 2.225 6,1 5,5 0,9
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018* 62,2 1,6 241 3,9 3,4 0,2
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: kind < 18 jaar 2018* 0,3 0,0 0 1,6 1,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen 1.2 Loon in natura Positie hh: kind >=18 jaar 2018* 28,2 2,3 80 2,8 2,6 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens