Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2020* 5.071,6 64,3 365.900 72,1 60,7 61,6
1 Inkomen als werknemer Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 1.417,5 47,5 60.668 42,8 39,5 51,5
1 Inkomen als werknemer Type: Alleenstaande onder AOW-lft 2020* 1.395,3 69,4 60.399 43,3 40,0 69,9
1 Inkomen als werknemer Type: Alleenstaande vanaf AOW-lft 2020* 22,3 2,3 269 12,1 6,0 0,9
1 Inkomen als werknemer Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 3.654,1 74,5 305.231 83,5 75,5 64,2
1 Inkomen als werknemer Type: Eenoudergezin 2020* 453,7 80,8 20.883 46,0 38,5 62,5
1 Inkomen als werknemer Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020* 216,5 74,2 8.289 38,3 31,7 59,1
1 Inkomen als werknemer Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020* 237,1 87,9 12.595 53,1 46,8 64,9
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, totaal 2020* 3.070,2 73,2 274.289 89,3 81,9 64,4
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind 2020* 1.222,0 54,9 94.086 77,0 70,8 51,8
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020* 1.111,9 86,4 92.176 82,9 76,2 72,0
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020* 110,1 11,7 1.909 17,3 10,3 3,6
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, met kind(eren) 2020* 1.848,2 93,9 180.203 97,5 89,5 73,7
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020* 1.143,3 92,6 108.871 95,2 86,9 75,8
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020* 704,9 96,0 71.332 101,2 95,3 70,7
1 Inkomen als werknemer Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020* 130,2 86,8 10.059 77,3 66,5 61,7
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: mannen 2020* 3.416,8 67,6 270.846 79,3 69,4 62,8
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: vrouwen 2020* 1.654,8 58,3 95.053 57,4 46,2 58,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020* 294,9 85,1 6.843 23,2 13,5 80,6
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020* 2.087,0 86,7 150.611 72,2 63,2 79,0
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020* 2.391,0 81,3 199.043 83,2 71,0 69,0
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020* 298,7 13,6 9.403 31,5 21,1 8,9
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020* 1.053,4 88,0 67.643 64,2 57,2 82,7
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020* 1.033,6 85,5 82.968 80,3 71,0 76,3
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020* 1.280,2 85,8 110.575 86,4 74,3 72,1
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020* 1.110,8 76,7 88.468 79,6 67,6 65,4
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020* 259,1 21,6 8.271 31,9 21,2 12,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2020* 33,5 4,6 903 27,0 16,9 3,0
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2020* 6,1 2,3 229 37,6 33,5 2,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: Nederland 2020* 3.826,1 63,1 290.420 75,9 65,5 60,8
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: westers 2020* 580,9 65,8 39.855 68,6 53,0 64,6
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: niet-westers 2020* 664,6 69,9 35.625 53,6 42,7 65,3
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020* 4.577,7 93,2 358.594 78,3 67,0 77,1
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als werknemer 2020* 4.199,6 100,0 347.623 82,8 71,6 90,1
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020* 378,1 53,2 10.971 29,0 23,4 13,8
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2020* 257,1 49,3 6.660 25,9 20,2 14,6
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. 2020* 113,0 66,9 4.194 37,1 32,6 12,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als overige zelfstandige 2020* 8,1 38,0 116 14,4 6,5 12,9
1 Inkomen als werknemer Bron: Overdrachtsinkomen 2020* 493,9 16,6 7.306 14,8 8,3 5,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020* 371,6 14,9 6.673 18,0 11,3 5,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering werkloosheid 2020* 36,0 66,5 428 11,9 9,0 19,5
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020* 88,3 32,3 1.330 15,1 11,6 11,6
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering pensioen 2020* 247,3 11,4 4.915 19,9 11,8 4,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering sociale voorziening 2020* 105,9 24,2 588 5,6 4,1 5,8
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering bijstand 2020* 75,8 25,4 386 5,1 3,7 5,6
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020* 30,1 21,8 201 6,7 5,1 6,0
1 Inkomen als werknemer Bron: Studiefinanciering 2020* 16,4 34,5 45 2,7 2,0 16,3
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: eigen woning 2020* 3.146,8 70,3 282.366 89,7 80,8 63,0
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning 2020* 1.924,8 56,3 83.533 43,4 36,4 57,5
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020* 1.364,3 68,6 71.713 52,6 46,9 67,8
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020* 560,5 39,3 11.820 21,1 18,9 30,0
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020* 372,5 47,2 3.562 9,6 6,8 27,4
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020* 273,2 34,6 5.727 21,0 18,7 26,5
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020* 345,3 43,8 10.902 31,6 29,9 40,3
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020* 446,2 56,5 18.437 41,3 39,7 52,7
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020* 520,9 66,0 27.076 52,0 50,3 61,5
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020* 573,6 72,7 35.974 62,7 61,1 67,2
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020* 603,4 76,5 44.625 74,0 73,3 70,3
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020* 631,3 80,0 55.158 87,4 88,2 72,9
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020* 662,2 83,9 69.985 105,7 108,6 74,3
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020* 643,1 81,5 94.453 146,9 140,8 56,9
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 1e 10%-groep 2020* 651,2 82,5 36.704 56,4 46,2 76,1
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 2e 10%-groep 2020* 473,2 60,0 16.260 34,4 28,7 58,5
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 3e 10%-groep 2020* 405,6 51,4 16.952 41,8 36,1 56,6
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 4e 10%-groep 2020* 457,5 58,0 26.741 58,4 52,3 66,3
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 5e 10%-groep 2020* 563,3 71,4 42.259 75,0 70,1 75,6
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 6e 10%-groep 2020* 619,9 78,5 52.021 83,9 79,2 77,8
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 7e 10%-groep 2020* 564,7 71,6 49.363 87,4 82,0 71,6
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 8e 10%-groep 2020* 482,4 61,1 43.175 89,5 82,5 63,2
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 9e 10%-groep 2020* 437,3 55,4 40.930 93,6 83,3 55,9
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 10e 10%-groep 2020* 416,4 52,8 41.494 99,7 70,3 36,4
1.1 Loon uit dienstverband Particuliere huishoudens 2020* 5.065,3 64,2 291.093 57,5 47,8 49,0
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 1.415,8 47,4 48.055 33,9 31,2 40,8
1.1 Loon uit dienstverband Type: Alleenstaande onder AOW-lft 2020* 1.394,1 69,4 47.806 34,3 31,6 55,3
1.1 Loon uit dienstverband Type: Alleenstaande vanaf AOW-lft 2020* 21,6 2,2 249 11,5 5,7 0,8
1.1 Loon uit dienstverband Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 3.649,5 74,4 243.038 66,6 59,5 51,1
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenoudergezin 2020* 453,5 80,8 16.591 36,6 30,7 49,6
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020* 216,4 74,2 6.590 30,4 25,4 47,0
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020* 237,1 87,9 10.002 42,2 37,3 51,5
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, totaal 2020* 3.065,9 73,1 218.458 71,3 64,6 51,3
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind 2020* 1.218,5 54,7 74.813 61,4 55,9 41,2
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020* 1.110,9 86,4 73.150 65,9 60,0 57,1
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020* 107,6 11,4 1.663 15,5 9,5 3,1
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, met kind(eren) 2020* 1.847,4 93,8 143.645 77,8 70,5 58,7
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020* 1.142,7 92,5 86.683 75,9 68,3 60,4
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020* 704,7 96,0 56.962 80,8 75,4 56,4
1.1 Loon uit dienstverband Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020* 130,1 86,7 7.988 61,4 52,6 49,0
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: mannen 2020* 3.411,5 67,5 215.782 63,3 54,7 50,1
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: vrouwen 2020* 1.653,8 58,3 75.312 45,5 36,5 46,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020* 294,8 85,1 5.429 18,4 11,1 63,9
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020* 2.085,9 86,7 118.854 57,0 49,4 62,3
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020* 2.389,4 81,2 158.981 66,5 55,8 55,1
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020* 295,1 13,4 7.829 26,5 18,5 7,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020* 1.053,0 87,9 53.088 50,4 44,7 64,9
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020* 1.032,9 85,5 65.766 63,7 55,6 60,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020* 1.279,6 85,7 88.425 69,1 58,3 57,7
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020* 1.109,9 76,6 70.557 63,6 53,2 52,2
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020* 256,3 21,3 6.914 27,0 18,6 10,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2020* 32,8 4,5 732 22,3 15,4 2,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2020* 6,0 2,3 183 30,3 27,3 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
Cijfers over 2019 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 komen in het najaar van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.