Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Voor enkele kenmerken van huishoudens waren de percentages bij de onderwerpen Particuliere huishoudens, relatief en Aandeel van bruto-inkomen onjuist. Dat is gecorrigeerd.
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2018* 4.996,0 64,4 332.866 66,6 56,3 62,7
1 Inkomen als werknemer Type: Eenpersoonshuishouden 2018* 1.389,4 47,8 54.583 39,3 35,9 51,6
1 Inkomen als werknemer Type: Alleenstaande onder AOW-lft 2018* 1.367,4 70,1 54.331 39,7 36,4 70,6
1 Inkomen als werknemer Type: Alleenstaande vanaf AOW-lft 2018* 22,0 2,3 252 11,5 5,9 0,9
1 Inkomen als werknemer Type: Meerpersoonshuishouden 2018* 3.606,6 74,4 278.283 77,2 69,8 65,4
1 Inkomen als werknemer Type: Eenoudergezin 2018* 440,3 80,9 18.168 41,3 34,3 62,0
1 Inkomen als werknemer Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2018* 217,8 74,6 7.493 34,4 28,5 58,4
1 Inkomen als werknemer Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2018* 222,5 88,2 10.676 48,0 42,0 64,9
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, totaal 2018* 3.037,2 73,1 250.874 82,6 75,8 65,8
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind 2018* 1.191,6 54,4 85.537 71,8 65,8 52,5
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2018* 1.080,7 86,2 83.687 77,4 70,9 73,5
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2018* 111,0 11,8 1.850 16,7 9,9 3,8
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, met kind(eren) 2018* 1.845,6 93,9 165.337 89,6 82,4 75,7
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2018* 1.169,2 92,7 103.025 88,1 80,4 77,8
1 Inkomen als werknemer Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2018* 676,3 96,0 62.313 92,1 87,0 72,4
1 Inkomen als werknemer Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2018* 129,1 86,8 9.240 71,6 61,8 62,8
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: mannen 2018* 3.416,0 68,0 250.845 73,4 64,6 64,3
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: vrouwen 2018* 1.580,0 57,8 82.020 51,9 41,8 58,2
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2018* 315,2 86,6 6.410 20,3 11,4 79,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2018* 2.050,0 87,1 137.014 66,8 58,7 80,1
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2018* 2.371,9 80,8 182.454 76,9 65,9 70,2
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 258,9 12,3 6.988 27,0 17,8 7,6
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2018* 1.017,4 88,3 59.710 58,7 52,5 83,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2018* 1.032,6 85,9 77.304 74,9 66,5 77,7
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2018* 1.322,6 85,9 105.210 79,6 68,8 73,8
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2018* 1.049,3 75,2 77.243 73,6 62,6 65,9
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2018* 221,8 19,1 5.968 26,9 17,6 10,3
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2018* 31,3 4,6 815 26,0 17,1 3,1
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2018* 5,8 2,3 205 35,3 32,0 2,5
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: Nederland 2018* 3.837,6 63,5 269.076 70,1 60,7 62,2
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: westers 2018* 544,4 65,4 34.551 63,5 49,1 64,8
1 Inkomen als werknemer Hoofdkostwinner: niet-westers 2018* 614,0 69,8 29.239 47,6 37,8 65,0
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2018* 4.495,9 93,2 326.209 72,6 62,3 78,5
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als werknemer 2018* 4.112,7 100,0 316.147 76,9 66,7 90,9
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2018* 383,2 53,8 10.062 26,3 20,7 14,9
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2018* 267,0 50,6 6.212 23,3 17,6 14,5
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. 2018* 107,9 65,9 3.735 34,6 30,2 15,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Inkomen als overige zelfstandige 2018* 8,3 40,8 115 13,8 6,8 13,4
1 Inkomen als werknemer Bron: Overdrachtsinkomen 2018* 500,1 17,1 6.656 13,3 7,5 5,8
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering inkomensverzekering 2018* 362,6 14,8 6.021 16,6 10,7 5,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering werkloosheid 2018* 35,7 58,3 458 12,8 9,5 17,6
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2018* 88,6 33,2 1.243 14,0 10,9 11,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering pensioen 2018* 238,4 11,2 4.319 18,1 10,9 4,7
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering sociale voorziening 2018* 114,1 26,5 579 5,1 3,8 6,0
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitkering bijstand 2018* 88,0 27,9 405 4,6 3,4 5,9
1 Inkomen als werknemer Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2018* 26,1 22,8 173 6,6 5,1 6,5
1 Inkomen als werknemer Bron: Studiefinanciering 2018* 23,3 46,1 57 2,4 1,9 19,0
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: eigen woning 2018* 3.117,4 70,9 259.287 83,2 75,0 64,8
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning 2018* 1.878,6 56,0 73.579 39,2 32,4 56,2
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2018* 1.360,0 67,1 64.420 47,4 42,1 66,1
1 Inkomen als werknemer Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2018* 518,7 39,0 9.159 17,7 15,2 27,3
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2018* 392,8 50,7 3.557 9,1 6,3 30,6
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2018* 283,4 36,5 5.591 19,7 17,2 28,0
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2018* 339,0 43,7 10.144 29,9 28,2 41,0
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2018* 441,1 56,9 17.211 39,0 37,4 53,8
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2018* 507,0 65,4 24.668 48,7 47,1 61,6
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2018* 560,7 72,3 32.759 58,4 56,9 67,5
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2018* 587,9 75,8 40.446 68,8 68,1 70,2
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2018* 617,7 79,6 50.091 81,1 81,5 72,7
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2018* 643,0 82,9 62.926 97,9 100,5 73,6
1 Inkomen als werknemer Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2018* 623,3 80,4 85.473 137,1 130,9 60,1
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 1e 10%-groep 2018* 678,4 87,5 43.826 64,6 56,6 81,6
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 2e 10%-groep 2018* 526,1 67,8 18.953 36,0 28,5 65,5
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 3e 10%-groep 2018* 395,4 51,0 13.961 35,3 29,9 53,5
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 4e 10%-groep 2018* 463,9 59,8 23.822 51,4 45,4 66,9
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 5e 10%-groep 2018* 511,0 65,9 33.886 66,3 60,9 73,4
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 6e 10%-groep 2018* 579,8 74,8 44.901 77,4 72,2 76,3
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 7e 10%-groep 2018* 549,8 70,9 44.133 80,3 74,5 70,9
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 8e 10%-groep 2018* 471,0 60,7 38.273 81,3 74,3 62,2
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 9e 10%-groep 2018* 422,8 54,5 35.563 84,1 74,8 54,5
1 Inkomen als werknemer Vermogen: 10e 10%-groep 2018* 397,7 51,3 35.548 89,4 63,4 38,4
1.1 Loon uit dienstverband Particuliere huishoudens 2018* 4.991,2 64,4 265.781 53,2 44,5 50,0
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenpersoonshuishouden 2018* 1.388,3 47,8 43.481 31,3 28,7 41,1
1.1 Loon uit dienstverband Type: Alleenstaande onder AOW-lft 2018* 1.366,9 70,1 43.248 31,6 29,0 56,2
1.1 Loon uit dienstverband Type: Alleenstaande vanaf AOW-lft 2018* 21,4 2,2 233 10,9 5,5 0,8
1.1 Loon uit dienstverband Type: Meerpersoonshuishouden 2018* 3.602,9 74,3 222.299 61,7 55,2 52,3
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenoudergezin 2018* 440,2 80,9 14.522 33,0 27,6 49,6
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2018* 217,7 74,6 5.974 27,4 23,0 46,5
1.1 Loon uit dienstverband Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2018* 222,5 88,2 8.547 38,4 33,8 51,9
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, totaal 2018* 3.033,6 73,0 200.400 66,1 59,9 52,5
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind 2018* 1.188,4 54,2 68.252 57,4 52,2 41,9
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2018* 1.080,0 86,2 66.634 61,7 56,0 58,5
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2018* 108,5 11,6 1.618 14,9 9,1 3,3
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, met kind(eren) 2018* 1.845,1 93,9 132.148 71,6 65,0 60,5
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2018* 1.168,9 92,7 82.206 70,3 63,3 62,0
1.1 Loon uit dienstverband Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2018* 676,2 96,0 49.942 73,9 69,1 58,1
1.1 Loon uit dienstverband Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2018* 129,1 86,8 7.378 57,2 49,1 50,2
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: mannen 2018* 3.411,9 67,9 200.512 58,8 51,0 51,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: vrouwen 2018* 1.579,4 57,8 65.269 41,3 33,2 46,3
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2018* 315,2 86,6 5.167 16,4 9,6 64,1
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2018* 2.049,6 87,1 108.579 53,0 46,2 63,5
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2018* 2.370,8 80,8 146.092 61,6 51,9 56,2
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 255,6 12,2 5.943 23,2 16,0 6,4
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2018* 1.017,3 88,3 47.145 46,3 41,3 65,9
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2018* 1.032,3 85,9 61.434 59,5 52,2 61,8
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2018* 1.322,2 85,9 84.355 63,8 54,1 59,2
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2018* 1.048,6 75,2 61.737 58,9 49,4 52,6
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2018* 219,0 18,9 5.115 23,4 15,8 8,8
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2018* 30,8 4,5 663 21,5 15,4 2,5
1.1 Loon uit dienstverband Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2018* 5,8 2,3 164 28,4 26,0 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens