Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Inkomens- en vermogensbegrippen Kenmerken van huishoudens Perioden Maatstaven voor ongelijkheid Ginicoëfficiënt (waarde) Kengetallen Gemiddeld bedrag (1 000 euro) Kengetallen Mediaan (1 000 euro) Kengetallen Totaal bedrag (mld euro)
Vermogen Particuliere huishoudens 2021* 0,743 260,8 87,4 2.073,0
Vermogen Type: Eenpersoonshuishouden 2021* 0,801 143,7 15,5 432,8
Vermogen Type: Meerpersoonshuishouden 2021* 0,703 332,3 149,2 1.640,3
Vermogen Type: Eenoudergezin 2021* 0,810 138,3 12,6 78,2
Vermogen Type: Paar, totaal 2021* 0,684 359,0 171,4 1.514,8
Vermogen Type: Paar, zonder kind 2021* 0,678 365,4 185,7 824,2
Vermogen Type: Paar, met kind(eren) 2021* 0,690 351,6 159,9 690,6
Vermogen Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2021* 0,768 311,6 86,0 47,2
Vermogen Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2021* 0,887 11,9 0,0 4,1
Vermogen Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2021* 0,766 121,0 34,8 293,1
Vermogen Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2021* 0,717 337,2 146,0 990,6
Vermogen Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2021* 0,678 350,2 188,1 785,2
Vermogen Hoofdkostwinner: Nederland 2021* . . . .
Vermogen Hoofdkostwinner: westers 2021* . . . .
Vermogen Hoofdkostwinner: niet-westers 2021* . . . .
Vermogen Bron: Inkomen als werknemer 2021* 0,694 171,0 78,3 720,8
Vermogen Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2021* 0,746 708,7 239,0 534,6
Vermogen Bron: Overdrachtsinkomen 2021* 0,739 274,5 67,2 817,7
Vermogen Bron: Uitkering inkomensverzekering 2021* 0,696 323,1 154,0 812,8
Vermogen Bron: Uitkering werkloosheid 2021* 0,762 128,6 14,9 6,0
Vermogen Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2021* 0,800 92,0 5,6 24,8
Vermogen Bron: Uitkering pensioen 2021* 0,677 355,6 192,1 782,0
Vermogen Bron: Uitkering sociale voorziening 2021* 0,925 10,0 0,8 4,2
Vermogen Bron: Studiefinanciering 2021* 0,905 15,8 -2,3 0,7
Vermogen Woningbezit: eigen woning 2021* 0,592 435,9 244,2 1.962,6
Vermogen Woningbezit: huurwoning 2021* 0,882 32,0 3,3 110,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in Nederland. Er worden verschillende maten van ongelijkheid gegeven. Daarbij worden drie inkomensbegrippen (gestandaardiseerd primair inkomen, gestandaardiseerd bruto inkomen, gestandaardiseerd besteedbaar inkomen) onderscheiden en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2022:
Cijfers over 2020 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 komen in het najaar van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Maatstaven voor ongelijkheid
Ginicoëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor ongelijkheid. De Ginicoëfficiënt wordt berekend door de helft van het gemiddelde absolute verschil in inkomen/vermogen tussen huishoudens te normaliseren. In een verdeling zonder negatieve waarden wordt daarbij gedeeld door het gemiddelde. In een verdeling met negatieve waarden is dat het gemiddelde van alle absolute waarden. De waarde van de Ginicoëfficiënt ligt zodoende altijd tussen 0 (volkomen gelijke verdeling) en 1 (volkomen ongelijke verdeling).
Kengetallen
Gemiddeld bedrag
Gemiddeld bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.
Mediaan
Mediaan bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle huishoudens van laag naar hoog worden gesorteerd.
Totaal bedrag
Totale bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.