Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg)
Steenkool 2021 maart* 752
Steenkool 2021 april* 523
Steenkool 2021 mei* 466
Steenkool 2021 juni* 493
Steenkool 2021 juli* 823
Steenkool 2021 augustus* 816
Steenkool 2021 september* 647
Steenkool 2021 oktober* 1.037
Steenkool 2021 november* 731
Steenkool 2021 december* 1.118
Steenkool 2022 januari* 996
Steenkool 2022 februari* 584
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 maart* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 april* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 mei* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juni* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juli* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 augustus* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 september* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 oktober* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 november* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 december* 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 januari* 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 februari* 2
Cokesovencokes 2021 maart* 1
Cokesovencokes 2021 april* 1
Cokesovencokes 2021 mei* 5
Cokesovencokes 2021 juni* 20
Cokesovencokes 2021 juli* 5
Cokesovencokes 2021 augustus* 0
Cokesovencokes 2021 september* 0
Cokesovencokes 2021 oktober*
Cokesovencokes 2021 november*
Cokesovencokes 2021 december* 0
Cokesovencokes 2022 januari* 4
Cokesovencokes 2022 februari* 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2019 definitief;
- 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Voorlopige cijfers over februari 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 december 2021:
De cijfers voor 2019 zijn definitief geworden. De cijfers voor 2015 tot en met 2018 zijn gereviseerd. De belangrijkste aanpassing is een verlaging van zowel de invoer als de uitvoer van cokes van enkele tientallen miljoenen kg op jaarbasis (overeenkomend met circa 2% van het verbruik).

Wijzigingen per 16 september 2021:
De cijfers van uitvoer zijn aangepast vanaf jaar 2015. De uitvoercijfers van steenkool en bruinkool zijn aangepast van 0 naar blanco, conform internationale richtlijn over energiestatistiek.
Er kan geen sprake zijn van uitvoer van een energiedrager, als deze niet in dit land geproduceerd of gewonnen wordt.

Wijzigingen per 24 december 2020
Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers zijn de cijfers iets gewijzigd. Ook de methodiek voor de berekening van bruinkool en –briketten is aangepast, er is meer rekening gehouden met seizoenseffecten. Daarnaast zijn ook de cijfers van oktober 2020 toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.