Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Wijken en buurten Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot park of plantsoen (km)
Greenpark .
Park Rhoon .
Wijkpark Portland .
Distripark .
Oranjepark .
Parkweg en omgeving .
Bedrijvenpark Twente .
Parkwijk .
Weteringpark .
Ericapark .
Bospark .
Burgemeester Visserpark .
Sportpark Zielhorst .
Wijk 23 Park Schothorst .
Park Schothorst-Zuid .
Park Schothorst-Noord .
Keizer Karelpark .
Augustinuspark .
Vondelparkbuurt West .
Vondelparkbuurt Oost .
Vondelparkbuurt Midden .
Sarphatiparkbuurt .
Oosterparkbuurt .
Oosterparkbuurt Noordwest .
Oosterpark .
Oosterparkbuurt Zuidoost .
Oosterparkbuurt Zuidwest .
Flevopark .
Nieuwe Diep/Diemerpark .
Erasmusparkbuurt Oost .
Erasmuspark .
Erasmusparkbuurt West .
Mercatorpark .
Willemspark .
Willemsparkbuurt Noord .
Vondelpark West .
Vondelpark Oost .
Julianapark .
Linnaeusparkbuurt .
Sportpark Middenmeer Zuid .
Sportpark Middenmeer Noord .
Park de Meer .
Sportpark Voorland .
Science Park Noord .
Science Park Zuid .
Beatrixpark .
Baanakkerspark Noord .
Baanakkerspark Zuid .
Sloterpark .
Eendrachtspark .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2018. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2018

Wijzigingen per oktober 2022

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2018:
- Nabijheid van banen

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden geen nieuwe cijfers meer verwacht.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Deze variabelen worden opgenomen in de verslagjaren dat het Bestand Bodemgebruik beschikbaar is. Voor het verslagjaar 2016 zullen deze variabelen niet worden opgenomen. Om de structuur van deze tabel gelijk te houden aan die van eerdere jaren, zijn deze kolommen gevuld met puntjes.
Openbaar groen
Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.
Afstand tot park of plantsoen
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, berekend over de weg.

Park of plantsoen:
Terrein in gebruik voor ontspanning zoals ligweiden, heesterbeplantingen, beboste delen van parken en forse groenstroken.